Zāļu valsts aģentūra informē komersantus par pilnveidoto zāļu izplatīšanas kārtību – citas valsts tirgum paredzēto iepakojumu izplatīšanu

Lai nodrošinātu savlaicīgu zāļu pieejamību Latvijā un plašāk atvieglotu iespējas komersantiem operatīvi ievest zāles situācijās, kad reģistrētie medikamenti apstiprinātajos (Latvijas tirgum paredzētajos) iepakojumos nav pieejami, piemēram, ražošanas sarežģījumu vai piegāžu traucējumu dēļ, pilnveidota zāļu izplatīšanas kārtība. Šī gada 20. martā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām, paplašinot to izņēmumu gadījumu skaitu, kad komersanti var izplatīt Latvijā reģistrētās zāles citas valsts tirgum...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē