Zāļu valsts aģentūra saņem augstu starptautisku novērtējumu

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) 2023. gada laikā tika vērtēta Eiropas zāļu aģentūru salīdzinošās novērtēšanas programmas Benchmarking of European Medicines Agencies (BEMA) piektajā ciklā (BEMA V) un saņēma augstu novērtējumu, apliecinot, ka Latvijas ZVA strādā atbilstoši augstākajiem kvalitātes standartiem, kas tiek attiecināti uz visām Eiropas zāļu aģentūrām. Salīdzinošās vērtēšanas mērķis ir veidot farmācijas regulēšanas sistēmu Eiropā visaugstākajā līmenī un balstoties uz zāļu aģentūru sadarbības tīklu, tas nozīmē, ka visām zāļu aģentūrām Eiropā ir jāstrādā pēc labākās prakses standartiem. BEMA...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē