Angusta

Tablete

Angusta 25 mikrogrami tabletes

Kartona kastīte, Alumīnija blisteris, N8
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.
Misoprostolum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

18-0010-01

Zāļu reģistrācijas numurs

18-0010

Ražotājs

Azanta Danmark A/S, Denmark; Piramal Healthcare UK Limited, United Kingdom

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

19-JAN-18

Reģ. apliecības derīguma termiņš

18-JAN-23

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

25 µg

Zāļu forma

Tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Azanta Danmark A/S, Denmark

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Angusta 25 mikrogrami tabletes

Misoprostolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet vecmātei, ārstam vai medmāsai.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar vecmāti, ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Angusta un kādam nolūkam tās lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Angusta lietošanas

3. Kā lietot Angusta

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Angusta

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Angusta un kādam nolūkam tās lieto

Angusta satur aktīvo vielu misoprostolu.

Angusta lieto, lai palīdzētu sākt dzemdības.

Misoprostols pieder zāļu grupai, ko sauc par prostaglandīniem. Prostaglandīni dzemdību laikā darbojas divējādi. Viena iedarbība ir dzemdes kakla mīkstināšana, lai bērns varētu vieglāk piedzimt caur maksti. Otra iedarbība ir kontrakciju ierosināšana, kas palīdz izstumt bērnu no dzemdes. Varētu būt vairāki iemesli, kāpēc Jums būtu jāpalīdz sākt dzemdības. Jautājiet vecmātei vai ārstam, ja vēlaties saņemt papildu informāciju.

 1. Kas Jums jāzina pirms Angusta lietošanas

Nelietojiet Angusta šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret misoprostolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 • ja dzemdības jau sākušās;

 • ja vecmāte vai ārsts uzskata, ka Jūsu bērns nav vesels un/vai ir stresa stāvoklī;

 • ja tiek lietotas oksitociskās zāles (zāles, ko lieto dzemdību darbības veicināšanai) un/vai citas zāles dzemdību ierosināšanai (skatīt “Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”, “Citas zāles un Angusta” un “Kā lietot Angusta” tālāk);

 • ja Jums agrāk veikta dzemdes kakla (izņemot konizāciju) vai dzemdes operācija, arī ķeizargrieziena operācija jebkurās Jūsu iepriekšējās dzemdībās;

 • ja Jums ir dzemdes patoloģija, piemēram, “sirdsveida” dzemde (divragu dzemde), kas izslēdz vaginālas dzemdības;

 • ja vecmāte vai ārsts uzskata, ka Jūsu placenta aizsedz dzemdību ceļus (placenta praevia) vai ja Jums bijusi neizskaidrojama asiņošana no maksts pēc 24. nedēļas šajā grūtniecībā;

 • ja bērns ir nepareizā pozīcijā dzemdē, lai piedzimtu dabiskā ceļā (nepareiza augļa guļa);

 • ja Jums ir nieru mazspēja (glomerulu filtrācijas ātrums <15 ml/min/1,73 m2).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Angusta lietošanas konsultējieties ar vecmāti, ārstu vai medmāsu.

Angusta drīkst lietot tikai apmācīts dzemdību speciālists stacionārā, kur pieejamas iekārtas Jūsu augļa un dzemdes stāvokļa nepārtrauktai kontrolei. Pirms Jūs lietosiet Angusta, Jūsu dzemdes kakla stāvokli rūpīgi novērtēs.

Angusta var izraisīt spēcīgu dzemdes stimulāciju.

Ja dzemdes kontrakcijas būs ilgstošas vai pārāk spēcīgas vai ja ārsts vai medmāsa uztrauksies par Jums vai bērnu, Jums nedos vairs tabletes un vecmāte vai ārsts izlems vai Jums jādod zāles, lai mazinātu kontrakciju spēcīgumu vai to biežumu.

Angusta iedarbība nav pētīta sievietēm ar smagu preeklampsiju (stāvoklis, kad grūtniecei ir paaugstināts asinsspiediens, olbaltumvielas urīnā un, iespējams, arī citi sarežģījumi).

Ūdeņu, kas apņem bērnu, iekaisuma pazīmes (horioamnionīts) var rast nepieciešamību pēc ātrām dzemdībām. Ārsts pieņems nepieciešamo lēmumu par ārstēšanu ar antibiotikām, dzemdību ierosināšanu vai ķeizargrieziena veikšanu.

Nav pieredzes vai pieredze ir ierobežota par Angusta lietošanu sievietēm, kurām augļapvalki ir plīsuši vairāk nekā 48 stundas pirms Angusta lietošanas.

Ja ārsts secina, ka jāsāk ārstēšana ar oksitocīnu (zāles dzemdību paātrināšanai), tas tiks uzmanīgi apsvērts, jo ārstēšana ar oksitocīnu var ietekmēt Angusta iedarbību. Pirms oksitocīna lietošanas ieteicams pagaidīt 4 stundas pēc pēdējās Angusta devas (skatīt “Nelietojiet Angusta šādos gadījumos” iepriekš, “Citas zāles un Angusta” un “Kā lietot Angusta” tālāk).

Nav pieredzes par dzemdību darbības sākšanu ar Angusta sievietēm, kurām ir vairākaugļu grūtniecība, kā arī nav pieredzes par Angusta lietošanu sievietēm, kurām dabiskās dzemdībās iepriekš dzimuši 5 vai vairāk bērni.

Pieredze par dzemdību darbības sākšanu ar Angusta sievietēm līdz 37. grūtniecības nedēļai ir ierobežota (skatīt “Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte” tālāk).

Jums jālieto Angusta tikai, ja vecmāte vai ārsts uzskata, ka Jums ir nepieciešama medicīniska palīdzība, lai sāktu dzemdību procesu.

Nav informācijas vai informācija ir ierobežota par Angusta lietošanu grūtniecēm ar Bišopa skalas punktu skaitu >6 (Bišopa skala ir visbiežāk lietota metode lai noteiktu dzemdes kakla gatavību).

Pacientēm, kurām dzemdības ierosinātas ar jebkādu metodi, aprakstīts palielināts asins recekļu veidošanās sīkajos asinsvados visā organismā (diseminētā intravaskulārā koagulācija) risks pēc dzemdībām.

Grūtniecēm ar samazinātu nieru vai aknu funkciju var būt nepieciešama devas pielāgošana (skatīt “Kā lietot Angusta” tālāk).

Citas zāles un Angusta

Pastāstiet vecmātei vai ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Angusta nedrīkst lietot vienlaikus ar citām zālēm, kas atvieglo dzemdības un/vai palīdz sākt dzemdības (skatīt “Nelietojiet Angusta šādos gadījumos”). Pirms oksitocīna lietošanas ieteicams pagaidīt 4 stundas pēc pēdējās Angusta devas (skatīt “Brīdinājumi un piesardzība lietošanā” iepriekš un “Kā lietot Angusta” tālāk).

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Grūtniecība

Angusta tiek lietots dzemdību ierosināšanai no 37. grūtniecības nedēļas. Ja zāles tiek lietotas šajā grūtniecības periodā, nepastāv iedzimtu defektu risks Jūsu mazulim. Tomēr, nelietojiet Angusta nevienā citā grūtniecības periodā, jo misoprostola lietošana var izraisīt iedzimtu defektu rašanos.

Barošana ar krūti

Misoprostols var izdalīties mātes pienā, taču paredzamais līmenis un ilgums ir ļoti niecīgs, kam nevajadzētu kavēt barošanu ar krūti. Barošanu ar krūti var sākt 4 stundu laikā pēc pēdējās Angusta devas lietošanas.

Fertilitāte

Ja Angusta lieto, lai palīdzētu sākt dzemdības no 37. grūtniecības nedēļas, auglība netiks ietekmēta.

 1. Kā lietot Angusta

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā vecmāte, ārsts vai medmāsa Jums teikusi(-cis). Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam. Angusta drīkst lietot tikai apmācīts dzemdību speciālists stacionārā, kur pieejamas iekārtas Jūsu augļa un dzemdes stāvokļa nepārtrauktai kontrolei. Pirms Jūs lietosiet Angusta, Jūsu dzemdes kakla stāvokli rūpīgi novērtēs.

Ieteicamā deva ir 25 mikrogrami ik pēc divām stundām vai 50 mikrogrami ik pēc četrām stundām. Angusta jālieto iekšķīgi ar glāzi ūdens. Tableti nedrīkst salauzt.

Jūsu vecmāte vai ārsts izlems kad jāpārtrauc Angusta lietošana. Jūsu vecmāte vai ārsts pārtrauks Angusta lietošanu:

 • ja Jūs lietojat 200 mikrogramus 24 stundu laika periodā,

 • kad sākas dzemdības,

 • ja kontrakcijas ir pārāk spēcīgas vai ilgstošas,

 • ja bērnam sākas stress,

 • ja ir nepieciešama ārstēšana ar oksitocīnu vai citām zālēm, kas atvieglo dzemdības (skatīt “Nelietojiet Angusta šādos gadījumos”, “Brīdinājumi un piesardzība lietošanā” un “Citas zāles un Angusta” iepriekš).

Lietošana pacientiem ar samazinātu nieru vai aknu funkciju

Grūtniecēm ar samazinātu nieru vai aknu funkciju var būt nepieciešama devas pielāgošana (zemāka deva un/vai garāks intervāls starp devām).

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Angusta lietošana nav pētīta par 18 gadiem jaunākām grūtniecēm.

Ja esat lietojusi Angusta vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojusi Angusta vairāk nekā noteikts, tas var izraisīt pārāk spēcīgas vai ilgstošas kontrakcijas vai radīt bērnam stresu. Šādā gadījumā Angusta lietošana ir jāpārtrauc. Vecmāte vai ārsts izlems vai Jums jādod zāles, lai mazinātu kontrakciju spēcīgumu vai to biežumu vai ja jāveic ķeizargrieziens.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Tālāk uzskaitītas blakusparādības var rasties lietojot Angusta.

Ļoti bieži: var skart vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem

 • Slikta dūša1)

 • Vemšana1)

 • Mekonija klātbūtne (vēl nedzimušā bērna vēdera izeja amnija šķidrumā)

 • Pēcdzemdību asiņošana2) (vairāk nekā 500 ml asiņu zudums pēc dzemdībām)

 1. Ļoti bieži ziņots, lietojot Angusta 50 µg ik pēc 4 stundām.

 2. Ļoti bieži ziņots, lietojot Angusta 25 µg ik pēc 2 stundām.

Bieži: var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem

 • Mazs Apgaras skalas punktu skaits*1) (tests, kas tiek veikts bērnam pēc 1 un 5 munūtēm pēc dzimšanas, kura rezultāts nosaka cik labi jutas bērns pēc piedzimšanas)

 • Augļa sirdsdarbības ātruma traucējumi*1)

 • Dzemdes hiperstimulācija2) (dzemdes kontrakcijas ir pārāk spēcīgas, biežas vai ilgstošas)

 • Caureja

 • Slikta dūša3)

 • Vemšana3)

 • Pēcdzemdību asiņošana1) (vairāk nekā 500 ml asiņu zudums pēc dzemdībām)

 • Drebuļi

 • Ķermeņa temperatūras paaugstināšanās

* Blakusparādība bērnam

 1. Bieži ziņots, lietojot Angusta 50 µg ik pēc 4 stundām.

 2. Dzemdes hiperstimulācija kopā ar augļa sirdsdarbības ātruma izmaiņām un bez tām.

 3. Bieži ziņots, lietojot Angusta 25 µg ik pēc 2 stundām.

Retāk: var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem

 • Mazs Apgaras skalas punktu skaits*1) (tests, kas tiek veikts bērnam pēc 1 un 5 munūtēm pēc dzimšanas, kura rezultāts nosaka cik labi jutas bērns pēc piedzimšanas)

 • Augļa sirdsdarbības ātruma traucējumi*1)

* Blakusparādība bērnam

1) Retāk ziņots, lietojot Angusta 25 µg ik pēc 2 stundām.

Nav zināmi: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

 • Reibonis

 • Jaundzimušā krampji*(lēkmes jaundzimušajam bērnam)

 • Jaundzimušā asfiksija*( skābekļa trūkums bērna smadzenēs un orgānos dzimšanas laikā)

 • Jaundzimušā cianoze* (ko sauc arī par “zilā bērna sindromu”, ko raksturo jaundzimušā ādas un gļotādu zilā krāsa)

 • Niezoši izsitumi

 • Augļa acidoze* (augsts skābju līmenis vēl nedzimušā bērna asinīs)

 • Priekšlaicīga placentas atdalīšanās (placentas atdalīšanās no dzemdes sieniņas pirms bērna piedzimšanas)

 • Dzemdes plīsums

* Blakusparādība bērnam

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Angusta

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un tūbiņas pēc “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Angusta satur

 • Aktīvā viela ir misoprostols.

 • Citas sastāvdaļas ir: hipromeloze; mikrokristāliskā celuloze; kukurūzas ciete; krospovidons; kroskarmelozes nātrija sāls; koloidālais, bezūdens silīcija dioksīds.

Angusta ārējais izskats un iepakojums

Angusta ir balta, bez apvalka, ovālas formas tablete ar izmēriem 7,5 x 4,5 mm ar dalījuma līniju vienā pusē un gludu otru pusi. Dalījuma līnija nav paredzēta tabletes salaušanai.

Angusta tabletes ir iepakotas blisteros, kas pieejamas kartona kastītēs pa 8 tabletēm.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Azanta Danmark A/S

Gearhalsvej 1

2500 Valby

Dānija

Ražotājs

Piramal Healthcare (UK) Limited

Whalton Road,

Morpeth,

Northumberland,

NE61 3YA, Lielbritānija

Azanta Danmark A/S

Gearhalsvej 1

2500 Valby

Dānija

Šīs zāles Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Bulgārija: Ангуста 25 микрограма таблетки

Horvātija: Angusta 25 mikrograma tablete

Čehija: Angusta 25 mikrogramů tablety

Dānija: Angusta

Igaunija: Angusta

Somija: Angusta 25 mikrog tabletit

Francija: Angusta 25 microgrammes, comprimé

Ungārija: Angusta 25 mikrogramm tabletta

Islande: Angusta 25 míkróg töflur

Latvija: Angusta 25 mikrogrami tabletes

Norvēģija: Angusta

Polija: Angusta

Rumānija: Angusta 25 micrograme comprimate

Slovākija: Angusta 25 mikrogramov tablety

Slovēnija Angusta 25 mikrogramov tablete

Zivedrija: Angusta

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 06/2019

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Angusta 25 mikrogrami tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete satur 25 mikrogramus misoprostola (Misoprostolum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU formA

Tablete

Baltas, bez apvalka, ovālas formas tabletes ar izmēriem 7,5 x 4,5 mm ar dalījuma līniju vienā pusē un gludu otru pusi. Dalījuma līnija nav paredzēta tabletes salaušanai.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Angusta indicēts dzemdību ierosināšanai.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Angusta ieteicamā dozēšanas shēma ir 25 mikrogrami iekšķīgi ik pēc divām stundām vai 50 mikrogrami iekšķīgi ik pēc četrām stundām saskaņā ar slimnīcas praksi. Maksimālā deva ir 200 mikrogrami 24 stundu laikā.

Misoprostolam un oksitocīnam var būt sinerģiska/papildinoša iedarbība. Misoprostola skābes koncentrācija plazmā pēc 5 eliminācijas pusperiodiem ir niecīga (3,75 stundas), skatīt 5.2. apakšpunktu. Pirms oksitocīna lietošanas ieteicams pagaidīt 4 stundas pēc pēdējās Angusta devas (skatīt 4.3., 4.4. un 4.5. apakšpunktu).

Īpašas populācijas
Grūtniecēm ar nieru vai aknu darbības traucējumiem jāapsver zemāka deva un/vai garāks intervāls starp devām (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Angusta lietošanas drošums un efektivitāte, lietojot grūtniecēm vecumā līdz 18 gadiem, klīniskajos pētījumos nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

 • Angusta jālieto tikai apmācīta dzemdību speciālista uzraudzībā stacionārā, kur pieejamas iekārtas nepārtrauktai augļa un dzemdes stāvokļa kontrolei; un pirms zāļu lietošanas rūpīgi jānovērtē dzemdes kakla stāvoklis.

 • Angusta jālieto iekšķīgi ar glāzi ūdens.

4.3. Kontrindikācijas

Angusta ir kontrindicēts šādos gadījumos:

• paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām;

• sākušās dzemdības;

• aizdomas vai pierādījumi par augļa apdraudējumu pirms dzemdību ierosināšanas (piemēram, negatīvs nestresa vai stresa testa rezultāts, mekonija klātbūtne vai nepārliecinoša augļa stāvokļa diagnoze vai anamnēze);

• tiek lietotas oksitociskās zāles un/vai citi dzemdību darbību ierosinoši līdzekļi (skatīt 4.2., 4.4., 4.5. un 5.2. apakšpunktu);

• aizdomas vai pierādījumi par dzemdes rētām pēc agrāk veiktas dzemdes vai dzemdes kakla operācijas, piemēram, pēc ķeizargrieziena operācijas;

• dzemdes anomālija (piemēram, divragu dzemde), kas izslēdz vaginālas dzemdības;

placenta praevia vai neizskaidrojama asiņošana no maksts pēc 24. grūtniecības nedēļas šīs grūtniecības laikā;

• nepareiza augļa guļa, kas ir vaginālo dzemdību kontrindikācija;

• pacientiem ar nieru mazspēju (GFĀ <15 ml/min/1,73 m2).

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Angusta jālieto tikai apmācīta dzemdību speciālista uzraudzībā stacionārā, kur pieejamas iekārtas nepārtrauktai augļa un dzemdes stāvokļa kontrolei; un pirms zāļu lietošanas rūpīgi jānovērtē dzemdes kakla stāvoklis.

Angusta var izraisīt pārmērīgu dzemdes stimulāciju.

Ja dzemdes kontrakcijas ir ilgstošas vai stipras vai ja ir klīniskas bažas par māti vai bērnu, nedrīkst lietot papildu Angusta tabletes. Ja pārmērīgās dzemdes kontrakcijas turpinās, jāuzsāk ārstēšana saskaņā ar vietējām vadlīnijām.

Sievietēm, kurām ir preeklampsija, jāizslēdz augļa apdraudējuma pazīmes vai aizdomas par to (skatīt 4.3. apakšpunktu). Klīniskie dati par misoprostola lietošanu grūtniecēm ar smagu preeklampsiju ar hemolītisko anēmiju, paaugstinātu aknu enzīmu līmeni, samazinātu trombocītu skaita (HELLP) sindromu, ar citiem orgānu bojājumiem vai CNS traucējumiem, izņemot vieglas galvassāpes, nav pieejami vai tie ir ierobežoti.

Horioamnionīts var rast nepieciešamību pēc ātrām dzemdībām. Lēmums par ārstēšanu ar antibiotikām, dzemdību ierosināšanu vai ķeizargrieziena veikšanu būs atkarīgs no ārsta ieskatiem.

Klīniskie dati par misoprostola lietošanu sievietēm, kurām plīsuši augļapvalki vairāk nekā 48 stundas pirms misoprostola lietošanas, nav pieejami vai tie ir ierobežoti.

Misoprostolam un oksitocīnam var būt sinerģiska/papildinoša iedarbība. Vienlaicīga lietošana ar oksitocīnu ir kontrindicēta. Skatīt 4.3. apakšpunktu. Angusta tiek izvadīts pēc 4 stundām. Skatīt 5.2. apakšpunktu. Pirms oksitocīna lietošanas ieteicams pagaidīt 4 stundas pēc pēdējās Angusta devas (skatīt 4.2. un 4.5. apakšpunktu).

Klīniskie dati par misoprostola lietošanu vairākaugļu grūtniecības gadījumā nav pieejami vai tie ir ierobežoti. Klīniskie dati par misoprostola lietošanu sievietēm, kurām bijušas daudzaugļu grūtniecības, nav pieejami vai tie ir ierobežoti.

Klīniskie dati par misoprostola lietošanu pirms 37. grūtniecības nedēļas nav pieejami vai tie ir ierobežoti.

Angusta lietojams tikai klīnisku dzemdību ierosināšanas indikāciju gadījumā.

Klīniskie dati par misoprostola lietošanu grūtniecēm ar Bišopa skalas (mBS) punktu skaitu >6 nav pieejami vai tie ir ierobežoti.

Pacientēm, kurām dzemdības ierosinātas ar jebkādu fizioloģisku vai medikamentozu metodi, aprakstīts palielināts pēcdzemdību diseminētās intravaskulārās koagulācijas risks.

Grūtniecēm ar nieru vai aknu darbības traucējumiem jāapsver zemāka deva un/vai garāks intervāls starp devām (skatīt 5.2. apakšpunktu).

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi ar Angusta nav veikti.

Iespējamās pastiprinātās uterotoniskās iedarbības dēļ vienlaicīga oksitocisko zāļu vai citu dzemdību darbību ierosinošu līdzekļu lietošana ir kontrindicēta (skatīt 4.2., 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Fertilitāte

Fertilitātes un embrija attīstības pētījumi žurkām sniedz pierādījumus par iespējamu misoprostola ietekmi uz implantāciju un rezorbciju, taču tas neattiecas uz apstiprināto Angusta lietošanu vēlā grūtniecības stadijā.

Grūtniecība

Angusta pētīts grūtniecēm ≥ 37. grūtniecības nedēļas.

Līdz 37. grūtniecības nedēļai Angusta drīkst lietot tikai ja ir medicīniski indicēts.

Angsuta tiek lietots dzemdību ierosināšanai, lietojot mazas misoprostola devas īsu laika periodu pašās grūtniecības beigās. Ja zāles tiek lietotas šajā grūtniecības periodā, malformāciju risks auglim nepastāv. Angusta nedrīkst lietot nevienā citā grūtniecības periodā: ziņots par trīs reizes lielāku malformāciju (ieskaitot, Mebiusa sindromu, amniotiskās iežmaugas sindromu un centrālās nervu sistēmas anomālijas) rašanās risku auglim, ja misoprostols lietots grūtniecības pirmajā trimestrī.

Barošana ar krūti

Pētījumi, lai noskaidrotu misoprostola skābes daudzumu pirmpienā vai mātes pienā pēc Angusta lietošanas, nav veikti.

Misoprostols tika atklāts mātes pienā pēc iekšķīgas misoprostola lietošanas tablešu veidā.

Farmakokinētiskie pētījumi parāda, ka iekšķīgas misoprostola lietošanas gadījumā (600 µg un 200 µg devās) tas tiek izdalīts mātes pienā, zāļu koncentrācijai strauji pieaugot un tad samazinoties. Maksimālā misoprostola skābes koncentrācija, kas noteikta mātes pienā, tika sasniegta 1 stundas laikā pēc vienas 200 mcg un 600 mcg misoprostola devas lietošanas un bija attiecīgi 7,6 pg/ml (% CV 37%) un 20,9 pg/ml (% CV 62%). Pēc 5 eliminācijas pusperiodiem (3,75 stundas) mātes plazmā paliek nenozīmīgs daudzums misoprostola skābes un koncentrācija, kas paliek mātes pienā ir vēl zemāka. Barošanu ar krūti var sākt četru stundu laikā pēc pēdējās Angusta devas lietošanas.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav piemērojama.

 1. Nevēlamās blakusparādības

Par tabulā norādītajām nevēlamām blakusparādībām tika ziņots 41 pētījumos, kuros kopumā 3 152 sievietes iekšķīgi lietoja 20-25 µg misoprostola ik pēc 2 stundām vai 50 μg ik pēc 4 stundām. Turklāt tiek uzskaitītas arī nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots zāļu lietošanas līdzjūtības dēļ programmas ietvaros, kur aptuveni 29 000 sievietes lietoja Angusta dzemdību ierosināšanai.

Orgānu sistēmu klase Ļoti bieži
(≥ 1/10)
Bieži
(≥ 1/100 to
< 1/10)
Retāk
(≥ 1/1 000 līdz
< 1/100)
Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem) 1)
Nervu sistēmas traucējumi Reibonis
Jaundzimušā krampji*
Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības Jaundzimušā asfiksija*
Jaundzimušā cianoze*
Kuņģa-zarnu trakta traucējumi Lietojot 50 µg ik pēc 4 stundām:
Slikta dūša2)
Vemšana3)
Caureja
Lietojot 25 µg ik pēc 2 stundām:
Slikta dūša2)
Vemšana3)
Ādas un zemādas audu bojājumi Niezoši izsitumi
Traucējumi grūtniecības, pēcdzemdību un perinatālajā periodā

Mekonijs amnija šķidrumā

Lietojot 25 µg ik pēc 2 stundām:
Pēcdzemdību asiņošana5)

Dzemdes hiperstimulācija4)
Lietojot 50 µg ik pēc 4 stundām:
Pēcdzemdību asiņošana5)

Augļa acidoze*

Placentas priekšlaicīga atslāņošanās

Dzemdes plīsums


Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Drebuļi

Pireksija

Izmeklējumi Lietojot 50 µg ik pēc 4 stundām:
Mazs Apgaras skalas punktu skaits*6)
Augļa sirdsdarbības ātruma traucējumi*7)
Lietojot 25 µg ik pēc 2 stundām:
Mazs Apgaras skalas punktu skaits*6)
Augļa sirdsdarbības ātruma traucējumi*7)

* Nevēlamās blakusparādības jaundzimušajiem

1) blakusparādības, par kurām ziņots zāļu lietošanas līdzjūtības dēļ programmas ietvaros, tostarp dzemdību slimnīcās Dānijā, Norvēģijā un Somijā, kur aptuveni 29 000 sievietes lietoja Angusta dzemdību ierosināšanai.
2) Slikta dūša rodas bieži, lietojot 25 μg ik pēc 2 stundām un ļoti bieži, lietojot 50 μg ik pēc 4 stundām.
3) Vemšana rodas bieži, lietojot 25 μg ik pēc 2 stundām un ļoti bieži, lietojot 50 μg ik pēc 4 stundām.
4) Par dzemdes hiperstimulāciju tika ziņots gan ar augļa sirdsdarbības ātruma izmaiņām vai bez tām.
5) Pēcdzemdību asiņošana rodas ļoti bieži, lietojot 25 μg ik pēc divām stundām; un bieži, lietojot 50 μg ik pēc 4 stundām.
6) Mazs Apgaras skalas punktu skaits rodas reti, lietojot 25 μg ik pēc divām stundām; un bieži, lietojot 50 μg ik pēc 4 stundām.
7) Par augļa sirdsdarbības ātruma traucējumiem tika ziņots saistībā ar dzemdes hiperstimulāciju.
Dzemdes hiperstimulācija kopā ar augļa sirdsdarbības ātruma izmaiņām rodas reti, lietojot 25 μg ik pēc 2 stundām, un bieži, lietojot 50 μg ik pēc 4 stundām.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

 1. Pārdozēšana

Nav informācijas par Angusta pārdozēšanu.

Pārdozēšanas simptomu gadījumā (piem., pārmērīga dzemdes stimulācija, kas izraisa ilgstošas vai pārmērīgas kontrakcijas), Angusta lietošana jāaptur un jāuzsāk ārstēšana saskaņā ar vietējām vadlīnijām. Iespējamās dzemdes hiperstimulācijas sekas ir augļa sirdsdarbības ātruma traucējumi un asfiksija, kur gadījumā jāapsver ķeizargrieziena veikšana.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: citi ginekoloģiskie līdzekļi, uterotoniskie līdzekļi, prostaglandīni, ATĶ kods: G02AD06.

Darbības mehānisms

Misoprostols – dabiskā oksitociskā viela – ir prostaglandīna E1 (PGE1) sintētiskais analogs. Pierādīts, ka F un E sēriju prostaglandīni pastiprina kolagenāzes aktivitāti truša dzemdes kakla fibroblastos in vitro un izraisa dzemdes kakla nobriešanu un dzemdes kontrakcijas in vivo. Šo farmakodinamisko iedarbību uzskata par darbības mehānismu, kas atbilst Angusta klīniskajai iedarbībai.

PGE analogiem piemīt arī vairāku citu veidu iedarbība, piemēram, bronhu un trahejas muskuļu atslābšana, gļotu izdalīšanās pastiprināšanās un skābes un pepsīna izdalīšanās samazināšanās kuņģī, nieru apasiņošanas pastiprināšanās, adrenokortikotropā hormona un prolaktīna koncentrācijas paaugstināšanās asinīs. Īslaicīgas lietošanas gadījumā šo farmakodinamisko iedarbību uzskata par klīniski nesvarīgu.

Klīniskā efektivitāte un drošums

25 µg ik pēc 2 stundām deva

Zināšanas par efektivitāti un drošumu ir balstītas uz četru klīnisko pētījumu meta analīzi, kur 637 sievietes iekšķīgi saņēma 20-25 µg misoprostola devu ik pēc 2 stundām.

Salīdzināmās zāles Pētījumu skaits 20 vai 25 µg misoprostola iekšķīga lietošana ik pēc 2 stundām
Oksitocīns 2 169 sievietes
Dinoprostons1) 2 (viens dubultakls) 468 sievietes (365 dubultaklajā pētījumā)

1) Dinoprostons ievadīts vagināli

Trijos no pētījumiem (596 sievietes), galvenais iekļaušanas kritērijs bija iznēsāta grūtniecība. Vienā pētījumā (41 sieviete) galvenais iekļaušanas kritērijs bija iznēsāta grūtniecība un priekšlaicīgs augļa apvalka plīsums (Prelabour Rupture of Membranes - PROM). Dubultaklais pētījums Dodd 2006 tiek uzskatīts par pivotālu un turpmākajā tekstā ir aprakstīts detalizēti.

Dodd 2006 bija randomizēts dubultakls, dubultmaskēts, aktīvi kontrolēts (vagināls dinoprostona gels) pētījums (N=365/376). Tika iekļautas sievietes ar iznēsāto grūtniecību (> 36 nedēļas + 6 dienas) ar vienaugļa grūtniecību galvas guļā bez komplikācijām un Bišopa punktu skaitu <7. Primārie mērķa kritēriji bija 24 stundu laikā nesasniegtas vaginālas dzemdības, dzemdes hiperstimulācija ar augļa sirdsdarbības ātruma izmaiņām un ķeizargrieziens.

Nebija statistiski nozīmīgas atšķirības starp iekšķīgi lietojamo misoprostolu vai vaginālu dinoprostonu attiecībā uz vaginālām dzemdībām, kas netika sasniegtas 24 stundu laikā (iekšķīgi lietojams misoprostols 168/365 (46,0%) salīdzinot ar dinoprostonu 155/376 (41,2%); relatīvais risks 1,12, 95% konfidences intervāls 0,95 līdz 1,32; P = 0,134).

Iekšķīgi lietojama misoprostola grupā bija zemāks (statistiski nenozīmīgs) risks dzemdes hiperstimulācijai ar augļa sirdsdarbības ātruma izmaiņām, ķeizargriezienu un mazu Apgaras skalas punktu skaitu. Sievietēm, kas tika ārstētas ar iekšķīgi lietojamo misoprostolu, bija statistiski nozīmīgi zemāks dzemdes hiperstimulācijas risks bez augļa sirdsdarbības ātruma izmaiņām. Nebija atšķirības sekundārajos gala rezultātos, tādos kā jaundzimušā nabassaites pH un asins zudums.

50 µg ik pēc 4 stundām deva

Zināšanas par efektivitāti un drošumu ir balstītas uz 23 klīnisko pētījumu metaanalīzi, kuros 2515 sievietes iekšķīgi saņēma 50 µg misoprostola devu ik pēc četrām stundām.

Salīdzināmās zāles Pētījumu skaits 50 µg misoprostola iekšķīga lietošana ik pēc četrām stundām
Placebo 3 (divi dubultakli) 247 sievietes (97 dubultaklajos pētījumos)
Oksitocīns 2 91 sieviete
Dinoprostons1) 3 155 sievietes
Vagināls misoprostols 10 (trīs dubultakli) 867 sievietes (215 dubultaklajos pētījumos)
Citas salīdzināmās zāles2) 5 (viens dubultakls) 1155 sievietes (32 dubultaklajos pētījumos)

1) Dinoprostons, ievadīts vagināli vai intracervikāli
2) Titrēts iekšķīgi lietojams misoprostols, augstāku devu iekšķīgi lietojams misoprostols, oksitocīna un PGE gela kombinācija un Foleja katetrs.

Galvenais iekļaušanas kritērijs visos trīs placebo kontrolētos pētījumos bija PROM.

Salīdzinot ar oksitocīnu, vienā pētījumā galvenais iekļaušanas kritērijs bija PROM (55 sievietes) un citā pētījumā galvenais iekļaušanas kritērijs bija pilna iznēsāta grūtniecība (36 sievietes).

Visi pētījumi, kuros salīdzina ar dinoprostonu (ievadīts vagināli vai intracervikāli), bija atklāti pētījumi. Vienā pētījumā galvenais iekļaušanas kritērijs bija PROM (31 pacientes), kamēr citos divos pētījumos galvenais iekļaušanas kritērijs bija iznēsāta grūtniecība (124 sievietes).

Trīs no pētījumiem, kuros salīdzināts vagināls misoprostols, bija dubultakli pētījumi (misoprostolu lietoja 215 sievietes). Vienā dubultaklā pētījumā galvenais iekļaušanas kritērijs bija PROM (51 sieviete). Pārējos divos dubultaklajos pētījumos galvenais iekļaušanas kritērijs bija iznēsāta grūtniecība (164 sievietes). Atlikušie septiņi pētījumi bija atklāti pētījumi ar iznēsātu grūtniecību (652 sievietes) kā galveno iekļaušanas kritēriju.

Citos piecos pētījumos (1155 sievietes) salīdzināja ar dažādām salīdzināmām zālēm, piemēram, titrētu misoprostolu, augstāku devu misoprostolu, oksitocīna un PGE gela kombināciju un Foleja katetru. Šie pētījumi pamato tikai drošumu.

Dubultaklie pētījumi Bennett 1998 un Levy 2007 tiek uzskatīti par pivotāliem un turpmākajā tekstā ir aprakstīti detalizēti.

Bennett 1998 bija randomizēts dubultakls aktīvi kontrolēts (vagināls misoprostols) pētījums (N=104/102), salīdzinot iekšķīgi lietojama un vagināli ievadāma 50 μg misoprostola ik pēc četrām stundām sievietēm ar iznēsātu grūtniecību ar neskartām membrānām. Pētījums stratificējās zemam (<7) vai augstam (≥7) Bišopa punktu skaitam. Primārais mērķa kritērijs bija laiks no dzemdību ierosināšanas līdz vaginālām dzemdībām. Citi mērķa kritēriji bija pārmērīgs dzemdes aktivitātes biežums, kas izraisīja patoloģisku augļa sirdsdarbības ātrumu, jaundzimušā saslimstība (nosakot pēc nabassaites skābju-bāzes analīzes un ACOG kritērijiem dzemdību asfiksijai), dzemdības ar ķeizargriezienu, kuņģa-zarnu trakta blakusparādības mātei un pacientes apmierinātība.

Laiks no dzemdību ierosināšanas līdz dzemdībām bija statistiski nozīmīgi īsāks, lietojot misoprostolu vagināli, nekā lietojot to iekšķīgi (14,1 stunda salīdzinot ar 17,9 stundām, p=0,004).

Citiem galarezultātiem risks bija zemāks (statistiski nenozīmīgs) iekšķīgi lietojama misoprostola grupā, piemēram, dzemdes hiperstimulācijai ar augļa sirdsdarbības ātruma izmaiņām un ķeizargriezienam. Iekšķīgi lietojama misoprostola grupā bija statistiski nozīmīgi zemāks risks dzemdes hiperstimulācijai bez augļa sirdsdarbības ātruma izmaiņām.

Levy 2007 bija dubultakls pētījums (N=64/66), kurā pētīja 50 µg devas lietošanu reizi četrās stundās pret placebo sievietēm ar priekšlaicīgu augļa apvalka plīsumu (PROM). Primārais mērķa kritērijs bija dzemdības 24 stundu laikā no PROM.

Laiks līdz dzemdībām bija statistiski nozīmīgi īsāks, lietojot misoprostolu iekšķīgi, salīdzinot ar placebo, ar nelielu (statistiski nenozīmīgu) dzemdes hiperstimulācijas biežuma pieaugumu. Citiem drošuma galarezultātiem, tādiem kā ķeizargrieziens, bija mazāks risks attīstīties iekšķīgi lietojama misoprostola grupā (statistiski nenozīmīgi). Nevienam jaundzimušajam 5 minūtēs Apgaras punktu skaits nebija mazāks kā 7.

Klīniskais pētījums (AZ-201) apstiprina Angusta efektivitāti un drošumu dzemdību ierosināšanai.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt Angusta pētījumu rezultātus visās pediatriskās populācijas apakšgrupās par dzemdību ierosināšanu reģistrētajai indikācijai (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Misoprostols – esteris – strauji metabolizējas līdz aktīvajam metabolītam misoprostola skābei. Plazmā atrodama tikai misoprostola skābe. Skābe tālāk pirms izdalīšanās urīnā ar bēta taukskābju oksidācijas starpniecību metabolizējas līdz neaktīviem dinora un tetranora skābes metabolītiem.

Pēc Angusta iekšķīgas lietošanas misoprostols ātri uzsūcas, sasniedzot aktīvā metabolīta (misoprostola skābes) augstāko koncentrāciju plazmā pēc apmēram 30 minūtēm. Vidējais plazmas eliminācijas pusperiods misoprostola skābei ir aptuveni 45 minūtes.

Pēc 25 un 50 µg misoprostola devas (Angusta), devas normalizētajai AUC nebija statistiski nozīmīgas atšķirības. Vidējā ± SD attiecīgi bija 107,8±53,16 un 128,1±45,60 h∙pg/ml.

Ar seruma proteīniem saistās mazāk nekā 90% misoprostola skābes, un koncentrācija nav atkarīga no terapeitiskās devas.

Misoprostola uzņemšana ar ēdienu nemaina misoprostola skābes biopieejamību, bet samazina tās maksimālo koncentrāciju plazmā lēnākas absorbcijas dēļ.

Ir pētījumi, kas norāda uz augstāka Cmax, AUC un t½ tendenci pacietiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem. Skatīt 4.2., 4.3. un 4.4. apakšpunktus.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Publicēti literatūrā misoprostola pētījumu dati par farmakoloģisko drošumu, akūtu un atkārtotu devu toksicitāti, mutogenitāti, kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Cilvēkiem misoprostola lietošana agrīnas grūtniecības periodā (neveiksmīga, agrīna medikamentoza grūtniecības pārtraukšana) ir saistīta ar vairākiem iedzimtiem defektiem. Tā kā teratogenitātes pētījumi nav apstiprinājuši misoprostola tiešus teratogēnus efektus, domājams, ka šīs malformācijas attīstās vaskulāru traucējumu un augoša embrija traucētas asinsapgādes dēļ, kas rodas sekundāri dzemdes kontrakcijām, kas izraisa grūtniecības pārtraukšanas nolūkos lietots misoprostols.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Hipromeloze
Mikrokristāliskā celuloze
Kukurūzas ciete
Krospovidons
Kroskarmelozes nātrija sāls
Koloidālais bezūdens silīcija dioksīds

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

30 mēneši

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Angusta ir pieejams divslāņu alumīnija folijas blisteros, kas satur 8 tabletes.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Azanta Danmark A/S

Gearhalsvej 1

2500 Valby

Dānija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

18-0010

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2018. gada 19. janvāris

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

06/2019