Zāļu valsts aģentūra iesaka turpināt terapiju ar angiotenzīnu konvertējošā enzīma inhibitoriem (AKE inhibitoriem vai ACE-i) un angiotenzīna receptoru blokatoriem (ARB) COVID-19 pandēmijas laikā

Ja Jums ir paaugstināts asinsspiediens un Jūs ārstēšanai lietojat angiotenzīnu konvertējošā enzīma inhibitorus (AKE inhibitorus vai ACE-i) vai angiotenzīna receptoru blokatorus (ARB), Jums ir vitāli svarīgi turpināt parasto ārstēšanu. Lai gan daži plašsaziņas līdzekļu ziņojumi un publikācijas ir minējuši, ka ārstēšana ar ACE-I vai ARB varētu pasliktināt COVID-19 infekcijas gaitu, klīnisko vai epidemioloģisko pētījumu dati par to neliecina. Mēs apzināmies bažas, ko rada COVID-19 uzliesmojums, un Zāļu valsts aģentūra cieši sadarbojas ar Eiropas Zāļu aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteju un...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē