Aricept

Apvalkotā tablete

Aricept 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N98
Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.
Donepezili hydrochloridum

ARICEPT satur aktīvo vielu donepezila hidrohlorīdu (donepezili hydrochloridum). ARICEPT (donepezili hydrochloridum) pieder pie zāļu grupas, kuru sauc par acetilholīnesterāzes inhibitoriem. Donepezils paaugstina acetilholīna (vielas, kas saistīta ar atmiņas funkciju) līmeni smadzenēs, palēninot tā sadalīšanos. To lieto pacientiem ar demenci vieglas un vidēji smagas diagnosticētas Alcheimera slimības simptomātiskai ārstēšanai. Šīs slimības simptomi ir pieaugoša atmiņas pasliktināšanās, apjukums un izmaiņas uzvedībā. Tā rezultātā pacientiem ar Alcheimera slimību arvien grūtāk kļūst pašiem par sevi parūpēties.

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

99-0134-09

Zāļu reģistrācijas numurs

99-0134

Ražotājs

Fareva Amboise, France

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

03-MAR-09

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

5 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Pfizer Europe MA EEIG, Belgium

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

ARICEPT 5 mg apvalkotās tabletes

ARICEPT 10 mg apvalkotās tabletes

Donepezili hydrochloridum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir ARICEPT un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms ARICEPT lietošanas

Kā lietot ARICEPT

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt ARICEPT

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir ARICEPT un kādam nolūkam tās lieto

ARICEPT satur aktīvo vielu donepezila hidrohlorīdu (donepezili hydrochloridum). ARICEPT (donepezili hydrochloridum) pieder pie zāļu grupas, kuru sauc par acetilholīnesterāzes inhibitoriem.

Donepezils paaugstina acetilholīna (vielas, kas saistīta ar atmiņas funkciju) līmeni smadzenēs, palēninot tā sadalīšanos.

To lieto pacientiem ar demenci vieglas un vidēji smagas diagnosticētas Alcheimera slimības simptomātiskai ārstēšanai. Šīs slimības simptomi ir pieaugoša atmiņas pasliktināšanās, apjukums un izmaiņas uzvedībā. Tā rezultātā pacientiem ar Alcheimera slimību arvien grūtāk kļūst pašiem par sevi parūpēties.

ARICEPT lieto tikai pieaugušiem pacientiem.

2. Kas Jums jāzina pirms ARICEPT lietošanas

Nelietojiet ARICEPT šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret donepezila hidrohlorīdu vai piperidīna atvasinājumiem, vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms ARICEPT lietošanas pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jums ir vai kādreiz ir bijusi:

kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūla;

krampji;

sirds slimība (aritmija vai ļoti lēna sirdsdarbība);

astma vai cita ilgstoša plaušu slimība;

aknu slimības vai hepatīts;

grūtības ar urināciju vai kāda nieru slimība;

Pastāstiet ārstam, ja esat grūtniece vai Jums ir aizdomas par grūtniecību.

Bērni un pusaudži

ARICEPT nav piemērots lietošanai bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem.

Citas zāles un ARICEPT

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis, vai varētu lietot. Tāpat tas attiecas uz zālēm, kuras varbūt būs nepieciešams lietot nākotnē, ARICEPT lietošanas laikā. Ārstam to ir svarīgi zināt, jo dažas zāles var pastiprināt vai samazināt ARICEPT iedarbību.

Īpaši svarīgi ir pastāstīt ārstam, ja šobrīd lietojat kādu no tālāk minētajām zālēm:

citas zāles Alcheimera slimības ārstēšanai, piem., galantamīnu,

pretsāpju līdzekļus vai zāles artrīta ārstēšanai, piem., aspirīnu, nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus (NSPL) kā ibuprofēnu vai nātrija diklofenaku,

antiholīnerģiskas zāles, piem., tolterodīnu,

antibiotikas, piem., eritromicīnu, rifampicīnu,

pretsēnīšu līdzekļus, piem., ketokonazolu,

antidepresantus, piem., fluoksetīnu,

pretkrampju līdzekļus, piem., fenitoīnu, karbamazepīnu,

zāles sirds slimību ārstēšanai, piem., hinidīnu, beta blokatorus (propanolols un atenolols),

muskuļu relaksantus, piem., diazepāmu, sukcinilholīnu),

vispārēju anestēziju,

zāles, ko var nopirkt bez receptes, piem., augu valsts produktus saturošus līdzekļus.

Ja Jums nepieciešama operācija ar vispārēju anestēziju, Jums jāpastāsta to ārstam, kā arī anesteziologs jāinformē par to, ka Jūs lietojat ARICEPT. Tas ir ļoti svarīgi, jo ARICEPT var ietekmēt nepieciešamo anestēzijas līdzekļu devu.

ARICEPT var nozīmēt nieru slimniekiem un pacientiem ar vieglu līdz vidēji smagu aknu slimību. Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir nieru vai aknu slimība. ARICEPT nedrīkst lietot pacienti ar smagām aknu slimībām.

Pasakiet savam ārstam vai farmaceitam sava kopēja vārdu. Kopējs palīdzēs Jums lietot šīs zāles tieši tā, kā ārsts būs norādījis.

ARICEPT kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Uzturs neietekmē ARICEPT darbību.

ARICEPT nedrīkst lietot kopā ar alkoholu, jo alkohols var izmainīt ARICEPT iedarbību.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

ARICEPT nedrīkst lietot, ja Jūs barojat bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Alcheimera slimība var ierobežot spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus, un Jūs nedrīkstat to darīt līdz brīdim, kad ārsts Jums to atļauj.

Turklāt ARICEPT lietošana var izraisīt nogurumu, reiboni un muskuļu krampjus, un šādos gadījumos Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus.

ARICEPT satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms ARICEPT lietošanas konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot ARICEPT

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Sākumā ieteicamā deva ir 5 mg (viena balta tablete) katru vakaru. Pēc mēneša ārsts var likt Jums lietot 10 mg devu (vienu dzeltenu tableti) katru vakaru.

Tabletes stiprums, ko Jūs lietosiet, būs atkarīgs no zāļu lietošanas ilguma un Jūsu ārsta norādījumiem. Maksimālā ieteicamā deva ir 10 mg katru vakaru.

Neizmainiet zāļu devu bez konsultācijas ar ārstu.

Kā ARICEPT lietot

ARICEPT tableti norijiet, uzdzerot ūdeni, vakaros pirms gulētiešanas.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

ARICEPT nav piemērots lietošanai bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem.

Ja esat lietojis ARICEPT vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis ARICEPT vairāk nekā noteikts, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai dodieties uz tuvākās slimnīcas uzņemšanas nodaļu, līdzi paņemot šo instrukciju un atlikušās tabletes.

Pārdozēšanas gadījumā var būt šādi simptomi: slikta dūša (slikta pašsajūta) un vemšana, siekalošanās, svīšana, palēnināta sirdsdarbība, asinsspiediena pazemināšanās (viegla galvas reibšana vai reibonis pieceļoties), elpošanas grūtības, samaņas zudums un krampji.

Ja esat aizmirsis lietot ARICEPT

Ja Jūs esat aizmirsis iedzert šīs zāles, nākamo tableti lietojiet parastajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja Jūs esat aizmirsis lietot zāles vairāk nekā nedēļu, pirms zāļu lietošanas sazinieties ar savu ārstu.

Ja pārtraucat lietot ARICEPT

Nepārtrauciet zāļu lietošanu, ja vien to nav norādījis Jūsu ārsts. Ja Jūs pārtrauksiet ARICEPT lietošanu, šo zāļu lietošanas rezultātā panāktie uzlabojumi pakāpeniski izzudīs.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

Cik ilgi ARICEPT jālieto?

Jūsu ārsts vai farmaceits noteiks, cik ilgi ARICEPT jālieto. Jums būs regulāri jāapmeklē ārsts, kurš novērtēs ārstēšanās rezultātus un izvērtēs slimības simptomus.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Par sekojošām blakusparādībām ziņojuši pacienti ARICEPT lietošanas laikā.

Pastāstiet savam ārstam, ja ARICEPT lietošanas laikā novērojat kādu no sekojošām blakusparādībām.

Smagas blakusparādības:

Ja novērojat šīs minētās smagās nevēlamās blakusparādības, nekavējoties sazinieties ar ārstu. Var būt nepieciešama steidzama medicīniska ārstēšana.

Aknu bojājums, piem., hepatīts. Hepatīta simptomi ir slikta dūša (slikta pašsajūta) vai vemšana, apetītes zudums, slikta pašsajūta, drudzis, nieze, ādas un acu dzelte un tumšas krāsas urīns (var rasties līdz 1 lietotājam no 1000).

Čūlas kuņģī vai divpadsmitpirkstu zarnā. Čūlas simptomi ir sāpes vēderā un gremošanas traucējumi (diskomforta sajūta) rajonā starp krūšu kaulu un nabu (var rasties līdz 1 lietotājam no 100).

Asiņošana kuņģa-zarnu traktā. Tā raksturojas ar melnas krāsas izkārnījumiem un asiņu izdalīšanos no resnās zarnas (var rasties līdz 1 lietotājam no 100).

Krampji vai krampju lēkmes (var rasties līdz 1 lietotājam no 100).

Drudzis ar muskuļu stīvumu, svīšanu vai apziņas pavājināšanos (slimība, ko sauc „ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms”) (var rasties līdz 1 lietotājam no 10 000).

Muskuļu vājums, jutīgums vai sāpes un īpaši, ja vienlaicīgi jūtaties slikti, ja Jums ir augsta temperatūra vai tumšs urīns. To var izraisīt patoloģisks muskuļu sabrukums, kas var būt dzīvībai bīstams un izraisīt nieru darbības traucējumus (stāvokli sauc par rabdomiolīzi) (var rasties līdz 1 lietotājam no 10 000).

Ļoti biežas blakusparādības (var rasties vairāk nekā 1 lietotājam no 10):

caureja,

slikta dūša,

galvassāpes.

Biežas blakusparādības (var rasties līdz 1 lietotājam no 10):

krampji muskuļos,

nogurums,

miega traucējumi (bezmiegs),

saaukstēšanās slimības,

apetītes zudums,

halucinācijas (neeksistējošu lietu redzēšana vai dzirdēšana),

neparasti sapņi, tai skaitā, murgi

uzbudinājums,

agresīvs noskaņojums,

ģībonis,

reibonis,

diskomforta sajūta kuņģī,

izsitumi,

nieze,

urīna nesaturēšana,

sāpes,

negadījumi (pacients biežāk var nokrist vai savainoties).

Retākas blakusparādības (var rasties līdz 1 lietotājam no 100):

palēnināta sirdsdarbība,

pastiprināta siekalu izdalīšanās.

Retas blakusparādības (var rasties līdz 1 lietotājam no 1000):

stīvums, patvaļīgas kustības, ko īpaši var novērot mēles un sejas muskuļiem, bet var skart arī ekstremitātes.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt ARICEPT

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes, blistera vai pudelītes pēc EXP vai Derīgs līdz. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko ARICEPT satur

Aktīvā viela ir donepezila hidrohlorīds. Ir pieejamas divu dažādu stiprumu tabletes. Katra 5 mg tablete satur 5 mg donepezila hidrohlorīda un katra 10 mg tablete satur 10 mg donepezila hidrohlorīda.

Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, kukurūzas ciete, mikrokristāliska celuloze, hidroksipropilceluloze, magnija stearāts, hipromeloze, talks, makrogols un titāna dioksīds (E171).

Papildus10 mg tabletes satur sintētisko dzelteno dzelzs oksīdu (E172).

ARICEPT ārējais izskats un iepakojums

ARICEPT 5 mg apvalkotās tabletes ir baltas ar uzrakstu „ARICEPT” vienā tabletes pusē un „5” – otrā.

ARICEPT 10 mg apvalkotās tabletes ir dzeltenas ar uzrakstu „ARICEPT” vienā tabletes pusē un „10” – otrā.

ARICEPT pieejams sekojošos iepakojumos – pudelītēs pa 28, 30 vai 100 tabletēm un blisteros pa 7, 28, 30, 56, 60, 84, 98 vai 120 tabletēm.

Uz blistera izvietoto apzīmējumu tulkojums: MON-Pirmdiena

TUES-Otrdiena

WED-Trešdiena

THURS-Ceturtdiena

FRI-Piektdiena

SAT-Sestdiena

SUN-Svētdiena

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Beļģija

Ražotājs

Fareva Amboise

Zone Industrielle

29, route des Industries

37530 Pocé-sur-Cisse

Francija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

PFIZER Luxembourg SARL filiāle Latvijā,

Tel: +371 67035 775

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 10/2018

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv.

SASKAŅOTS ZVA 03-01-2019

Pfleet 2018-0041757; 99-0134/II/006; 99-0135/II/006; Pfleet 2018-0035178; 99-0134/IB/007; 99-0135/IB/007

PAGE 1

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ARICEPT 5 mg apvalkotās tabletes

ARICEPT 10 mg apvalkotās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra ARICEPT 5 mg apvalkotā tablete satur 5 mg donepezila hidrohlorīda (Donepezili hydrochloridum), kas atbilst 4,56 mg donepezila bāzes.

Katra ARICEPT 10 mg apvalkotā tablete satur 10 mg donepezila hidrohlorīda (Donepezili hydrochloridum), kas atbilst 9,12 mg donepezila bāzes.

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Katra ARICEPT 5 mg apvalkotā tablete satur 87,17 mg laktozi.

Katra ARICEPT 10 mg apvalkotā tablete satur 174,33 mg laktozi.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

ARICEPT 5 mg apvalkotās tabletes ir baltas, apaļas, abpusēji izliektas tabletes, to vienā pusē iespiests “ARICEPT”, otrā pusē – “5”.

ARICEPT 10 mg apvalkotās tabletes ir dzeltenas, apaļas, abpusēji izliektas tabletes, to vienā pusē iespiests “ARICEPT”, otrā pusē – “10”.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1 Terapeitiskās indikācijas

ARICEPT tabletes paredzētas vieglas un vidēji smagas Alcheimera slimības simptomātiskai ārstēšanai.

4.2 Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušiem/gados vecākiem pacientiem:

Ārstēšanu sāk ar 5  mg dienā (dienas devu iedzer vienā reizē). Dienas deva 5 mg jāturpina lietot vismaz vienu mēnesi, lai būtu iespējams novērtēt klīniskās reakcijas pirmās pazīmes un tiktu sasniegta donepezila hidrohlorīda vienmērīga koncentrācija. Kad pēc mēneša novērtēts, kādu klīnisko efektu devusi ārstēšana ar 5 mg/dienā, ARICEPT devu var palielināt līdz 10 mg/dienā (lietošanai vienā reizē). Maksimālā ieteicamā dienas deva ir 10 mg. Par 10 mg/dienā lielākas devas klīniskos pētījumos nav pārbaudītas.

Terapiju vajadzētu uzsākt un turpināt tāda ārsta uzraudzībā, kurš ir speciālists Alcheimera slimības diagnosticēšanā un ārstēšanā. Diagnozi jānosaka par pamatu ņemot apstiprinātās vadlīnijas. Terapiju ar donepezilu var uzsākt tikai tad, kad pacientam ir pieejams aprūpētājs, kurš nodrošinās regulāru zāļu lietošanu. Uzturošā terapija jāturpina tik ilgi, cik ilgi saglabājas zāļu efektivitāte. Tādēļ donepezila terapijas klīniskā efektivitāte ir regulāri jāizvērtē. Ja vairs netiek novērota zāļu terapeitiskā efektivitāte, jāpārdomā zāļu lietošanas pārtraukšanas iespējamība. Nav iespējams iepriekš paredzēt individuālo atbildes reakciju uz donepezilu.

Pēc terapijas pārtraukšanas tiek novērota pakāpeniska ARICEPT terapeitiskās efektivitātes samazināšanās.

Pediatriskā populācija:

Donepezils nav piemērots lietošanai bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem.

Pacienti ar nieru un aknu darbības traucējumiem:

Pacientiem ar nieru mazspēju var izmantot parastās devas, jo tā neietekmē donepezila hidrohlorīda klīrensu.

Vieglas vai mēreni izteiktas aknu mazspējas gadījumā, iespējams, ekspozīcijas pieaugums (skatīt 5.2 apakšpunktu), tādēļ deva jāpalielina, izvērtējot individuālo panesamību. Nav pieejami dati par pacientiem ar smagu aknu mazspēju.

Lietošanas veids

ARICEPT jālieto iekšķīgi, vakaros, tieši pirms gulētiešanas.

4.3 Kontrindikācijas

ARICEPT kontrindicēts pacientiem, kuriem konstatēta paaugstināta jutība pret donepezila hidrohlorīdu, piperidīna atvasinājumiem vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

ARICEPT lietošana pacientiem ar smagas formas Alcheimera slimību, citas izcelsmes demenci vai atmiņas traucējumiem (piem., ar vecumu saistītā kognitīvo spēju pavājināšanās) nav pētīta.

Anestēzija: ARICEPT, būdams holīnesterāzes inhibitors, var pastiprināt anestēzijas laikā lietoto sukcinilholīna tipa miorelaksantu iedarbību.

Kardiovaskulārie stāvokļi: holīnesterāzes inhibitoru farmakoloģiskā iedarbība var izraisīt vagotonisku efektu uz sirdsdarbības frekvenci (piem., bradikardiju). Šāds iedarbības potenciāls sevišķi jāņem vērā, ja pacientam ir "sinusa mezgla vājuma sindroms" vai citi supraventrikulārās vadīšanas traucējumi, kā sinuatriāla vai atrioventrikulāra blokāde.

Saņemti atsevišķi ziņojumi par ģīboņa un krampju rašanos. Izmeklējot šādus pacientus, jānovērtē sirds blokādes un ieilgušas sinusālas pauzes iespēja.

Gastrointestinālie stāvokļi: sevišķi uzmanīgi jānovēro pacienti ar paaugstinātu čūlas risku, piemēram, anamnēzē čūlas slimība, kā arī tie pacienti, kas vienlaikus saņem nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus (NSPIL). Tomēr klīniskos pētījumos nav novērots, ka ARICEPT salīdzinājumā ar placebo radītu peptisku čūlu vai gastrointestinālas asiņošanas biežuma pieaugumu.

Uroģenitālie stāvokļi: holinomimētiskas vielas var radīt urīnpūšļa iztukšošanās obstrukciju, tomēr ARICEPT klīniskos pētījumos tas nav novērots.

Neiroloģiskie stāvokļi:

Krampji: tiek uzskatīts, ka holinomimētiskām vielām piemīt zināms ģeneralizētu krampju izraisīšanas potenciāls. Tomēr jāņem vērā, ka šādi krampji var būt arī Alcheimera slimības izpausme.

Holinomimētiskie līdzekļi var pastiprināt vai inducēt ekstrapiramidālos simptomus.

Malignais (ļaundabīgais) neiroleptiskais sindroms (MNS): retos gadījumos, īpaši pacientiem, kuri līdztekus lieto antipsihotiskos līdzekļus, ar donepezila lietošanu saistīta MNS attīstīšanās, ar tam raksturīgu hipertermiju, muskuļu stīvumu, autonomās nervu sistēmas nestabilitāti, traucētu apziņu un paaugstinātu seruma kreatinīna fosfokināzes līmeni. Papildus var būt tādas pazīmes kā mioglobinūrija (rabdomiolīze) un akūta nieru mazspēja. Ja pacientam attīstās pazīmes un simptomi, kas liecina par MNS, vai drudzis bez zināma cēloņa un bez citām MNS pazīmēm, ārstēšana ir jāpārtrauc.

Plaušu slimības: holinomimētiskās iedarbības dēļ jābūt piesardzīgiem, holīnesterāzes inhibitorus parakstot pacientiem ar astmu vai obstruktīvu plaušu slimību anamnēzē.

Jāizvairās lietot ARICEPT vienlaicīgi ar citiem acetilholīnesterāzes inhibitoriem, holīnerģiskās sistēmas agonistiem vai antagonistiem.

Smaga aknu mazspēja: nav datu par ARICEPT lietošanu pacientiem ar smagas pakāpes aknu mazspēju.

Mirstība vaskulārās demences klīniskajos pētījumos

Tika veikti trīs 6 mēnešus ilgi klīniskie pētījumi pacientiem, kas atbilda NINDS-AIREN kritērijiem par varbūtēju vai iespējamu vaskulāro demenci (VD). NINDS-AIREN tika noteikti, lai varētu nošķirt pacientus, kuru demences rašanās pamatā ir vaskulāri traucējumi un izslēgtu pacientus ar Alcheimera slimību. Pirmajā pētījumā mirstības rādītāji donepezila hidrohlorīda 5 mg grupā bija 2/198 (1%), donepezila hidrohlorīda 10 mg grupā bija 5/206 (2,4%) un placebo grupā 7/199 (3,5%). Otrajā pētījumā mirstības rādītāji donepezila hidrohlorīda 5 mg grupā bija 4/208 (1,9%), donepezila hidrohlorīda 10 mg grupā bija 3/215 (1,4%) un placebo grupā 1/193 (0,5%). Trešajā pētījumā mirstības rādītāji donepezila hidrohlorīda 5 mg grupā bija 11/648 (1,7%) un placebo grupā 0/326 (0%). Kopā ņemot – visos trīs vaskulārās demences pētījumos mirstības rādītājs donepezila hidrohlorīda grupā bija skaitliski lielāks (1,7%) nekā placebo grupā (1,1%), tomēr šī starpība nav statistiski nozīmīga. Lielākai daļai pacientu, kas bija lietojuši donepezila hidrohlorīdu vai placebo, nāves iemesls bija dažādas ar asinsvadiem saistītas saslimšanas, kas varētu būt sagaidāms gados vecu pacientu ar asinsvadu slimībām vidū. Visu nopietnu, nefatālu un fatālu gadījumu analīze parādīja, ka nav biežuma attiecības starpība starp donepezila hidrohlorīda un placebo grupām.

Apvienojot Alcheimera slimības pētījumus (n=4146) un apvienojot tos kopā ar citiem demences pētījumiem, ieskaitot vaskulārās demences pētījumus (kopējais n=6888), mirstības rādītāji placebo grupā skaitliski pārsniedza šos rādītājus donepezila hidrohlorīda grupā.

Palīgvielas

Šīs zāles satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Donepezila hidrohlorīds un/vai tā metabolīti cilvēka organismā neinhibē teofilīna, varfarīna, cimetidīna vai digoksīna metabolismu. Donepezila hidrohlorīda metabolismu neietekmē vienlaicīga lietošana ar digoksīnu vai cimetidīnu.

Pētījumos in vitro noskaidrots, ka donepezila metabolismā piedalās citohroma P450 izoenzīmi 3A4 un nedaudz arī 2D6. Zāļu mijiedarbības pētījumos in vitro konstatēts, ka donepezila metabolismu kavē ketokonazols un hinidīns, kuri attiecīgi ir CYP3A4 un 2D6 inhibitori. Tādēļ donepezila metabolismu var kavēt arī citi CYP3A4 inhibitori, kā itrakonazols un eritromicīns, un arī CYP2D6 inhibitori, piemēram, fluoksetīns. Pētījumos ar veseliem brīvprātīgajiem novērots, ka ketokonazols izraisa donepezila koncentrācijas pieaugumu vidēji par apmēram 30%. Donepezila koncentrāciju var samazināt tādi enzīmu inducētāji kā rifampicīns, fenitoīns, karbamazepīns un alkohols. Tā kā inhibējošā vai inducējošā efekta intensitāte nav zināma, šādas kombinācijas lietojamas piesardzīgi. Donepezila hidrohlorīdam ir potenciāla spēja traucēt to zāļu iedarbību, kurām piemīt antiholīnerģiska iedarbība. Pastāv arī sinerģiskas aktivitātes potenciāls, ja līdztekus tiek lietots sukcinilholīns, citi depolarizējošie miorelaksanti, holinerģiskie agonisti vai beta blokatori, kuri iedarbojas uz sirds vadāmības funkciju.

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecība

Nav atbilstošu datu par donepezila lietošanu grūtniecības laikā.

Pētījumos ar dzīvniekiem netika konstatēta teratogēna iedarbība, tomēr uzrādīja peri un postnatālu toksicitāti (skatīt 5.3 apakšpunktu). Potenciālais risks cilvēkiem nav zināms.

ARICEPT nelietot grūtniecības laikā, ja vien nav pamatota nepieciešamība.

Barošana ar krūti

Donepezils izdalās mātes pienā žurkām. Vai donepezila hidrohlorīds izdalās mātes pienā, nav zināms, un pētījumi ar sievietēm laktācijas periodā nav veikti. Tādēļ donepezila terapijas laikā nebarot bērnu ar krūti.

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Donepezils maz vai mēreni ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Demence var ierobežot spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus. Turklāt donepezils var izraisīt nogurumu, reiboni un muskuļu krampjus, galvenokārt ārstēšanas sākumā vai devas palielināšanas periodā. Ārstam jānovērtē un regulāri jāpārbauda, vai pacients donepezila terapijas laikā spēj vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

Biežākās blakusparādības ir caureja, muskuļu krampji, nogurums, slikta dūša, vemšana un bezmiegs.

Blakusparādības, par kurām ziņots vairāk nekā par izolētiem gadījumiem, ir norādītas zemāk, klasificētas pēc orgānu sistēmas un biežuma. Biežuma iedalījumi ir definēti kā: ļoti bieži (≥1/10), bieži (>1/100, < 1/10), retāk (≥ 1/1000, < 1/100), reti (≥ 1/10000, < 1/1000), ļoti reti (< 1/10000) un nezināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Orgānu sistēma

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Ļoti reti

Infekcijas un infestācijas

Saaukstēšanās slimības

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Anoreksija

Psihiskie traucējumi

Halucinācijas**, uzbudinājums**, agresīvs noskaņojums**,

patoloģiski sapņi un murgi**

Nervu sistēmas traucējumi

Ģībonis*, reibonis, bezmiegs

Krampji*

Ekstrapiramidāli simptomi

Ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms

Sirds funkcijas traucējumi

Bradikardija

Sinuatriāla blokāde, atrioventrikulāra blokāde

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Caureja, slikta dūša

Vemšana, diskomforts vēderā

Asiņošana kuņģa-zarnu traktā, kuņģa un duodēna čūlas,

pastiprināta siekalu izdalīšanās

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Aknu disfunkcija ieskaitot hepatītu***

Ādas un zemādas audu bojājumi

Izsitumi, nieze

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Krampji muskuļos

Rabdomiolīze****

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Urīna nesaturēšana

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Galvassāpes

Nespēks, sāpes

Izmeklējumi

Muskuļu kreatinkināzes koncentrācijas minimāls pieaugums serumā

Traumas, saindēšanās un ar manipulācijām saistītas komplikācijas

Negadījums

* Izmeklējot pacientu, kuram konstatēts ģībonis vai krampji, jānovērtē sirds blokādes un garo sinusālo paužu iespēja (skatīt 4.4 apakšpunktu)

** Ziņots, ka halucinācijas, patoloģiski sapņi, murgi, uzbudinājums un agresivitāte izzudusi, kad samazināta deva vai pārtraukta terapija.

*** Ja nesaprotama iemesla dēļ radusies aknu disfunkcija, jāapsver nepieciešamība atteikties no ARICEPT terapijas.

**** Ziņots, ka rabdomiolīze novērota neatkarīgi no neiroleptiskā ļaundabīgā sindroma un tai ir cieša pārejoša saistība ar donepezila lietošanas uzsākšanu vai devas palielināšanu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādejādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv.

4.9 Pārdozēšana

Donepezila hidrohlorīda vidējā letālā deva, ievadot perorāli vienā atsevišķā devā, pelēm un žurkām ir attiecīgi 45 mg/kg un 32 mg/kg jeb aptuveni 225 un 160 reizes lielāka par cilvēkam ieteicamo dienas devu – 10 mg. Dzīvniekiem novēroti no devas atkarīgi holīnerģiskās stimulācijas simptomi, tostarp spontāno kustību samazināšanās, pasīva gulēšana uz vēdera, grīļīga gaita, acu asarošana, kloniski krampji, elpošanas nomākums, siekalošanās, mioze, fascikulācija un ķermeņa temperatūras pazemināšanās.

Holīnesterāzes inhibitoru pārdozēšana var izraisīt holīnerģisku krīzi, kurai raksturīga slikta dūša, vemšana, siekalošanās, svīšana, bradikardija, hipotensija, elpošanas nomākums, kolapss un konvulsijas. Iespējams pieaugošs muskuļu vājums, un, tam skarot elpošanas muskuļus, var iestāties nāve.

Tāpat kā jebkuras pārdozēšanas gadījumā, jāveic dzīvības uzturēšanai nepieciešamie pasākumi. ARICEPT pārdozēšanas gadījumā kā antidotu var izmantot terciāros antiholīnerģiskos līdzekļus, piemēram, atropīnu. Ieteicams atropīna sulfātu ievadīt vēnā, devu titrējot līdz tiek sasniegts klīniskais efekts: sākotnējā deva ir no 1,0 līdz 2,0 mg i.v., turpmākās devas izvēlas atkarībā no klīniskās reakcijas. Lietojot citus holinomimētiskos līdzekļus kombinācijā ar kvartāriem antiholīnerģiskiem līdzekļiem, piem., glikopirolātu, novērotas atipiskas asinsspiediena un sirdsdarbības frekvences reakcijas. Nav zināms vai donepezila hidrohlorīdu un/vai tā metabolītus iespējams izvadīt dialīzes ceļā (izmantojot hemodialīzi, peritoneālo dialīzi vai hemofiltrāciju).

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitskā grupa: zāles demences ārstēšanai; antiholīnesterāze; ATĶ kods N06DA02.

Darbības mehānisms

Donepezila hidrohlorīds ir specifisks acetilholīnesterāzes atgriezeniskais inhibitors. Acetilholīnestrāze ir dominējošā holīnesterāze galvas smadzenēs. Donepezila hidrohlorīds in vitro šo enzīmu inhibē vismaz 1000 reižu spēcīgāk nekā butirilholīnesterāzi, kas atrodama galvenokārt ārpus centrālās nervu sistēmas.

Alcheimera slimība

Klīniskajos pētījumos Alcheimera demences slimniekiem 5 mg vai 10 mg ARICEPT lietošana reizi dienā izraisīja stabilu acetilholīnesterāzes aktivitātes (mērīta eritrocītu membrānā) nomākumu attiecīgi par 63,6 % vai 77,3 %. Donepezila hidrohlorīda radītā acetilholīnesterāzes (AChE) inhibīcijas pakāpe eritrocītos korelē ar pārmaiņām ADAS-cog skalas rādītājos. (ADAS-cog ir jutīga skala, ko lieto kognitīvo spēju atsevišķu aspektu novērtēšanai.) Donepezila hidrohlorīda eventuālā ietekme uz neiroloģiskā procesa gaitu nav izpētīta, tādēļ nav pamata apgalvot, ka ARICEPT spēj mainīt slimības norisi.

ARICEPT terapijas iedarbīgums pētīts četros pētījumos placebo kontrolē, 2 bija 6 mēnešus ilgi pētījumi, un 2 pētījumi ilga gadu.

6 mēnešus ilgajā klīniskajā pētījumā donepezila terapijas beigās veikta rezultātu analīze pēc apvienota rādītāja, kurā ietilpa trīs efektivitātes kritēriji: ADAS-cog vērtējums (kognitīvo spēju raksturojums); stāvokļa dinamikas vērtējums pēc speciālista iespaidiem sarunā ar pacientu CIBIC (Clinician Interview Based Impression of Change) un pacienta aprūpētāja viedokļa (globālās funkcijas novērtējums); ikdienišķo aktivitāšu novērtējums pēc Demences klīniskā vērtējuma skalā ietilpstošās Ikdienas dzīves aktivitāšu apakšskalas (novērtējums raksturo pacienta spēju iesaistīties sociālos pasākumos, mājas pienākumu veikšanā, nodoties vaļaspriekam, aprūpēt sevi).

Pacientus, kuru stāvoklis atbilda tālāk minētiem kritērijiem, uzskatīja par reaģējušiem uz terapiju.

Reakcija = ADAS-cog uzlabojies ne mazāk kā par 4 punktiem,

CIBIC nav pasliktinājies,

Demences klīniskā vērtējuma skalas ikdienas dzīves aktivitāšu apakšskalas rādītājs nav pasliktinājies.

Reakcija (%)

Ārstēšanai paredzētā

populācija

n = 365

Novērtējamā

populācija

n = 352

Placebo grupa

10 %

10 %

ARICEPT 5 mg grupa

18 % *

18 % *

ARICEPT 10 mg grupa

21 %*

22 % **

* p <0,05

** p<0,01

ARICEPT izraisīja no devas atkarīgu statistiski nozīmīgu tādu pacientu procentuālā skaita pieaugumu, kuriem konstatēta pozitīva reakcija uz terapiju.

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegta apmēram 3-4 stundas pēc devas ieņemšanas. Koncentrācija plazmā un zemlīknes laukums (AUC) pieaug proporcionāli devai.

Eliminācijas pusperiods ir aptuveni 70 stundas, tādējādi, ieņemot atkārtotas devas reizi dienā, pakāpeniski tiek sasniegts vienmērīgas koncentrācijas līmenis plazmā. Aptuvenais vienmērīgas koncentrācijas līmenis panākams apmēram 3 nedēļu laikā kopš terapijas sākuma. Kad tas sasniegts, donepezila hidrohlorīda koncentrācija plazmā un attiecīgā farmakodinamiskā aktivitāte dienas gaitā paliek gandrīz nemainīga.

Uzturs neietekmē donepezila hidrohlorīda absorbciju.

Izkliede

Ap 95% donepezila hidrohlorīda saistās ar cilvēka plazmas olbaltumvielām. Nav zināms kādā mērā ar plazmas olbaltumvielām saistās aktīvais metabolīts 6-O-demetildonepezils. Donepezila hidrohlorīda sadalījums dažādos ķermeņa audos nav vēl izpētīts. Tomēr masas bilances pētījumā ar veseliem brīvprātīgiem vīriešiem, 240 stundas pēc vienas 5 mg lielas ar 14C iezīmēta donepezila hidrohlorīda devas ieņemšanas, apmēram 28% no iezīmētās vielas neizdalījās. Tas nozīmē, ka donepezila hidrohlorīds un/vai tā metabolīti var saglabāties organismā ilgāk par 10 dienām.

Biotransformācija/eliminācija

Donepezila hidrohlorīds no organisma tiek izvadīts ar urīnu gan nepārveidotā formā, gan ar citohroma P450 sistēmas palīdzību pārveidotā, proti, dažādu metabolītu formā, no kuriem ne visi ir identificēti. Pēc vienas 5 mg lielas ar 14C iezīmēta donepezila hidrohlorīda devas ievadīšanas, plazmas radioaktivitāte (izteikta procentos no ievadītās devas) tika noteikta kā nepārveidots donepezila hidrohlorīds (30%), 6-O-demetildonepezils (11%; vienīgais metabolīts, kuram piemīt donepezila hidrohlorīdam līdzīga aktivitāte), donepezila cis-N-oksīds (9%), 5-O-demetildonepezils (7%), 5-O-demetildonepezila-glikuronīda konjugāts (3%). Ap 57% no ievadītās radioaktivitātes varēja konstatēt urīnā (17% - nepārveidota donepezila formā) un 14,5% - fekālijās, kas liek domāt, ka medikamenta eliminācijas galvenie ceļi ir biotransformācija un ekskrēcija urīnā. Nav nekādu datu, kas liecinātu par donepezila hidrohlorīda un/vai tā metabolītu enterohepatisku recirkulāciju. Donepezila hidrohlorīda koncentrācija plazmā krītas ar eliminācijas pusperiodu aptuveni 70 stundas.

Dzimumam, rasei un smēķēšanai nav klīniski nozīmīgas ietekmes uz donepezila hidrohlorīda koncentrāciju plazmā. Donepezila farmakokinētika veseliem, gados vecākiem cilvēkiem un Alcheimera slimības pacientiem formāli nav pētīta. Taču konstatēts, ka zāļu vidējā koncentrācija plazmā viņiem ir praktiski tāda pati kā gados jaunākiem, veseliem brīvprātīgajiem.

Pacientiem ar viegliem vai mēreniem aknu funkciju traucējumiem bija paaugstināts donepezila vienmērīgās koncentrācijas līmenis; par 48% lielāks vidējais zemlīknes laukums (AUC) un vidēji par 39% augstāks Cmax (skatīt 4.2 apakšpunktu).

5.3 Preklīniskie dati par drošumu

Plašos eksperimentālos pētījumos ar dzīvniekiem pierādīts, ka šim savienojumam piemīt gandrīz vienīgi sagaidāmie, holīnerģiskai stimulācijai atbilstošie farmakoloģiskie efekti (skatīt 4.9 apakšpunktu). Testos ar baktērijām un zīdītāju šūnām noskaidrots, ka donepezilam nepiemīt mutagēna iedarbība. Dažus klastogēnus efektus novēroja in vitro, kad tika lietotas šūnām nepārprotami toksiskas koncentrācijas, kas vairāk nekā 3000 reizes pārsniedza koncentrāciju plazmā vienmērīgas izplatības apstākļos. Mikronukleusu modelī pelēm in vivo netika konstatēti ne klastogēni, ne kādi citi genotoksiski efekti. Ilglaicīgos karcinogenitātes pētījumos, kas veikti gan ar žurkām, gan pelēm, nav iegūti norādījumi par onkogēnu potenciālu.

Donepezila hidrohlorīds neietekmēja žurku auglību un nebija teratogēns žurkām vai trušiem, tomēr, ievadīts gravidām žurkām devā, kas 50 reizes pārsniedz cilvēkam lietoto devu, tas nedaudz ietekmēja nedzīvi dzimušo un agrīnā postpartālā periodā izdzīvojušo mazuļu skaitu (skatīt 4.6 apakšpunktu).

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts, kukurūzas ciete, mikrokristāliska celuloze, hipropropilceluloze un magnija stearāts.

Tabletes apvalks satur talku, makrogolu, hipromelozi un titāna dioksīdu (E171). Aricept 10 mg tabletes apvalks papildus satur arī dzelteno dzelzs oksīdu (E172).

6.2 Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3 Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

6.5 Iepakojuma veids un saturs

Pudelītes (ABPE) ar 28, 30 vai 100 tabletēm.

Blisters (PVH/alumīnijs).

Iepakojumā: 7, 28, 30, 56, 60, 84, 98 vai 120 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Beļģija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

ARICEPT 5 mg apvalkotās tabletes: 99-0134

ARICEPT 10 mg apvalkotās tabletes: 99-0135

9. REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 17/02/1999

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 03/03/2009

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

08/2018

PAGE

SASKAŅOTS ZVA 18-10-2018

99-0134/II/006; 99-0135/II/006; Pfleet 2018-0041757

- PAGE 1 -

Aricept variācijas
Citi medikamenti ar aktīvo vielu: Donepezili hydrochloridum