Zāļu reģistra norādes par zāļu faktisko pieejamību lieltirgotavās

Informējam, ka Zāļu reģistrā esošie pieejamības apzīmējumi "zaļš pieejamības simbols un sarkans krusts" nozīmē zāļu faktisko pieejamību vai nepieejamību lieltirgotavās. Līdz ar to sarkans krusts Zāļu reģistrā nav saistīts ar reģistrācijas apliecības īpašnieka (RAĪ) sniegto informāciju par zāļu piegādes pārtraukumu. Savukārt informācija no RAĪ Zāļu reģistrā ir redzama atsevišķā rindā, kas atrodas pirms informācijas par lieltirgotavās esošo atlikušo zāļu krājumu daudzumu (iepakojumu skaitu) un lieltirgotavām, kurās zāles ir pieejamas (lūdzu, skat. attēlu). RAĪ sniegtā informācija tiek publicēta...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē