Zāļu valsts aģentūra publicē 2021. gada publisko pārskatu

Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) publicē 2021. gada publisko pārskatu. Šajā izdevumā ir apkopota informācija par Aģentūras paveikto pagājušajā gadā. Aicinām lasīt publisko pārskatu elektroniski – šeit. 2021. gadā Aģentūras prioritātes lielā mērā virzījusi Covid-19 pandēmija un tās radītie nosacījumi. Neraugoties uz šiem izaicinājumiem, esam nodrošinājuši arī iestādes pamatdarbību un virzību uz stratēģisku attīstību, nodrošinot spēju pielāgoties nākotnes vajadzībām. “Ir liels prieks, ka, neraugoties uz mainīgo un sarežģīto ārējās vides ietekmi, Aģentūrā paveikts daudz un kopīgais darbs...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē