Vēstule veselības aprūpes speciālistiem: COVID-19 Vaccine Janssen: imūntrombocitopēnijas (ITP) un venozas trombembolijas (VTE) risks

Zāļu valsts aģentūrā saskaņota Janssen-Cilag International NV, Beļģija vēstule veselības aprūpes speciālistam Vēstules tiecamauditorija

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē