Vēstule veselības aprūpes speciālistam "Svarīgs derīguma termiņa atjauninājums Comirnaty, COVID-19 mRNS vakcīnai (modificētu nukleozīdu). Eiropas reģistrācijas apliecības numurs EU/1/20/1528/001"

1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota BioNTech Manufacturing GmbH (Vācija) vēstule veselības aprūpes speciālistam 2. Vēstules tiecamauditorija

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē