Alkeran

Apvalkotā tablete

Alkeran 2 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Pudelīte, N25
Uzglabāt ledusskapī (2°C-8°C).
Melphalanum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

93.74 €

Zāļu produkta identifikators

99-0401-01

Zāļu reģistrācijas numurs

99-0401

Ražotājs

EXCELLA GmbH & Co. KG, Germany; GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poland

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

03-AUG-09

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

2 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Aspen Pharma Trading Ltd., Ireland

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Alkeran 2 mg apvalkotās tabletes

Melfalanum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai medmāsai.

 • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Alkeran un kādam nolūkam to lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Alkeran lietošanas

 3. Kā lietot Alkeran

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Alkeran

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Alkeran un kādam nolūkam to lieto

Alkeran tabletes satur zāles, ko sauc par melfalānu un kuras pieder citotoksisko (ķīmijterapijas) zāļu grupai, un tās lieto noteiktu vēža veidu ārstēšanai. Tas darbojas, samazinot Jūsu organisma radīto patoloģisko šūnu skaitu.

Alkeran tabletes lieto, lai ārstētu:

 • multiplo mielomu – vēža veids, kas attīstās no kaulu smadzeņu šūnām, ko sauc par plazmas šūnām. Plazmas šūnas palīdz cīnīties ar infekcijām un slimībām, sintezējot antivielas;

 • progresējošu olnīcu vēzi;

 • progresējošu krūts vēzi;

 • īsto policitēmiju - asins vēža veids, kam raksturīga sarkano asins šūnu daudzuma palielināšanās asinīs nekontrolētas sarkano asins šūnu veidošanās dēļ. Tas veicina asins sabiezēšanu un izraisa trombu veidošanos, kā arī var izraisīt galvassāpes, reiboni un elpas trūkumu.

Ja vēlaties sīkāku paskaidrojumu par šīm slimībām, vaicājiet savam ārstam.

Ja nejūtat uzlabošanos vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

2. Kas Jums jāzina pirms Alkeran lietošanas

Nelietojiet Alkeran šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret melfalānu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 • ja Jūs barojat bērnu ar krūti.

Ja neesat pārliecināts, pirms Alkeran lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Alkeran lietošanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu:

• ja Jūs pašlaik saņemat staru terapiju vai ķīmijterapiju vai nesen to saņēmāt;

• ja Jums ir nieru darbības traucējumi;

 • ja Jūs gatavojaties vakcinēties vai nesen esat to darījis. Tas ir tāpēc, ka dažas vakcīnas (piemēram, poliomielīta, masalu, cūciņu un masaliņu) var izraisīt infekciju, vakcinējoties Alkeran lietošanas laikā;

 • ja Jūs lietojat kombinēto perorālo kontracepciju (tabletes). Iemesls ir paaugstināts venozās trombembolijas risks pacientēm ar multiplo mielomu. Jums tā ir jānomaina uz ovulāciju nomācošajām tabletēm, kas satur tikai progesteronu (piem., dezogestrelu). Venozās trombembolijas risks saglabājas 4−6 nedēļas pēc kombinētās perorālās kontracepcijas lietošanas pārtraukšanas.

Alkeran nelielam skaitam pacientu var palielināt citu vēža veidu (piem. , norobežoti sekundāri audzēji) attīstības  risku, it īpaši, ja tas tiek lietots kombinācijā ar lenalidomīdu, talidomīdu un prednizonu. Jūsu ārsts rūpīgi izvērtēs ieguvumu un iespējamo risku pirms Jums nozīmēs Alkeran.

Ja neesat pārliecināts, vai iepriekšminētais attiecas uz Jums, pirms Alkeran lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Citas zāles un Alkeran

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes, tai skaitā augu izcelsmes zāles.

Īpaši svarīgi ir izstāstīt ārstam, ja lietojat kādu no šādām zālēm:

 • dzīvās vakcīnas (skatīt punktu Brīdinājumi un piesardzība lietošanā);

 • nalidiksskābi (antibiotisks līdzeklis urīnceļu infekcijas ārstēšanai);

 • ciklosporīnu (lieto orgānu vai audu atgrūšanas novēršanai pēc transplantācijas vai noteiktu ādas stāvokļu, piemēram, psoriāzes un ekzēmas, vai reimatoīdā artrīta ārstēšanai);

 • busulfānu bērniem (zāles vēža ārstēšanai).

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Nelietojiet Alkeran, ja plānojat ģimenes pieaugumu. Tas attiecas gan uz vīriešiem, gan sievietēm. Laikā, kamēr Jūs vai Jūsu partneris tiekat ārstēti ar šīm zālēm, jālieto efektīvi kontracepcijas līdzekļi.

Ja Jums grūtniecība jau iestājusies, ir svarīgi izstāstīt par to ārstam pirms Alkeran lietošanas.

Alkeran lietošanas laikā nebarojiet bērnu ar krūti. Konsultējieties ar savu ārstu.

Fertilitāte

Alkeran var ietekmēt olnīcas un spermatozoīdus, kas var izraisīt neauglību (nespēju radīt bērnus). Sievietēm var izzust menstruācijas (amenoreja), bet vīriešiem var novērot pilnīgu spermatozoīdu izzušanu (azoospermija). Tā kā ārstēšanas ar Alkeran rezultātā iespējama spermatozoīdu izzušana, pirms ārstēšanās vīriešiem ieteicams konsultēties par spermas saglabāšanu. Vīriešiem, kuri saņem Alkeran, ieteicams neradīt bērnu ārstēšanās laikā un 6 mēnešu laikā pēc tās.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav piemērojama.

3. Kā lietot Alkeran

Alkeran drīkst izrakstīt tikai ārsts-speciālists, kuram ir pieredze vēža ārstēšanā.

Alkeran ir aktīva citotoksiska viela, kas jālieto šādu vielu lietošanā pieredzējušu ārstu uzraudzībā.

Vienmēr lietojiet Alkeran tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Ir svarīgi lietot šīs zāles noteiktajā laikā. Uz iepakojuma farmaceits var norādīt, cik tabletes un cik bieži Jums jālieto. Ja tas uz iepakojuma nav norādīts vai arī Jūs neesat pārliecināts, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 • Norijiet tabletes veselas, uzdzerot nelielu daudzumu ūdens.

 • Nelauziet, nesasmalciniet un nesakošļājiet tabletes.

Alkeran deva ir atkarīga no Jūsu asins slimības vai vēža veida (skatīt 1. punktu).

 • Atkarībā no Jūsu stāvokļa, ārsts devas var laiku pa laikam mainīt.

 • Dažreiz devas var tikt mainītas, ja Jūs esat gados vecāks cilvēks vai ja Jums ir nieru darbības traucējumi.

 • Kamēr Jūs lietosiet Alkeran, ārsts regulāri liks Jums veikt asins analīzes. Tas nepieciešams, lai pārbaudītu Jūsu asins šūnu skaitu. Tā rezultātā dažkārt ārsts var izmainīt zāļu devu.

Trombembolijas gadījumi

Jums jāsaņem trombotisku notikumu profilakse vismaz pirmajos 5 ārstēšanas mēnešos, it īpaši, ja Jums ir papildu trombozes riska faktori. Ārsts pieņems lēmums par Jums nepieciešamajiem pasākumiem, rūpīgi izvērtējot pamatā esošos riska faktorus.

Ja Jums ir jebkādi trombembolijas gadījumi, nekavējoties informējiet par to savu ārstu, jo ārstēšana ir jāpārtrauc un jāuzsāk standarta antikoagulantu terapija. Kad trombembolijas gadījumi ir novērsti, Jūsu ārsts izlems, vai atsāksiet lietot melfalānu kombinācijā ar lenalidomīdu un prednizonu vai talidomīdu un prednizonu vai deksametazonu. Ārstēšanas ar melfalānu kursa laikā Jums būs jāturpina antikoagulantu terapija.

Multiplā mieloma

 • Parastā deva ir 0,15 mg/kg ķermeņa svara dienā dalītās devās 4 dienas, atkārtojot ik pēc 6 nedēļām.

Progresējoša olnīcu adenokarcinoma

 • Parastā deva ir 0,2 mg/kg ķermeņa svara dienā 5 dienas, atkārtojot ik pēc 4 līdz 8 nedēļām, vai arī - tiklīdz ir atjaunojusies perifērā asinsaina.

Progresējoša krūts karcinoma

 • Parastā deva ir 0,15 mg/kg ķermeņa svara dienā vai 6 mg/m2 ķermeņa virsmas laukuma dienā 5 dienas, atkārtojot ik pēc 6 nedēļām. Devu samazina, ja novērojama toksiska iedarbība uz kaulu smadzenēm.

Īstā policitēmija

 • Sākumdeva ir 6 līdz 10 mg dienā 5 līdz 7 dienas, pēc tam deva tiks samazināta līdz 2 -4 mg dienā līdz sasniegti apmierinoši ārstēšanas rezultāti. Uzturošā deva ir 2-6 mg vienreiz nedēļā.

Lietošana bērniem

Alkeran tikai reti tiek nozīmēts bērniem. Dozēšanas vadlīnijas bērniem nav pieejamas.

Ja esat lietojis Alkeran vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Alkeran vairāk nekā noteikts, nekavējoties informējiet par to savu ārstu vai vērsieties tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļā. Paņemiet līdzi zāļu pudelīti.

Ja esat aizmirsis lietot Alkeran

Informējiet savu ārstu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Alkeran

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums rodas kāda no turpmāk minētajām blakusparādībām, izstāstiet to ārstam-speciālistam vai nekavējoties dodieties uz slimnīcu:

 • alerģiska reakcija, kuras pazīmes var būt:

  • ādas izsitumi, sacietējumi vai nātrene

  • sejas, plakstiņu vai lūpu pietūkums

  • pēkšņa sēkšana un saspringuma sajūta krūtīs

  • ģībonis (sirdsdarbības apstāšanās dēļ);

 • jebkādas drudža vai infekcijas pazīmes (rīkles iekaisums, mutes dobuma iekaisums vai urinēšanas traucējumi);

 • negaidīta zilumu rašanās un asiņošana vai ārkārtīgs nogurums, reibonis vai elpas trūkums, jo tas varētu liecināt par pārāk mazu noteikta veida asins šūnu veidošanos;

 • pēkšņi jūtaties slikti (pat ja temperatūra ir normāla);

Ja Jums ir kāda no turpmāk minētajām blakusparādībām, kas arī var rasties, lietojot šīs zāles, izstāstiet to savam ārstam:

Ļoti bieži (rodas vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

 • asins šūnu un trombocītu skaita samazināšanās;

 • slikta dūša, vemšana un caureja;

 • čūlas mutes dobumā – lietojot lielas Alkeran devas;

 • matu izkrišana – lietojot lielas Alkeran devas.

Bieži (rodas mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

 • matu izkrišana – lietojot parastās Alkeran devas;

 • augsts ķīmiskas vielas, ko dēvē par urīnvielu, līmenis asinīs – pacientiem ar nieru darbības traucējumiem vai tiem, kuriem tiek ārstēta mieloma.

Reti (rodas mazāk nekā 1 no 1 000 cilvēkiem):

 • slimība, kuru raksturo mazs sarkano asins šūnu skaits, jo tās tiek priekšlaicīgi noārdītas. Tā rezultātā Jums var būt liels nogurums, elpas trūkums un reibonis, kā arī galvassāpes vai ādas un acu dzelte;

 • plaušu darbības traucējumi, kas var izraisīt klepu vai sēkšanu un apgrūtinātu elpošanu;

 • aknu darbības traucējumi, ko var konstatēt asins analīzēs un kas var izraisīt dzelti (acu ābolu baltumu un ādas dzelte);

 • čūlas mutes dobumā – lietojot parastās Alkeran devas;

 • ādas izsitumi un nieze.

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

 • leikoze – asins vēzis;

 • sievietēm – menstruāciju izzušana (amenoreja);

 • vīriešiem – spermatozoīdu izzušana sēklas šķidrumā (azoospermija);

 • dziļo vēnu tromboze (tromba jeb asins recekļa veidošanās dziļajās vēnās, galvenokārt kājās) un plaušu embolija (asins receklis atdalās un nokļūst plaušās, bloķējot plaušu artēriju vai tās atzarus).

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Alkeran

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C -8°C).

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādītas uz iepakojuma pēc “EXP”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Ja ārsts Jums liks pārtraukt lietot zāles, ir svarīgi neizlietotās tabletes atdot ārstam vai farmaceitam, kas iznīcinās tās atbilstoši norādījumiem par citotoksisko vielu iznīcināšanu.

Tikai tad, ja ārsts Jums liks tabletes paturēt, saglabājiet tās.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Alkeran satur

 • Aktīvā viela ir melfalāns. Katra tablete satur 2 mg melfalāna.

 • Citas sastāvdaļas ir: mikrokristāliskā celuloze, krospovidons, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, magnija stearāts, hipromeloze, titāna dioksīds un makrogols.

Alkeran ārējais izskats un iepakojums

Alkeran ir baltas līdz dzeltenbaltas vai pelēkbaltas apvalkotas, abpusēji izliektas apaļas tabletes ar iegravētu uzrakstu “GX EH3”uz vienas un “A” uz otras tabletes puses. Tabletes ievietotas dzintarkrāsas III tipa stikla pudelītēs ar bērniem neatveramu vāciņu, katrā pudelītē ir 25 tabletes.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive,

Citywest Business Campus,

Dublin 24, Īrija

Tel: +371 66 163 124

Ražotājs:

EXCELLA GmbH & Co. KG, Nürnberger Strasse 12, 90537 Feucht, Vācija

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań, Polija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2019

Alkeran ir Aspen reģistrēta preču zīme.

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU nosaukums

Alkeran 2 mg apvalkotās tabletes.

KValitatīvais un kvantitatīvais sastāvs

Viena tablete satur 2 mg melfalāna (Melphalanum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

zāļu formA

Apvalkotā tablete.

ALKERAN ir baltas līdz dzeltenbaltas vai pelēkbaltas apvalkotas, abpusēji izliektas apaļas tabletes ar iegravētu uzrakstu „GX EH3” uz vienas un „A” uz otras tabletes puses.

klīniskā informācija

Terapeitiskās indikācijas

ALKERAN tabletes indicētas:

 • multiplās mielomas;

 • progresējošas olnīcu adenokarcinomas ārstēšanai.

ALKERAN tabletes var lietot, lai ārstētu:

 • krūts karcinomu: ALKERAN viens pats vai kombinācijā ar citām zālēm uzrāda nozīmīgu terapeitisku efektu salīdzinoši lielam skaitam pacientu ar progresējošu krūts karcinomu;

 • īsto policitēmiju: ALKERAN salīdzinoši daudziem pacientiem ir efektīvs īstās policitēmijas ārstēšanā.

Devas un lietošanas veids

Vispārēja informācija

ALKERAN ir citotoksisks alkilējošo savienojumu grupas medikaments. To drīkst nozīmēt vienīgi tie ārsti, kam ir pieredze šāda veida līdzekļu izmantošanā ļaundabīgu slimību ārstēšanā.

Tā kā ALKERAN ir mielosupresors, terapijas laikā regulāri jāveic asinsanalīzes un nepieciešamības gadījumā ordinēšana jāatliek vai jākoriģē (skatīt apakšpunktu 4.4.).

Trombembolijas gadījumi

Melfalāna lietošana kombinācijā ar lenalidomīdu un prednizonu vai kombinācijā ar talidomīdu un prednizonu, vai deksametazonu ir saistīta ar paaugstinātu venozās trombembolijas rašanās risku. Trombotisku notikumu profilakse jāveic vismaz pirmajos 5 ārstēšanas mēnešos, it īpaši pacientiem ar papildu trombozes riska faktoriem. Lēmums par profilaktiskajiem prettrombozes pasākumiem jāpieņem, pirms tam rūpīgi izvērtējot pamatā esošos riska faktorus katram pacientam individuāli (skatīt 4.4. un 4.8. apakšpunktu).

Ja pacientam ir jebkādi trombembolijas gadījumi, ārstēšana ir jāpārtrauc un jāuzsāk standarta antikoagulantu terapija. Kad pacienta stāvoklis antikoagulantu terapijas rezultātā ir stabilizējies un novērstas jebkādas trombembolijas gadījuma radītās komplikācijas, var atsākt lietot melfalāna sākotnējās devas kombinācijā ar lenalidomīdu un prednizonu vai talidomīdu un prednizonu vai deksametazonu atkarībā no ieguvuma un riska izvērtējuma. Melfalāna ārstēšanas kursa laikā pacientam jāturpina antikoagulantu terapija.

Devas

 • Pieaugušie

Multiplā mieloma

Tipiska perorālās ordinēšanas shēma ir 0,15 mg/kg ķermeņa svara/dienā dalītās devās, 4 dienas, atkārtojot ar 6 nedēļu intervālu. Taču ir daudz dažādu ordinēšanas shēmu, un to detalizēts izklāsts atrodams zinātniskajā literatūrā.

ALKERAN perorāla ordinēšana kopā ar prednizonu var būt efektīvāka nekā ALKERAN viens pats. Parasti kombinācijas pielieto intermitējoši.

Respondentiem, kuri ārstējušies ilgāk par vienu gadu, labāki rezultāti nav konstatēti.

Progresējoša olnīcu adenokarcinoma

Tipiska shēma ir 0,2 mg/kg ķermeņa svara/dienā perorāli 5 dienas. To atkārto ik pēc 4 līdz 8 nedēļām, vai arī - tiklīdz ir atjaunojusies perifērā asinsaina.

Krūts karcinoma

ALKERAN lieto perorāli, ordinējot 0,15 mg/kg ķermeņa svara vai 6 mg/m2 ķermeņa virsmas laukuma /dienā, 5 dienas, atkārtojot ik pēc 6 nedēļām. Devu samazina, ja novērojama toksiska iedarbība uz kaulu smadzenēm.

Īstā policitēmija

Remisijas indukcijas deva ir 6 līdz10 mg dienā 5 līdz 7 dienas, pēc tam - 2 līdz 4 mg dienā, līdz sasniegti apmierinoši ārstēšanas rezultāti.

Uzturošā deva ir no 2 līdz 6 mg vienreiz nedēļā.

Ilgstoši lietojot ALKERAN, jāņem vērā nopietnas mielosupresijas iespējamība, tāpēc ir svarīgi atbilstoši veikt pastāvīgu rūpīgu hematoloģiskā stāvokļa kontroli - bieži veikt asinsanalīzes, lai varētu attiecīgi pielāgot devas vai arī pārtraukt ārstēšanu.

 • Pediatriskā populācija

Melfalāns tablešu formā nav paredzēts lietošanai bērniem.

Alkeran standartdevu intervālā tikai reti ir indicēts pediatriskai populācijai, un absolūtas dozēšanas vadlīnijas nevar sniegt.

 • Gados vecāki cilvēki

Kaut arī ALKERAN standartdevu intervālā bieži lieto gados vecākiem cilvēkiem, īpašas informācijas par tā ordinēšanu šīs apakšgrupas pacientiem nav.

 • Nieru darbības traucējumi

Kaut arī ALKERAN klīrenss ir mainīgs, tas nieru bojājumu gadījumā var būt pazemināts (skatīt arī 4.4. apakšpunktu).

Pašlaik pieejamie farmakokinētiskie dati nesniedz pilnīgu pamatojumu ALKERAN tablešu devas samazināšanai pacientiem ar nieru darbības traucējumiem. Taču tas jāordinē, ievērojot piesardzību, sākotnēji lietojot samazinātas devas, līdz ir noteikta panesamības robeža.

Lietošanas veids

ALKERAN uzsūkšanās pēc perorālas lietošanas var būt dažāda. Devu var piesardzīgi palielināt, līdz novēro mielosupresiju, lai tādējādi nodrošinātu potenciāli terapeitiskās iedarbības līmeņa sasniegšanu.

Kontrindikācijas

 • Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

 • Bērna barošana ar krūti.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

ALKERAN IR AKTĪVS CITOTOKSISKS LĪDZEKLIS, KO VAR NOZĪMĒT ĀRSTS AR PIEREDZI ŠĀDU LĪDZEKĻU IZMANTOŠANĀ.

Imunizācija ar dzīvajām vakcīnām pacientiem ar imūnās sistēmas traucējumiem var izraisīt saslimšanu. Tādēļ neiesaka vakcināciju ar dzīvajām vakcīnām.

Droša rīkošanās ar ALKERAN

Sīkāku informāciju skatīt 6.6. apakšpunktā.

Ar ALKERAN tabletēm jārīkojas saskaņā ar valdošajiem ieteikumiem un/vai noteikumu prasībām un/vai normām, kas attiecas uz citotoksiskiem līdzekļiem.

Novērošana

Tā kā ALKERAN ir spēcīgs mielosupresīvs līdzeklis, ir svarīgi pastāvīgi kontrolēt asinsainu, lai izvairītos no iespējamas pārmērīgas mielosupresijas, kā arī no kaulu smadzeņu neatgriezeniskas aplāzijas riska.

Asins formelementu skaita samazināšanās var turpināties arī pēc ārstēšanas pabeigšanas, tāpēc, konstatējot pirmās būtiskās leikocītu vai trombocītu skaita samazināšanās pazīmes, ārstēšana uz laiku būtu jāpārtrauc.

ALKERAN jālieto piesardzīgi pacientiem, kuri nesen saņēmuši staru terapiju vai ķīmijterapiju, ņemot vērā paaugstinātu toksiskās iedarbības risku uz kaulu smadzenēm.

Nieru darbības traucējumi

ALKERAN klīrenss pacientiem ar nieru darbības traucējumiem var būt pazemināts, un viņiem var būt urēmiska kaulu smadzeņu supresija. Tāpēc šiem pacientiem var būt nepieciešams samazināt devu (skatīt 4.2. apakšpunktu), turklāt šie pacienti būtu uzmanīgi jānovēro.

Mutagenitāte

Pacientiem, kuri saņem zāles, konstatētas hromosomu aberācijas.

Kancerogenitāte (Otrs primārais ļaundabīgais audzējs)

Akūta mieloleikoze (AML) un mielodisplastiskais sindroms (MDS)

Ir ziņots, ka Alkeran, līdzīgi citiem alkilējošiem līdzekļiem, cilvēkiem var izraisīt leikozi, jo īpaši gados vecākiem cilvēkiem pēc ilgstošas kombinētas terapijas un staru terapijas. Ziņots par akūtu leikozi pēc melfalāna lietošanas, ārstējot tādas slimības kā amiloidoze, ļaundabīgā melanoma, makroglobulinēmija, multiplā mieloma, iegūtā autoimūnā hemolītiskā anēmija (cold agglutinin syndrome) un olnīcu ļaundabīgie audzēji.

To pacientu vidū, kuriem bija olnīcu ļaundabīgie audzēji un kuri saņēma alkilējošos līdzekļus (tai skaitā melfalānu), ievērojami palielinājās akūtās leikozes sastopamība, salīdzinot ar attiecīgajiem pacientiem, kuri šīs zāles nesaņēma.

Pirms ārstēšanas uzsākšanas jāizvērtē leikozes rašanās risks (AML un MDS) attiecībā pret potenciālo ieguvumu no terapijas, īpaši, ja tiek apsvērta melfalāna lietošana kombinācijā ar talidomīdu vai lenalidomīdu un prednizonu, jo ir pierādīts, ka šīs kombinācijas paaugstina leikozes rašanās risku. Tādēļ ārstiem pirms un pēc ārstēšanas, kā arī tās laikā jāizmeklē pacients, izmantojot parastās pārbaudes metodes, lai nodrošinātu vēža agrīnu diagnosticēšanu un nepieciešamības gadījumā uzsāktu ārstēšanu.

Solīdi audzēji

Alkilējošo līdzekļu lietošana ir saistīta ar otra primāra ļaundabīga audzēja (Second primary malignancy; SPM) attīstību. Jo īpaši, melfalāna lietošana kombinācijā ar lenalidomīdu un prednizonu un, mazākā mērā, talidomīdu un prednizonu ir saistīta ar paaugstinātu solīda SPM rašanās risku gados vecākiem jaunatklātiem multiplās mielomas pacientiem.

Pirms melfalāna ievadīšanas jānovērtē pacienta īpašības (piemēram, vecums, etniskā piederība), primārā indikācija un ārstēšanas kārtība (piemēram, staru terapija, transplantācija), kā arī vides riska faktori (piemēram, tabakas lietošana).

Kontracepcija

Paaugstinātā venozās trombembolijas riska dēļ pacientēm, kam ārstēšanā izmanto melfalānu kombinācijā ar lenalidomīdu un prednizonu, vai kombinācijā ar talidomīdu un prednizonu vai deksametazonu, nav ieteicama kombinēto perorālo kontracepcijas tablešu lietošana. Ja paciente pašlaik lieto kombinētās perorālās kontracepcijas tabletes, viņai jāpāriet uz citu drošu kontracepcijas metodi (t.i., ovulāciju inhibējošas tikai progesteronu saturošas tabletes, piemēram, dezogestrels, barjermetode u.c.). Venozās trombembolijas risks saglabājas 4−6 nedēļas pēc kombinētās perorālās kontracepcijas lietošanas pārtraukšanas.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Dzīvās vakcīnas

Pacientus ar imūnās sistēmas traucējumiem neiesaka vakcinēt ar dzīvajām vakcīnām (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nalidiksskābe

Pēc nalidiksskābes lietošanas kopā ar lielām intravenozām melfalāna devām pediatriskā populācijā bija nāves gadījumi, kuru cēlonis bija hemorāģiskais enterokolīts.

Busulfāns

Lietojot pediatriskajā populācijā busulfāna-melfalāna shēmu, ir ziņots, ka melfalāna lietošana ātrāk nekā 24 stundas pēc perorālās busulfāna devas lietošanas var ietekmēt toksicitātes rašanos.

Ciklosporīns

Pacientiem ar kaulu smadzeņu transplantātiem, kuri melfalānu saņēma lielās devās intravenozi un kuri pēc tam, lai aizkavētu kaulu smadzeņu transplantātu atgrūšanu, saņēma ciklosporīnu, aprakstīti nieru darbības traucējumi.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Līdzīgi kā visu citu citotoksisko ķīmijterapijas metožu gadījumā, jālieto atbilstošas kontracepcijas metodes, ja viens no partneriem saņem ALKERAN.

Ja vien iespējams, jāizvairās no melfalāna lietošanas grūtniecības laikā, it īpaši pirmajā trimestrī. Katrā atsevišķā gadījumā jāsalīdzina potenciālais risks auglim ar iespējamo labumu mātei.

Barošana ar krūti

Mātes, kuras saņem ALKERAN, nedrīkst barot bērnus ar krūti.

Fertilitāte

ALKERAN izraisa olnīcu funkciju nomākumu pirmsmenopauzes vecuma sievietēm – nozīmīgam skaitam pacientu novēroja amenoreju.

Dažos pētījumos ar dzīvniekiem iegūtie dati liecina, ka ALKERAN var nelabvēlīgi ietekmēt spermatoģenēzi (skatīt 5.3. apakšpunktu). Tādēļ iespējams, ka ALKERAN var izraisīt īslaicīgu vai ilgstošu sterilitāti vīriešiem. Vīriešiem, kuri tiek ārstēti ar melfalānu, ieteicams neradīt bērnu ārstēšanas laikā un 6 mēnešu laikā pēc tās, kā arī pirms ārstēšanās ieteicams konsultēties par spermas saglabāšanu, jo pastāv iespēja, ka ārstēšanas ar melfalānu rezultātā var rasties neatgriezeniska neauglība.

Teratogenitāte

ALKERAN iespējamā teratogenitāte nav pētīta. Ņemot vērā tā mutagēnās īpašības un strukturālo līdzību ar pazīstamiem teratogēniem savienojumiem, pastāv iespēja, ka melfalāns var izraisīt iedzimtus defektus to pacientu pēcnācējiem, kuri lieto zāles.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav datu.

Nevēlamās blakusparādības

Attiecībā uz šīm zālēm nav pieejama mūsdienīga klīniskā dokumentācija, ko var izmantot blakusparādību biežuma noteikšanai. Blakusparādību sastopamība var atšķirties atkarībā no indikācijas un saņemtās devas, kā arī no tā, vai zāles lietotas kombinācijā ar citām zālēm.

Biežuma klasifikācijā ir izmantoti šādi apzīmējumi: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1000 līdz <1/100), reti (≥1/10000 līdz <1/1000), ļoti reti (<1/10000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Orgānu sistēma Biežums Blakusparādības
Labdabīgi, ļaundabīgi un neprecizēti audzēji (ieskaitot cistas un polipus) Nav zināmi Sekundāra akūta mieloleikoze un mielodisplastiskais sindroms (skatīt 4.4. apakšpunktu)
Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi Ļoti bieži Kaulu smadzeņu funkcijas nomākums, kas izraisa leikopēniju, trombocitopēniju un anēmiju
Reti Hemolītiska anēmija.
Imūnās sistēmas traucējumi Reti Paaugstināta jutība1 (skatīt Ādas un zemādas audu bojājumi)
Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības Reti Intersticiāla plaušu slimība un plaušu fibroze (ieskaitot letālus iznākumus)
Kuņģa-zarnu trakta traucējumi Ļoti bieži Slikta dūša2, vemšana2 un caureja, stomatīts, lietojot lielas devas
Reti Stomatīts, lietojot standartdevas
Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi Reti Aknu darbības traucējumi – no aknu funkcionālo testu izmaiņām līdz tādām klīniskām izpausmēm kā hepatīts un dzelte
Ādas un zemādas audu bojājumi Ļoti bieži Alopēcija, lietojot lielas devas
Bieži Alopēcija, lietojot standartdevas
Reti Izsitumi, makulopapulozi un nieze (skatīt Imūnās sistēmas traucējumi)
Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi Bieži Paaugstināts urīnvielas līmenis asinīs3
Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības Nav zināmi Azoospermija, amenoreja
Asinsvadu sistēmas traucējumi4 Nav zināmi Dziļo vēnu tromboze un plaušu embolija
Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā Ļoti bieži Drudzis
 1. Retāk ir ziņots par alerģiskām reakcijām pret melfalānu, piemēram, nātreni, tūsku, ādas izsitumiem un anafilaktisko šoku pēc sākotnējās vai nākamo devu ievadīšanas, īpaši ievadot intravenozi. Ir reti ziņojumi par sirdsdarbības apstāšanos saistībā ar šādiem gadījumiem.

 2. Pacientiem, kuri perorāli saņem melfalāna standartdevas, līdz 30% gadījumu sastopami tādi kuņģa-zarnu trakta traucējumi kā slikta dūša un vemšana.

 3. Melfalāna terapijas sākumā mielomas pacientiem ar nieru bojājumiem ir īslaicīgi novērots ievērojami paaugstināts urīnvielas daudzums asinīs.

 4. Klīniski nozīmīgas nevēlamas blakusparādības, kas saistītas ar melfalāna lietošanu kombinācijā ar talidomīdu vai lenalidomīdu un prednizonu vai deksametazonu un mazākā mērā ar melfalāna lietošanu kombinācijā ar lenalidomīdu un prednizonu ietver dziļo vēnu trombozi un plaušu emboliju (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktus).

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Pārdozēšana

Simptomi un pazīmes

Parastākās akūtas perorālas pārdozēšanas pirmās pazīmes ir kuņģa-zarnu trakta traucējumi, tai skaitā slikta dūša, vemšana un caureja.

Galvenā toksiskā iedarbība ir kaulu smadzeņu nomākums, kas izraisa leikopēniju, trombocitopēniju un anēmiju.

Ārstēšana

Jāveic vispārēji atbalstoši pasākumi un, ja vajadzīgs, arī stāvoklim atbilstoša asins un trombocītu pārliešana; jāapsver hospitalizēšanas, kā arī pretinfekcijas līdzekļu un hematoloģisko augšanas faktoru ordinēšanas nepieciešamība.

Specifiska antidota nav. Vismaz 4 nedēļas pēc pārdozēšanas rūpīgi jākontrolē asinsaina, līdz ir konstatēta acīmredzama atveseļošanās.

Farmakoloģiskās Īpašības

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretaudzēju un imūnmodulējošie līdzekļi, pretaudzēju līdzekļi, alkilējošie līdzekļi, slāpekļa iprīta analogi, ATĶ kods: L01AA03

Darbības mehānisms

Melfalāns ir bifunkcionāls alkilējošs līdzeklis. Alkilēšanu veicina oglekļa starpprodukti, kas radušies no abām bis-2-hloroetilgrupām. Veidojas kovalentās saites ar DNS guanīna septīto slāpekļa atomu, savienojot divus DNS pavedienus un tādējādi aizkavējot šūnu replikāciju.

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Perorāla melfalāna uzsūkšanās var būt ļoti variabla gan attiecībā uz laiku, līdz zāles pirmoreiz parādās plazmā, gan arī laiku līdz maksimālās koncentrācijas sasniegšanai.

Absolūtās biopieejamības pētījumos vidējā absolūtā biopieejamība svārstījās no 56% līdz 85%.

Lai izvairītos no mainīgās absorbcijas, kas saistīta ar mieloablatīvo ārstēšanu, melfalānu var ievadīt intravenozi.

Pētījumā 18 pacientiem, kuri saņēma melfalānu perorāli no 0,2 līdz 0,25 mg/kg ķermeņa svara, maksimālā koncentrācija plazmā (diapazons no 87 līdz 350 ng/ml) tika sasniegta no 0,5 līdz 2,0 stundām.

ALKERAN tablešu lietošana tūlīt pēc ēšanas pagarināja maksimālās koncentrācijas plazmā sasniegšanas laiku un samazināja laukumu zem koncentrācijas plazmā un laika attiecības līknes par 39 un 54%.

Izkliede

Ierobežots melfalāna daudzums šķērso hematoencefālisko barjeru. Vairāki pētnieki ir ņēmuši cerebrospinālā šķīduma paraugus un nav tajos konstatējuši zāles izmērāmā koncentrācijā. Zemas koncentrācijas (~10% no tā plazmā) tika novērotas vienreizējas lielas devas pētījumā pediatriskā populācijā.

Eliminācija

13 pacientiem, kuri saņēma melfalānu perorāli devā 0,6 mg/kg ķermeņa svara, plazmā vidējais terminālās eliminācijas pusperiods bija 90 ± 57 minūtes, 11% zāļu izdalījās urīnā pēc 24 stundām.

18 pacientiem, kuri saņēma melfalānu perorāli no 0,2 līdz 0,25 mg/kg ķermeņa svara, vidējais eliminācijas pusperiods bija 1,12 ± 0,15 stundas.

Īpašas pacientu grupas

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem melfalāna klīrenss var būt samazināts (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).

Gados vecāki cilvēki

Saistība starp pacienta vecumu un melfalāna klīrensu vai melfalāna galīgo eliminācijas pusperiodu nav novērota (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Preklīniskie dati par drošumu

Mutaģenēze

Melfalāns ir mutagēns dzīvniekiem.

Fertilitātes pētījumi

Pelēm, kurām intraperitoneāli tika ievadīta melfalāna deva 7,5 mg/kg, novēroja ietekmi uz reproduktīvo funkciju, kas attiecināma uz citotoksicitāti konkrētās vīriešu dzimumšūnu attīstības stadijās, un tā izraisīja letālas mutācijas un pārmantojamās translokācijas dīgļa šūnās pēc mejozes, it īpaši spermatīdās to vidējā un vēlīnā attīstības stadijā.

Lai noteiktu melfalāna ietekmi uz kopējo reproduktīvo funkciju peļu mātītēm, tika veikts pētījums. Mātītes intraperitoneāli saņēma vienu melfalāna devu 7,5 mg/kg. Pēc tam tās pavadīja lielāko sava reproduktīvā mūža daļu (vismaz 347 dienas pēc devas ievadīšanas) kopā ar tēviņiem, kuri to nav saņēmuši. Pirmajā intervālā pēc devas saņemšanas tika novērots samazināts metiena lielums, kas pēc tam gandrīz pilnībā atjaunojās. Pēc tam tika novērota pakāpeniska metiena samazināšanās. Tas notika vienlaicīgi ar produktīvo mātīšu skaita samazināšanos; atklājums, kas tiek saistīts ar mazo folikulu skaita samazināšanās indukciju (skatīt 4.6. apakšpunktu).

farmaceitiskĀ informācija

Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

mikrokristāliskā celuloze;

krospovidons;
koloidālais bezūdens silīcija dioksīds;

magnija stearāts.

Tabletes apvalks

hipromeloze;
titāna dioksīds;

makrogols.

Nesaderība

Nav zināma.

Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C -8°C).

Iepakojuma veids un saturs

Ievietotas dzintarkrāsas III tipa stikla pudelītēs ar bērniem neatveramu vāciņu, katrā pudelītē ir 25 tabletes.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

ALKERAN tablešu sagatavošana lietošanai

Ar ALKERAN tabletēm jārīkojas saskaņā ar vadlīnijām un/vai noteikumu prasībām un/vai normām, kas attiecas uz citotoksiskiem līdzekļiem.

Ar noteikumu, ka tabletes ārējais apvalks nav bojāts, rīkojoties ar ALKERAN tabletēm, riska nav.

ALKERAN tabletes nevajadzētu sadalīt.

Likvidēšana

ALKERAN tabletes ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām, kas regulē citotoksisku zāļu iznīcināšanu.

reģistrācijas apliecības īpašnieks

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive,

Citywest Business Campus,

Dublin 24, Īrija

reģistrācijas APLIECĪBAS numurs

99-0401

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1999. gada 16. jūnijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2009. gada 3. augusts

teksta pārskatīšanas datums 10/2016

Redakcija Nr.: 18b

Citi medikamenti ar aktīvo vielu: Melphalanum