Vēstule veselības aprūpes speciālistiem: VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: trombocitopēnijas (arī imūntrombocitopēnijas) kopā ar asiņošanu vai bez tās risks

Zāļu valsts aģentūrā saskaņota AstraZeneca AB, Zviedrija vēstule veselības aprūpes speciālistam Vēstules tiecamauditorija

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē