Zviedrija kā nākamā ES Padomes prezidējošā valsts nosauc prioritātes veselības jomā

No 2023.gada 1.janvāra prezidentūru ES Padomē pārņem Zviedrija, kas iepazīstinājusi ar savām prioritātēm, tajā skaitā veselības jomā.

Zviedrija paziņojusi, ka balstīsies arī uz pieredzi, kas gūta Covid-19 pandēmijas laikā.

Zviedrijas prezidentūras prioritātes sabiedrības veselības un farmācijas jomās:

  • jautājumi veselības un medicīniskās aprūpes jomā, par kuriem joprojām tiek diskutēts, piemēram, par Eiropas veselības datu telpu, par kvalitātes un drošības standartiem attiecībā uz cilvēku izcelsmes vielām. Zviedrija ņems vērā gūtās mācības un balstīsies uz pieredzi, kas gūta Covid-19 pandēmijas laikā;
  • Eiropas Vēža uzveikšanas plāns. Zviedrija veicinās ES un Pasaules Veselības organizācijas sarunas par starptautisku līgumu par pandēmijām un papildu grozījumiem Starptautiskajos veselības aizsardzības noteikumos. Svarīgs jautājums būs ES globālā veselības stratēģija. Prezidentūra arī uzsvērs sabiedrības veselības politikas riskus, kas saistīti ar pieaugošo vientulību;  
  • farmācijas joma, piemēram, situācijas, ka neparedzētu notikumu gadījumā var tikt ietekmēta zāļu un medicīnisko ierīču pieejamība un var rasties zāļu trūkums, kas īpaši parādījās Covid-19 pandēmijas laikā. Prezidentūra virzīs Komisijas priekšlikumus par vispārējo farmācijas tiesību aktu atjaunināšanu un priekšlikumus par jaunām regulām attiecībā uz zālēm reti sastopamu slimību ārstēšanai un pediatrijā. Paredzams, ka tiks skatīti priekšlikumi jaunai regulai par Eiropas Zāļu aģentūru. Prezidentūra arī atbalstīs darbu pie nesen pieņemtās Medicīnisko ierīču regulas īstenošanas; 
  • antibiotiku rezistence ir viens no lielākajiem mūsdienu veselības apdraudējumiem un skar valstis ar augstiem, vidējiem un zemiem ienākumiem. Prezidentūra centīsies saglabāt iespēju efektīvi ārstēt bakteriālas infekcijas un saglabāt šo jautājumu starptautiskajā dienaskārtībā. Prezidentūra uzsvērs centienus nodrošināt ilgtspējīgu piekļuvi efektīviem antimikrobiālajiem līdzekļiem un ES ieguldījumu antimikrobu rezistences samazināšanā pasaules līmenī.

Zviedrija prezidentūru 2023. gadā pārņems no Čehijas.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē