Vēstule veselības aprūpes speciālistiem par RoActemra (tocilizumab): informācija par īslaicīgu piegādes pārtraukumu un ieteikumi pacientu slimības iespējamā uzliesmojuma riska kontrolei

Zāļu valsts aģentūrā saskaņotu reģistrācijas apliecības īpašnieka Roche Registratin GmbH, Vācija vēstule veselības aprūpes speciālistiem par RoActemra (tocilizumab): 162 mg šķīduma subkutānām injekcijām pilnšļircē un RoActemra 20 mg/ml koncentrāta i.v. infūziju šķīduma pagatavošanai īslaicīgu piegādes pārtraukumu un ieteikumiem pacientu slimības iespējamā uzliesmojuma riska kontrolei. Tiecamauditorijas saraksts

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē