Vēstule veselības aprūpes speciālistiem “Ozempic® (semaglutīds) un Victoza® (liraglutīds): piegāžu pārtraukumi”

Zāļu valsts aģentūrā saskaņota reģistrācijas apliecības īpašnieka Novo Nordisk A/S, (Dānija) vēstule veselības aprūpes speciālistam “Ozempic® (semaglutīds) un Victoza® (liraglutīds): piegāžu pārtraukumi” Vēstules tiecamauditorija

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē