Zāļu ražotājiem, lieltirgotavām un aptiekām līdz š.g. 1. februārim jāiesniedz Zāļu valsts aģentūrā valsts statistikas pārskati

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) atgādina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumu Nr. 720 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā" 9.punktu, zāļu ražotājiem, lieltirgotavām un aptiekām līdz š.g. 1. februārim jāsagatavo un jāiesniedz ZVA valsts statistikas pārskati par 2021. gadu. Lūdzam aizpildīt veidlapas, kas pieejamas elektroniski ZVA tīmekļa vietnē: par zāļu ražotāja darbību par zāļu lieltirgotavas darbību par aptiekas darbību vai arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamās veidlapas: Oficiālās statiskas gada...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē