Asacol

Modificētās darbības tablete

Asacol 400 mg ilgstošās darbības tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N100
Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.
Mesalazinum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

53.44 €

Zāļu produkta identifikators

04-0435-02

Zāļu reģistrācijas numurs

04-0435

Ražotājs

Haupt Pharma Wulfing GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

21-DEC-09

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

400 mg

Zāļu forma

Modificētās darbības tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Tillotts Pharma AB, Sweden

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Asacol 400 mg ilgstošās darbības tabletes

Mesalazinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Asacol un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Asacol lietošanas

3. Kā lietot Asacol

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Asacol

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Asacol un kādam nolūkam to lieto

Asacol aktīvā viela ir mesalazīns, pretiekaisuma līdzeklis, ko lieto, lai ārstētu zarnu iekaisumu.

Zāles lieto, lai sasniegtu remisiju viegla un vidēji smaga čūlainā kolīta gadījumā un uzturētu čūlainā kolīta remisiju.

Zāles lieto arī Krona slimības remisijas uzturēšanai.

2. Kas Jums jāzina pirms Asacol lietošanas

Nelietojiet Asacol šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret mesalazīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir bijusi alerģija pret salicilātiem (piemēram, aspirīnu);

ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi;

ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Asacol lietošanas konsultējieties ar savu ārstu, ja Jums ir sekojošas slimības vai to izpausmes:

ja Jums ir plaušu slimības, piemēram, astma;

ja Jums jebkad ir bijusi alerģija pret sulfasalazīnu;

ja Jums ir alerģiskas sirds reakcijas, piemēram, sirds muskuļa iekaisums vai sirds somiņas iekaisums. Gadījumā, ja Jums ir bijušas aizdomas par mesalazīna izraisītām alerģiskām sirds reakcijām, Asacol lietot nedrīkst. Asacol jālieto piesardzīgi gadījumos, ja iepriekš Jums bijušas alerģiskas sirds reakcijas, nesaistītas ar mesalazīnu;

Asacol jālieto piesardzīgi, ja iepriekš Jums bijusi kuņģa vai zarnu čūla.

Nieru, aknu un asins sastāva pārbaudes

Pirms Asacol lietošanas uzsākšanas un lietošanas laikā, Jūsu ārsts var laiku pa laikam likt Jums veikt aknu, nieru, asins sastāva un plaušu pārbaudes, lai pārliecinātos, ka viss kārtībā.

Tabletes izkārnījumos

Ir saņemti daži ziņojumi, ka izkārnījumos atrastas neizmainītas tabletes. Dažkārt pēc neizmainītām tabletēm izskatās atlikušie tablešu apvalki. Ja Jūs bieži redzat neizmainītas tabletes vai to apvalkus izkārnījumos, konsultējieties ar ārstu.

Bērni un pusaudži

Asacol ir rekomendēts lietošanai bērniem no 6 gadu vecuma un vecākiem.

Citas zāles un Asacol

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Īpaši tādas zāles, kā:

zāles, kas samazina imūnsistēmas aktivitāti (piemēram, azatioprīns vai 6-merkaptopurīns, vai tioguanīns);

zāles, kas samazina asins reci (antikoagulanti, piemēram,varfarīns).

Asacol kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Skatīt 3. punktu.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Asacol neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tomēr ja Jūs jūtat zāļu nelabvēlīgu ietekmi, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus.

Asacol satur piena cukuru (laktozi)

Pacientiem ar laktozes nepanesību jāņem vērā, ka Asacol satur nedaudz laktozes. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Asacol

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Asacol jālieto pirms ēšanas. Tabletes jānorij veselas, uzdzerot šķidrumu. Tabletes pirms norīšanas nedrīkst sakošļāt, sasmalcināt vai salauzt.

Ieteicamā deva:

Pieaugušie (t.sk., arī gados vecāki cilvēki)

Čūlains kolīts

paasinājuma ārstēšana: 2,4 līdz 4,8 g (6 līdz 12 tabletes) dienā, dalītās devās;

uzturošā terapija: 1,6 līdz 2,4 g (4 līdz 6 tabletes) vienreiz dienā vai dalītās devās.

Krona slimība

uzturošā terapija: 2,4 g (6 tabletes) dienā, dalītās devās.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Asacol ir ieteicams lietošanai bērniem no 6 gadu vecuma un vecākiem.

Dienas deva ir atkarīga no bērna ķermeņa masas.

Paasinājuma ārstēšana:

Ķermeņa masa

Asacol 400 mg

20 kg

2 – 3 tabletes*

30 kg

2 – 4 tabletes*

40 kg

3 – 5 tabletes*

>40 kg

Skatīt pieaugušo devas

Uzturošā terapija:

Ķermeņa masa

Asacol 400 mg

20 kg

1 tablete

30 kg

1 – 2 tabletes*

40 kg

1 – 3 tabletes*

>40 kg

Skatīt pieaugušo devas

* dalītās devās

Kopumā bērniem, kuru ķermeņa masa nepārsniedz 40 kg, ieteicams lietot pusi no pieaugušo devas, un bērniem, kuru ķermeņa masa pārsniedz 40 kg – parasto pieaugušo devu.

Ja esat lietojis Asacol vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis pārāk daudz Asacol vai ja zāles ir lietojis bērns, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot Asacol

Ja esat aizmirsis lietot devu pareizajā laikā, vienkārši lietojiet nākamo devu, kā ierasts. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Asacol

Lietojiet Jūsu tabletes tik ilgi, cik to liek darīt Jūsu ārsts. Pirms mainīt vai pārtraukt ārstēšanu, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ir saņemti ziņojumi par nevēlamām blakusparādībām, kas ietekmē noteiktus orgānus - sirdi, plaušas, aknas, nieres, aizkuņģa dziedzeri, ādu un zemādas audus.

Nekavējoties pārtrauciet Asacol lietošanu un griezieties pēc medicīniskas palīdzības,

ja Jums ir neizskaidrojamu zilumu veidošanās (bez ievainojumiem), asiņošana zem ādas, purpura krāsas plankumi vai laukumi uz ādas, anēmija (nogurums, vājums, bālums, īpaši bālas lūpas, nagi un acu plakstiņu iekšpuse), drudzis (augsta temperatūra), iekaisis kakls vai neparasta asiņošana (piemēram, deguna asiņošana).

Ir saņemti ziņojumi par šādām blakusparādībām, ņemot vērā sekojošu biežuma iedalījumu:

Bieži: novēro mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem

Retāk: novēro mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem

Reti: novēro mazāk nekā 1 no 1000 cilvēkiem

Ļoti reti: novēro mazāk nekā 1 no 10 000 cilvēkiem

Nav zināmi: nevar noteikt pēc pieejamiem datiem.

Bieži:

izsitumi;

gremošanas traucējumi.

Retāk:

drudzis;

paaugstināts balto asins šūnu, kurus sauc par eozinofīlajiem granulocītiem, skaits;

kņudēšanas, durstīšanas sajūta vai nejutīgums;

nātrene, ādas nieze;

sāpes krūtīs.

Reti:

galvassāpes;

reibonis;

sirds iekaisuma pazīmes - sāpes krūtīs vai paātrināta sirdsdarbība;

caureja, sāpes vēderā, vēdera uzpūšanās (meteorisms), smaguma un diskomforta sajūta vēderā ar vēlēšanos vemt, vemšana;

ādas paaugstināta jutība pret sauli un ultravioleto starojumu (fotosensitivitāte).

Ļoti reti:

izteikta asins šūnu samazināšanās, kas var izraisīt vājumu, zilumu veidošanos vai infekciju attīstību, zems asins šūnu skaits; samazināts trombocītu skaits, kas palielina asiņošanas risku;

alerģiskas reakcijas - izsitumi uz ādas vai ādas bojājumi;

drudzis, ko novēro zāļu lietošanas laikā, bet kas pazūd pārtraucot lietot zāles (zāļu izraisīts drudzis);

imūnsistēmas slimība, kas skar orgānus un locītavas;

čūlainais kolīts, kas aptver visas resnās zarnas;

nervu bojājumi vai to darbības traucējumi, kas izpaužas kā nejutīgums vai dedzināšanas sajūta;

plaušu slimības (plaušu audu bojājums, alerģiskas rekcijas), kas rada klepu, elpošanas grūtības, svelpjošu elpu vai šķidruma uzkrāšanos plaušās, pneimonija;

aizkuņģa dziedzera iekaisums (izpaužas ar sāpēm vēdera augšējā daļā un mugurā un sliktu pašsajūtu);

izmainīti aknu funkcionālie testi, hepatīts (aknu iekaisums, kas izpaužas ar gripai līdzīgiem simptomiem un dzelti);

matu izkrišana;

sāpes muskuļos vai locītavās;

nieru problēmas (nieru iekaisums un bojājumi), nieru mazspēja, kas ir atgriezeniska, jā ārstēšana ir pārtraukta agrīni;

atgriezeniska spermas produkcijas samazināšanās.

Nav zināmi:

imūnsistēmas traucējumi (sarkanai vilkēdei līdzīgs sindroms), kas var izpausties ar sirds somiņas iekaisumu vai membrānu ap plaušām un sirdi iekaisumu, izsitumiem un/ vai locītavu sāpēm;

pleiras (membrānas, kas klāj plaušu virsmu) iekaisums (pleirīts);

mesalazīna nepanesība, dažreiz ar pamatslimības simptomu pasliktināšanos;

svara zudums;

izmainīti laboratorisko izmeklējumu rezultāti.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas iela15, Rīga, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/../?id=613&sa=613&top=3" www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Asacol

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un blistera pēc „EXP” {MM/GGGG} (mēnesis-gads). Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Asacol satur

Aktīvā viela ir mesalazīns. Viena ilgstošās darbības tablete satur 400 mg mesalazīna.

Citas sastāvdaļas:

Tabletes kodols: laktozes monohidrāts, nātrija cietes glikolāts, magnija stearāts, talks, povidons.

Tabletes apvalks: metakrilskābes – metilmetakrilāta kopolimērs (1:2), talks, trietilcitrāts, dzeltenais dzelzs oksīds (E172), sarkanais dzelzs oksīds (E172), makrogols 6000.

Asacol ārējais izskats un iepakojums

Asacol 400 mg ilgstošās darbības tabletes ir iegarenas tabletes sarkani brūnā krāsā.

Zāles pieejamas PVH alumīnija blisteru iepakojumos pa 20 un 100 tabletēm, kas iepakoti kartona kastītēs.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Tillotts Pharma AB

Gustavslundsvägen 135

SE-16751 Bromma

Zviedrija

Ražotājs

Haupt Pharma Wülfing GmbH

Bethelner Landstrasse 18

31028 Gronau

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Latvija

Biocodex SIA

Kalniņi A, Mārupes novads

Mārupe, LV-2167

Tālrunis: +371 67 619365

E-pasts: HYPERLINK "mailto:info@biocodex.lv" info@biocodex.lv

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 06/2018

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūras tīmekļa

vietnē: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" http://www.zva.gov.lv

SASKAŅOTS ZVA 02-08-2018

PAGE

PAGE 1

04-0435/IB/223

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Asacol 400 mg ilgstošās darbības tabletes

Asacol 800 mg ilgstošās darbības tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena ilgstošās darbības tablete satur 400 mg vai 800 mg mesalazīna (Mesalazinum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību

76,4 mg laktoze (Asacol 400 mg) vai 152,8 mg laktoze (Asacol 800 mg), skatīt 4.4. apakšpunktu.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Ilgstošās darbības tablete

Asacol 400 mg ilgstošās darbības tabletes: sarkani brūnas iegarenas apvalkotās tabletes.

Asacol 800 mg ilgstošās darbības tabletes: sarkani brūnas iegarenas apvalkotās tabletes.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Asacol ir indicēts lietošanai pieaugušajiem, bērniem pēc 6 gadu vecuma un pusaudžiem:

Čūlainā kolīta ārstēšanai

Vieglas līdz vidēji smagas akūtas slimības ārstēšanai. Remisijas uzturēšanai.

Krona ileokolīta ārstēšanai

Remisijas uzturēšanai.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie

Čūlainais kolīts

Paasinājuma ārstēšanai

2,4 – 4,8 g dienā dalītās devās.

Uzturošai terapijai

1,6 - 2,4 g vienreiz dienā vai dalītās devās.

Krona ileokolīts

Uzturošai terapijai

2,4 g dienā dalītās devās.

Pediatriskā populācija

Par iedarbību bērniem [vecumā no 6 līdz 18 gadiem] ir pieejama tikai ierobežota dokumentācija.

6 gadus veci un vecāki bērni

Paasinājuma ārstēšana: nosaka individuāli, sākot ar 30‑50 mg/kg/dienā, sadalot devu reizes devās. Maksimālā deva: 75 mg/kg/dienā, sadalot devu reizes devās. Kopējai devai nevajadzētu pārsniegt 4 g/dienā (maksimālā dienas deva pieaugušajiem).

Uzturošā terapija: nosaka individuāli, sākot ar 15‑30 mg/kg/dienā, sadalot devu reizes devās. Kopējai devai nevajadzētu pārsniegt 2 g/dienā (ieteicamā dienas deva pieaugušajiem).

Kopumā bērniem, kuru ķermeņa masa nepārsniedz 40 kg, ieteicams lietot pusi no pieaugušo devas, un bērniem, kuru ķermeņa masa pārsniedz 40 kg – parasto pieaugušo devu.

Gados vecāki cilvēki

Ja vien nav smagu aknu vai nieru darbības traucējumu, var lietot parasto pieaugušajiem pacientiem paredzēto devu (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu). Pētījumi ar gados vecākiem cilvēkiem nav veikti.

Lietošanas veids: perorāli.

Šīs tabletes jānorij veselas pirms ēšanas, uzdzerot glāzi ūdens. Pirms norīšanas tās nav atļauts sakošļāt, sasmalcināt vai sadalīt. Ja viena vai vairākas devas ir izlaistas, nākamā deva jālieto kā parasti.

4.3. Kontrindikācijas

- Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

- Diagnosticēta paaugstināta jutība pret salicilātiem.

- Smagi aknu darbības traucējumi.

- Smagi nieru darbības traucējumi (GFĀ< par 30 ml/min/1,73 m2).

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Uzsākot terapiju un terapijas laikā, ārstējošā ārsta uzraudzībā jāveic asins analīzes (pilnu asins ainu, aknu funkcionālos rādītājus - AlAT un AsAT, kreatinīna līmeni serumā) un urīna analīzes (ar teststrēmeli). Ieteicams atkārtot analīzes 14 dienas pēc terapijas uzsākšanas un pēc tam ik 4 nedēļas turpmākajās 12 nedēļās. Ja rezultāti ir normas robežās, atkārtotas pārbaudes vēlams veikt ik trīs mēnešus. Ja parādās kādi simptomi, analīzes jāveic nekavējoties.

Nieru darbības traucējumi

Lietojot pacientiem ar paaugstinātu kreatinīna līmeni serumā vai proteinūriju, jāievēro piesardzība. Pacientiem, kuriem terapijas laikā attīstās nieru darbības traucējumi, iespējama mesalazīna izraisīta nefrotoksicitāte.

Ja ir pierādījumi par nieru darbības traucējumiem, Asacol lietošana nekavējoties jāpārtrauc un pacientiem nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība.

Asins sastāva pārmaiņas

Ļoti retos gadījumos ir saņemti ziņojumi par nopietnām asins sastāva izmaiņām. Asacol lietošana nekavējoties jāpārtrauc, ja pacientam attīstās pazīmes un simptomi, kas liecina par asins sastāva pārmaiņām terapijas laikā (neizskaidrojamas asiņošanas pazīmes, asinsizplūdumu veidošanās, purpura, anēmija, nepārejošs drudzis vai rīkles iekaisums) un nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem, kuri lietojuši mesalazīnu saturošus preparātus, aprakstīta paaugstināta aknu enzīmu koncentrācija. Ja Asacol lieto pacientiem ar aknu darbības traucējumiem, ieteicams ievērot piesardzību.

Paaugstinātas jutības kardiālas reakcijas

Retos gadījumos Asacol lietošanas laikā aprakstītas mesalazīna izraisītas paaugstinātas jutības kardiālas reakcijas (mio- un perikardīts). Ja ir aizdomas par mesalazīna izraisītas paaugstinātas kardiālas jutības reakcijām, atsākt Asacol lietošanu nav atļauts. Attiecībā uz pacientiem, kuriem agrāk bijis alerģisks mio- vai perikardīts, neatkarīgi no to izcelsmes jāievēro piesardzība.

Elpceļu slimības

Pacienti ar elpceļu slimībām, galvenokārt astmu, Asacol lietošanas laikā ļoti rūpīgi jānovēro.

Nevēlamas zāļu blakusparādības, lietojot sulfasalazīnu

Pacientiem, kuriem anamnēzē ir bijušas blakusparādības, ko izraisījusi sulfasalazīna lietošana, ārstēšanu drīkst turpināt tikai rūpīgas medicīniskas uzraudzības apstākļos. Ja parādās akūti nepanesības simptomi, piemēram, spazmas vēderā, akūtas sāpes vēderā, drudzis, stipras galvassāpes un izsitumi, terapija nekavējoties jāpārtrauc.

Kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūlas

Kuņģa vai divpadsmitpirkstu čūlas gadījumā teorētisku apsvērumu dēļ terapija jāsāk piesardzīgi.

Ogļhidrātu nepanesība

Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes–galaktozes malabsorbciju.

Tabletes izkārnījumos

Saņemts ierobežots skaits ziņojumu par to, ka izkārnījumos atrastas veselas tabletes. Tas, kas izskatās pēc veselām tabletēm, dažos gadījumos var būt pilnīgi tukšas apvalkoto tablešu čaulas. Ja tabletes izkārnījumos novēro atkārtoti, pacientam jāiesaka konsultēties ar ārstu.

Gados vecāki cilvēki

Gados vecākiem cilvēkiem zāles jālieto piesardzīgi un, to atļauts ordinēt tikai pacientiem ar normālu vai nedaudz izmainītu aknu vai nieru darbību, skatīt 4.3. apakšpunktu.

Pediatriskā populācija

Par zāļu lietošanu bērniem (vecumā no 6 līdz 18 gadiem) dokumentētu gadījumu skaits ir ierobežots, skatīt 4.2. apakšpunktu.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi nav veikti.

Ir maz pierādījumu, ka mesalazīns var samazināt varfarīna antikoagulējošo iedarbību.

Pacientiem, kuri regulāri tiek ārstēti ar azatioprīnu, 6-merkaptopurīnu vai tioguanīnu, būtu jāņem vērā, ka azatioprīna, 6-merkaptopurīna vai tioguanīna mielosupresīvais efekts var pastiprināties. Šī efekta rezultātā iespējamas dzīvībai bīstamas infekcijas. Pacienti rūpīgi jānovēro attiecībā uz infekciju un mielosupresiju. Regulāri (vienreize nedēļā) jākontrolē hematoloģiskie parametri, īpaši leikocītu, trombocītu un limfocītu skaits, īpaši šādas kombinētas terapijas sākumā (skatīt 4.4. apakšpunktu). Ja pēc 1 mēneša leikocītu skaits ir stabils, pārbaudes nākamo 12 nedēļu laikā jāatkārto ik 4 nedēļas, turpmāk jāmonitorē ar 3 mēnešu intervālu.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par mesalazīna lietošanu sievietēm grūtniecības laikā nav pietiekami. Pieejamie dati par ierobežotu skaitu grūtnieču (627), kuras bijušas pakļautas mesalazīna iedarbībai, neliecina par mesalazīna izraisītām blakusparādībām grūtniecei un auglim/zīdainim. Patlaban nav pieejami citi būtiski epidemioloģiskie dati.

Vienā gadījumā pēc ilgstošas lielu devu mesalazīna lietošanas (2-4 g perorāli) grūtniecības laikā, tika ziņots par nieru mazspēju jaundzimušajam.

Ar dzīvniekiem veikto pētījumu rezultāti par mesalazīna iekšķīgu lietošanu neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecības gaitu, augļa/jaundzimušā attīstību, dzemdībām vai postnatālo attīstību. Lēmums par Asacol lietošanu grūtniecības laikā jāpieņem tikai tad, ja potenciālais terapijas sniegtais ieguvums atsver iespējamo risku.

Barošana ar krūti

Mātes pienā ir konstatēta neliela mesalazīna un tā N-acetilmetabolīta koncentrācija. Šī fakta klīniskā nozīme nav noteikta. Dati par mesalazīna lietošanu zīdīšanas laikā nav pietiekami. Zīdainim nevar izslēgt paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, caureju, tādēļ lēmums par Asacol lietošanu zīdīšanas laikā jāpieņem tikai tad, ja potenciālais terapijas sniegtais ieguvums atsver iespējamo risku. Ja bērnam attīstās caureja, barošanas ar krūti jāpārtrauc.

Fertilitāte

Nav novērota ietekme uz fertilitāti.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Asacol neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

a) Drošuma profila kopsavilkums

Asacol 800 mg ilgstošās darbības tablešu lietošanas drošums un efektivitāte tika salīdzināti ar placebo 10 nedēļu ilgā kontrolētā pētījumā ar 140 viegla vai vidēji smaga čūlainā kolīta pacientiem. Asacol grupā visbiežāk tika ziņots par šādām nevēlamām blakusparādībām: čūlainā kolīta norises pasliktināšanos (3,6%), hematūriju (2,9%) un ketonūriju (2,1%). Pirmajā tabulā apkopotas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības abu grupu pacientiem, kuras novēroja biežāk nekā ≥ 1%.Visas nevēlamās blakusparādības Asacol 800 mg zarnās šķīstošo tablešu lietotāju grupā izpaudās viegli vai vidēji smagi. Nevēlamo blakusparādību dēļ terapiju pārtrauca 8,6% pacientu Asacol grupā un 21,3 % pacientu placebo grupā. Galvenais iemesls terapijas pārtraukšanai bija čūlainā kolīta norises pasliktināšanās.

1.tabula: Ar pētījuma par viegla vai vidēji smaga čūlainā kolīta ārstēšanā lietotajām zālēm saistītās nevēlamās blakusparādības (biežāk nekā ≥ 1%) Asacol 800 mg zarnās šķīstošo tablešu un placebo grupā.

Nevēlamā blakusparādība

% no 140 Asacol 800 mg zarnās šķīstošo tablešu lietotājiem

% no 141 placebo lietotājiem

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Anēmija

1,4

0,7

Eozinofīlija

1,4

0,0

Leikocitoze

1,4

0,0

Makrocitoze

1,4

0,0

Monocitopēnija

1,4

2,8

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Čūlainā kolīta norises pasliktināšanās

3,6

8,5

Hemoroīdi

1,4

0,0

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Hiperbilirubinēmija

1,4

1,4

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes

1,4

0,7

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Hematūrija

2,9

2,1

Ketonūrija

2,1

0,7

Ir ziņots par orgāniem specifiskām nevēlamām blakusparādībām, kas skar sirdi, plaušas, aknas, nieres, aizkuņģa dziedzeri, ādu un zemādas audus.

Parādoties akūtiem nepanesības simptomiem, piemēram, spazmas vēderā, akūtas sāpes vēderā, drudzis, stipras galvassāpes vai izsitumi, terapija nekavējoties jāpārtrauc.

b) Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums tabulas veidā

Bez augstāk minētajām nevēlamajām blakusparādībām no klīniskā pētījuma ar Asacol 800 mg zarnās šķīstošajām tabletēm, zemāk apkopotas šo zāļu nevēlamās blakusparādības no astoņiem dubultakliem un pieciem atvērtiem klīniskajiem pētījumiem ar Asacol 400 mg zarnās šķīstošajām tabletēm (739 pacienti), spontāniem ziņojumiem, literatūras datiem un ES Mesalazīna Drošuma pamatdatiem. Dažu blakusparādību biežumu nevar izvērtēt ziņojumu avota datu ierobežojuma dēļ.

Sistēmas orgānu klasifikācija

Bieži (≥1/100 līdz <1/10)

Retāk (≥1/1 000 līdz <1/100)

Reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000)

Ļoti reti (<1/10 000)

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

eozinofīlija (alerģiskas reakcijas ietvaros)

asins sastāva pārmaiņas (aplastiskā anēmija, agranulocitoze, pancitopēnija, neitropēnija, leikopēnija, trombocitopēnija)

Imūnās sistēmas traucējumi

paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, alerģiska eksantēma, zāļu izraisīts drudzis, sarkanās vilkēdes sindroms, pankolīts

Nervu sistēmas traucējumi

parestēzija

galvassāpes, reibonis

perifēra neiropātija

Sirds funkcijas traucējumi

miokardīts, perikardīts

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

alerģiskas un fibrotiskas plaušu reakcijas (tostarp aizdusa, klepus, bronhospazmas, alveolīts, pulmonāla eozinofilija, plaušu infiltrācija, pneimonīts), intersticiāla pneimonija, eozinofilā pneimonija, plaušu bojājumi

pleirīts

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

dispepsija

sāpes vēderā, caureja, gāzu uzkrāšanās, slikta dūša, vemšana

akūts pankreatīts

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

izmaiņas aknu darbības analīžu rezultātos (transamināžu un holestāzes rādītāju paaugstināšanās), hepatīts,

holestātisks hepatīts

Ādas un zemādas audu bojājumi

izsitumi

nātrene,

nieze

fotosensitivitāte*,

skatīt c) apakšpunktu

alopēcija

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

mialģija, artralģija

vilkēdei līdzīgs sindroms ar perikardīta un pleiroperikardīta simptomiem, kā arī izsitumiem un artralģiju

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

nieru darbības traucējumi, kas ietver akūtu un hronisku intersticiālu nefrītu, nieru mazspēju, nefrotiskais sindroms un nieru mazspēja, kas pēc agrīnas zāļu lietošanas pārtraukšanas var būt atgriezeniska

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

oligospermija (atgriezeniska)

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

drudzis,

sāpes krūtīs

mesalazīna nepanesība ar C reaktīvā proteīna paaugstināšanos un/vai slimības simptomu saasināšanās

Izmeklējumi

paaugstināta kreatinīna koncentrācija asinīs, ķermeņa masas samazināšanās, samazināts kreatinīna klīrenss, palielināta amilāzes koncentrācija, palielināts eritrocītu grimšanas ātrums, lipāzes aktivitātes pastiprināšanās, palielināta atlieku slāpekļa koncentrācija

c) Atsevišķu blakusparādību apraksts

Nezināms iepriekš minēto nevēlamo blakusparādību biežums drīzāk ir saistīts ar fona zarnu iekaisuma slimību, nevis Asacol/mesalazīna lietošanu. Tas īpaši attiecas uz nevēlamajām blakusparādībām kuņģa – zarnu traktā, locītavu sāpēm un alopēciju.

Lai izvairītos no asins sastāva pārmaiņām, kas ir kaulu smadzeņu nomākuma attīstības rezultāts, pacienti rūpīgi jākontrolē (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Vienlaicīga mesalazīna un mielosupresīvu zāļu, piemēram, azatioprīna vai 6-MP, vai tioguanīna lietošana var izraisīt dzīvībai bīstamas infekcijas (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Fotosensitivitāte

Par smagākām reakcijām ziņots pacientiem ar jau esošām ādas slimībām, piemēram, atopisko dermatītu un atopisko ekzēmu.

d) Pediatriskā populācija

Dati par Asacol tablešu lietošanas drošumu bērniem ir ļoti ierobežoti. Domājams, ka pediatriskās populācijas pacientiem nevēlamās blakusparādības novēro tajos pašos mērķorgānos kā pieaugušajiem (sirds, plaušas, aknas, nieres, aizkuņģa dziedzeris, āda un zemāda).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas iela 15, Rīga, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

4.9. Pārdozēšana

Ir maz datu par pārdozēšanu (piemēram, pie pašnāvības mēģinājuma ar lielām mesalazīna devām), kas neliecina par nieru vai aknu toksicitāti.

Specifiska mesalazīna antidota nav, un terapijai jābūt simptomātiskai un uzturošai.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: intestināli pretiekaisuma līdzekļi, ATĶ kods: A07EC02

Darbības mehānisms

Asacol satur mesalazīnu, kas pazīstams arī kā 5-aminosalicilskābe, kam raksturīga pretiekaisuma iedarbība, tās mehānisms vēl nav pilnīgi noskaidrots.

Mesalazīns inhibē LTB4 stimulēto zarnu makrofāgu migrāciju un tas var samazināt zarnu iekaisumu, jo ierobežo makrofāgu migrāciju uz iekaisušajiem rajoniem. Iekaisuma procesus veicinošo leikotriēnu (LTB4 un 5-HETE) sintēze zarnu sienu makrofāgos tiek inhibēta. Nesen pierādīts, ka mesalazīns aktivē PPAR-γ receptorus, kuru darbība ir pretēja zarnu iekaisīgo atbildreakciju nukleārajai aktivācijai.

Farmakodinamiskā iedarbība

Pētījumu apstākļos mesalazīns inhibēja arī ciklooksigenāzi un tādējādi tromboksāna B2 un prostaglandīna E2 atbrīvošanos, tomēr šīs parādības klīniskā nozīme joprojām nav skaidra. Mesalazīns inhibē trombocītus aktivējošā faktora jeb TAF sintēzi. Mesalazīns ir arī antioksidants un ir pierādīts, ka tas samazina reaģētspējīgo skābekļa savienojumu sintēzi un piesaista brīvos radikālus.

Epidemioloģiskie dati liecina, ka ilgstoša uzturoša terapija ar mesalazīnu var samazināt resnās zarnas vēža risku.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Viegla vai vidēji smaga čūlainā kolīta ārstēšana

Asacol 800 mg zarnās šķīstošo tablešu lietošanas drošums un efektivitāte tika salīdzināti ar placebo 10 nedēļu ilgā kontrolētā pētījumā ar 140 viegla vai vidēji smaga čūlainā kolīta pacientiem.

Šo indikāciju arī pētīja septiņos kontrolētos un trīs atklātos klīniskajos pētījumos. Kopumā pētījumā tika iesaistīti 787 pacienti, no kuriem 559 saņēma Asacol 400 mg zarnās šķīstošās tabletes. Trīs pētījumi bija placebo kontrolēti pētījumi, un vienā no tiem Asacol efektivitāte tika salīdzināta arī ar citām perorāli lietojamām mesalazīnu saturošām zālēm. Pieci pētījumi tika veikti bez salīdzinājuma zālēm. Šajos pētījumos izvērtēja Asacol devas. Vienā pētījumā tika salīdzināta mesalazīna un sulfasalazīna efektivitāte. Pētījumos tika lietotas no 1,2 līdz 4,8 g/dienā lielas Asacol devas. Vienā pētījumā lietoja datorizētu morfometriju, lai salīdzinātu Asacol un prednizalona klizmu efektivitāti. Šie pētījumi pierādīja Asacol drošumu un efektivitāti viegla vai vidēji smaga čūlainā kolīta ārstēšanai, lietojot mesalazīnu devās no 2,4 g - 4,8 g dienā.

Čūlainā kolīta remisijas uzturēšanai

Šo indikāciju pētīja piecos kontrolētos un divos atklātos klīniskajos pētījumos, kur tika iesaistīti 677 pacienti, no kuriem 406 saņēma Asacol 400 mg zarnās šķīstošās tabletes. Trīs pētījumos tika salīdzināta ārstēšana ar Asacol un sulfasalazīnu, vienā pētījumā - ārstēšana ar Asacol un citām iekšķīgi lietojamām mesalazīnu saturošajām zālēm, un salīdzināta ar placebo vienā pētījumā. Tika lietotas mesalazīna devas no 0,8 līdz 4,4 g/ dienā. Šie pētījumi pierāda Asacol efektivitāti un drošumu čūlainā kolīta remisijas uzturēšanā, lietojot mesalazīnu devās no 1,6 - 2,4 g/ dienā.

Remisijas uzturēšana Krona ileokolīta gadījumā

Šo indikāciju pētīja vienā dubultaklā, vienā retrospektīvā un divos atklātos klīniskajos pētījumos, kur tika iesaistīti 336 pacienti, no kuriem 159 pacienti saņēma Asacol 400 mg zarnās šķīstošās tabletes. Ārstēšana ar Asacol tika salīdzināta ar sulfasalazīnu vienā pētījumā un ar placebo vai nespecifisku ārstēšanu trīs pētījumos. Divu pētījumu dati apstiprināja Asacol efektivitāti postoperatīvu Krona slimības recidīvu profilaksei. Šie pētījumi apstiprināja, ka Asacol lietošana devā 2,4 g/dienā ir efektīva un droša terapija līkumainās zarnas terminālās daļas un resnās zarnas Krona slimības ārstēšanai, t.sk. pacientiem pēc operācijas.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Asacol ilgstošās darbības tabletes ir pārklātas ar pH atkarīgu polimēra apvalku, kas nodrošina mesalazīna atbrīvošanos tikai, ja pH ir lielāks par 7, t.i., līkumainās zarnas terminālajā daļā un lokzarnā, kas iekaisīgas zarnu slimības gadījumos ir galvenās iekaisuma lokalizācijas vietas. Pēc sākotnējās apvalka sairšanas mesalazīns turpina atbrīvoties neatkarīgi no pH. Asacol tabletes ir izveidotas, lai uzsūkšanās no gremošanas trakta būtu pēc iespējas mazāka.

2.tabulā apkopoti mesalazīna un tā metabolīta N-acetil-mesalazīna farmakokinētiskie parametri pēc vienreizējas 2,4 g mesalazīna devas veseliem voluntieriem tukšā dūšā vai pēc ēšanas.

Pēc vienreizējas 6 Asacol 400 mg zarnās šķīstošo tablešu lietošanas vienlaikus ar ēdienu mesalazīna Cmax paaugstinājās 2,39 reizes un iedarbības pakāpe (AUC0-tlast) paaugstinājās 1,57 reizes. Savukārt, ja vienlaikus tika arī paēsts, N-acetilmesalazīna Cmax paaugstinājās 1,55 reizes un iedarbības pakāpe paaugstinājās tikai 1,1 reizes.

Pēc vienreizējas 3 Asacol 800 mg zarnās šķīstošo tablešu lietošanas vienlaikus ar ēdienu mesalazīna Cmax paaugstinājās 1,69 reizes un iedarbības pakāpe (AUC0-tlast) paaugstinājās 1,23 reizes. Savukārt, ja vienlaikus tika arī paēsts, N-acetilmesalazīna Cmax paaugstinājās 1,28 reizes un iedarbības pakāpe praktiski nemainījās.

Izpētot neizmainīta mesalazīna un tā galvenā metabolīta N-acetilmesalazīna koncentrāciju urīnā, tika konstatēts, ka pēc vienreizējas 6 Asacol 400 mg zarnās šķīstošo tablešu lietošanas apmēram 25% no devas (vairāk nekā 95% metabolīta veidā) esot tukšā dūšā un apmēram 30% no devas (vairāk nekā 90% metabolīta veidā) pēc ēšanas tika izvadīti caur nierēm 60 stundu laikā. Pēc vienreizējas 3 Asacol 800 mg tablešu lietošanas apmēram 23% no devas (vairāk nekā 95% metabolīta veidā) tika izvadīti caur nierēm 60 stundu laikā gan tukšā dūšā, gan pēc ēšanas.

2.tabula: Farmakokinētiskie parametri veseliem brīvprātīgajiem tukšā dūšā un pēc ēšanas pēc vienreizējas 2,4 g mesalazīna devas (6 Asacol 400 mg vai 3 Asacol 800 mg zarnās šķīstošās tabletes).

Parametrs

6 Asacol 400 mg

ilgstošās darbības tabletes

3 Asacol 800 mg

ilgstošās darbības tabletes

Mesalazīns

N-acetil-mesalazīns

Mesalazīns

N-acetil-mesalazīns

Tukšā dūšāPaēdotTukšā dūšāPaēdotTukšā dūšāPaēdotTukšā dūšāPaēdottlag1 (st.h)4,59,0--4,514,5--Cmax2 (ng/ml)722,111725,931437,902235,32387,86653,56971,091245,46tmax3 (st.)9,522,012,024,014,030,014,030,0t1/24 (st.)

(robežās)20

(5 – 77)---17

(10 – 50)---CL5 (l/st.)135---318---1 tlag - mediāna (mesalazīna koncentrācijas 2 ng/ml apakšējā robeža)

2 Cmax - vidējais ģeometriskais

3 tmax - mediāna

4 t1/2 - pusizvades perioda mediāna

5 CL - kopējā klīrensa vidējais ģeometriskais

Izkliede

Apmēram 43% mesalazīna un apmēram 78% N-acetilmesalazīna saistās ar plazmas olbaltumvielām. Apmēram 75% no uzņemtās devas paliek zarnu lūmenā un gļotādā. Pēc vienreizējas 2,4 g mesalazīna (6 Asacol 400 mg zarnās šķīstošās tabletes) devas lietošanas veseliem brīvprātīgajiem tukšā dūšā vidējais izkliedes tilpums uz kilogramu ķermeņa masas bija 59,07 l/kg (vidējais ģeometriskais: 48,86 l/kg). Tā kā tiek absorbēti 24,8% no uzņemtās devas, šis parametrs atbilst 14,65 l/kg (vidējais ģeometriskais: 12,12 l/kg).

Pēc vienreizējas 3 Asacol 800 mg zarnās šķīstošo tablešu lietošanas veseliem brīvprātīgajiem tukšā dūšā vidējais izkliedes tilpums uz kilogramu ķermeņa masas bija 147,73 l/kg (vidējais ģeometriskais: 76,06 l/kg). Tā kā tiek absorbēti 23,2% no uzņemtās devas, šis parametrs atbilst 34,27 l/kg (vidējais ģeometriskais: 17,65 l/kg).

Mātes pienā ir konstatēta neliela mesalazīna un N-acetilmesalazīna koncentrācija. Šī fakta klīniskā nozīme nav noteikta.

Biotransformācija

Mesalazīns zarnu gļotādā un aknās metabolizējas par neaktīvu metabolītu N-acetilmesalazīnu. Pēc iekšķīgas lietošanas apmēram 90% zāļu konstatē urīnā tā galvenā metabolīta N-acetilmesalazīna veidā.

Eliminācija

Mesalazīns tiek izvadīts no organisma galvenokārt ar fēcēm un urīnu mesalazīna vai tā N-acetilmetabolīta veidā.

Pēc 2,4 g mesalazīna devas lietošanas (6 Asacol 400 mg zarnās šķīstošās tabletes) veseliem brīvprātīgajiem tukšā dūšā mesalazīna klīrensa vidējais ģeometriskais bija 135 l/stundā (CV%=61,43%, individuāli). Vidējais eliminācijas pusperiods bija 20 stundas (no 5 līdz 77 stundām).

Pēc 3 Asacol 800 mg zarnās šķīstošo tablešu lietošanas veseliem brīvprātīgajiem tukšā dūšā mesalazīna klīrensa vidējais ģeometriskais bija 318 l/stundā (CV%=137,67%, individuāli). Vidējais eliminācijas pusperiods bija 17 stundas (no 10 līdz 50 stundām).

Apmēram 25% no kopējās uzņemtās devas tukšā dūšā 6 Asacol 400 mg zarnās šķīstošo tablešu gadījumā un 23% no kopējās uzņemtās devas 3 Asacol 800 mg zarnās šķīstošo tablešu gadījumā 60 stundas pēc uzņemšanas tiek konstatēts urīnā, galvenokārt N-acetilmesalazīna un mesalazīna (~1%) veidā.

Linearitāte/nelinearitāte

Krustota dizaina pētījumā ar 3 pārbaudes periodiem un 3 ascendējošām iekšķīgi lietojamām Asacol 400 mg zarnās šķīstošo tablešu devām, kad 4 sekojošas devas tika lietotas ik pēc 6 stundām (kopējā mesalazīna dienas deva: 3200, 4800, 6400 mg) tika pierādīts, ka mesalazīna uzsūkšanās un eliminācija ir devas atkarīga visām 3 pētītajām devām. Apmēram ¾ no katras devas klīniski iedarbojās resnajā zarnā. Tikai apmēram ¼ no devas uzsūcās un izdalījās ar urīnu, galvenokārt kā metabolīts. Balstoties uz izdali ar urīnu, Cmax plazmā un kombinēto plazmas AUC, visām 3 Asacol devām novēroja lineāru atbildi uz devu. Klīniskā iedarbība, domājams, ir līdzīga pētījuma rezultātiem.

Farmakokinētiskā/farmakodinamiskā attiecība

Nav veikti specifiski pētījumi.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iedarbību novēroja vienīgi tad, ja lietotās devas un iedarbības ilgums pārsniedza cilvēkam maksimāli pieļaujamos. Tas liecina, ka klīniskajā praksē šī iedarbība nav būtiska.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols:

Laktozes monohidrāts

Nātrija cietes glikolāts

Magnija stearāts

Talks

Povidons

Tabletes apvalks:

Metakrilskābes un metilmetakrilāta kopolimērs (1:2)

Talks

Trietilcitrāts

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

Makrogols 6000

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Asacol 400 mg ilgstošās darbības tabletes: 20 vai 100 tabletes PVH/alumīnija blisteros

Asacol 800 mg ilgstošās darbības tabletes: 10 vai 50 tabletes PVH/alumīnija blisteros

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Tillotts Pharma AB

Gustavslundsvägen 135

SE-167 51 Bromma

Zviedrija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

400 mg tabletes: 04-0435

800 mg tabletes: 05-0531

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums 400 mg tabletēm: 2004. gada 22. decembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums 400 mg tabletēm: 2009. gada 21. decembris

Reģistrācijas datums 800 mg tabletēm: 2005. gada 19. decembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums 800 mg tabletēm: 2009. gada 21. decembris

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

10/2017

SASKAŅOTS ZVA 22-02-2018

PAGE \* MERGEFORMAT 1