Zāļu drošuma komitejai Eiropā – 10 gadi

Informējam, ka Eiropas Zāļu aģentūras Zāļu drošuma komiteja (PRAC)* atzīmē savas pastāvēšanas 10. gadadienu. Šī komiteja ir atbildīga par zāļu drošuma uzraudzību Eiropā, un kopš tās dibināšanas komitejā strādā arī Latvijas Zāļu valsts aģentūras (ZVA) speciālisti, lai nodrošinātu, ka zāles Latvijā un visā ES ir lietošanai drošas. Pirmā PRAC sanāksme notika 2012. gada jūlijā. Kopš šīs komitejas izveides kopumā notikušas 112 plenārsēdes, kurās izvērtēti vairāk nekā 3 900 zāļu drošuma jautājumi, norādot uz PRAC svarīgo un galveno lomu zāļu drošuma uzraudzībā Eiropā. Šīs zinātniskās komitejas darbs...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē