VM nodod sabiedriskajai apspriedei psihiskās veselības aprūpes plānu

Veselības ministrija šodien, 20. jūnijā, nodevusi sabiedriskai apspriedei “Psihiskās veselības aprūpes organizēšanas uzlabošanas plānu 2023.-2025. gadam”. Šis īstermiņa plāns paredz attīstīt vairākas iniciatīvas, kas vērstas uz ambulatoru un sabiedrībā balstītu pakalpojumu izvēršanu, kā arī centralizētu valsts sniegto pakalpojumu metodisko vadību tās stacionārajās un ambulatorajās iestādēs.   

“Šajos trīs gados ir jāveic pamatīgs darbs, lai valsts nodrošināto psihiskās veselības aprūpi izvērstu ārpus slimnīcu gultām, turklāt tā līdzvērtīgā kvalitātē būtu pieejama visos reģionos. Šiem jākļūst par visas sistēmas “zemā starta” gadiem, lai pēc tam slimnīcas varētu mazināt gultu skaitu un šos resursus ieguldītu vēl tālāku ambulatoro, dienas stacionāru un sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstībā. Šajā procesā mums būs divi metodiskie un kvalitātes bāzes kuģi, kas palīdzēs veidot nepieciešamās pārmaiņas – Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs un Bērnu klīniskās universitātes slimnīca, un ceru uz pārējo iestāžu aktīvu līdzdalību pārmaiņu ieviešanā,” stāsta veselības ministrs Daniels Pavļuts.

Starp bērnu un pusaudžu psihiskās veselības aprūpes iniciatīvām plānots turpināt uzlabot diagnostikas pakalpojuma pieejamību bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, ieviest agrīnās intervences programma bērniem ar autiskā spektra un citiem attīstības traucējumiem, izveidot īpašu atbalsta mehānismu, lai uzlabotu pacientu ar ilgstošiem psihiskās veselības traucējumiem pāreju no bērnu profila ārstniecības iestādes uz pieaugušo ārstniecības iestādi, kā arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā plānots atvērt kabinetu pacientu baiļu mazināšanai, kurā būs pieejams psihoemocionāls atbalsts pirms sarežģītu manipulāciju veikšanas.

Ambulatorās aprūpes sektorā ir jāpilnveido jau uzsāktā sadarbība starp ģimenes ārstiem un psihiatriem/bērnu psihiatriem hronisko pacientu uzraudzības jomā. Psihoneiroloģisko slimnīcu ambulatorajās nodaļās tiks uzlabots multidisciplināro komandu darbs, nosakot vienotas prasības komandas darba īstenošanai. Plāns paredz izveidot atbalsta programmu pacientiem ar psihiskās veselības traucējumiem un viņu piederīgajiem, savukārt pēc sabiedrībā balstīta pakalpojuma principa tiks ieviesta programma pacientiem pēc akūtiem psihotiskiem traucējumiem. Starp jaunām iniciatīvām šajā sektorā paredzēts īstenot pilotprojektu par mobilo komandu izveidi, lai noteiktas pacientu grupas palīdzību varētu saņemt mājās.

Stacionārajā aprūpē tiks izstrādāti vienoti pakalpojumu kvalitātes kritēriji psihoneiroloģiskajām slimnīcām un ambulatorajiem psihiskās veselības aprūpes centiem, tā mazinot saņemtās ārstniecības kvalitātes atšķirības dažādās ārstniecības iestādēs. VSIA “Ģintermuiža” plānots izstrādāt rehabilitācijas pakalpojumu programmu pacientiem ar dubultdiagnozēm.

Psihiskās veselības aprūpes organizēšanas uzlabošanas plāna 2022.-2025.gadam mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem uz pierādījumiem balstītu, kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu psihiskās veselības aprūpes pieejamību, īstenojot uz sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstību, veicinot psihisko saslimšanu agrīnu diagnostiku, nodrošinot savlaicīgu un pēctecīgu ārstēšanu un kvalitatīvu medicīnisko rehabilitāciju.

Plāna izstrādē piedalījās vadošie psihiskās veselības jomas eksperti, Slimību profilakses un kontroles centra, Nacionālā veselības dienesta un Veselības inspekcijas speciālisti.

Plāna sabiedriskā apspriešana notiks līdz 8. jūlijam. Priekšlikumu iesniegšanai par plāna projektu, aicinām izmantot TAP portālu (https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations/3deb4efd-b348-461a-b461-718572a4a65a ).

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē