Vēstule veselības aprūpes speciālistam "Spikevax (elasomeran), kas iepriekš bija pazīstama kā Moderna COVID-19 vakcīna – atjaunināts uzglabāšanas laiks. Eiropas reģistrācijas apliecības numuri: EU/1/20/1507/001, EU/1/20/1507/002, EU/1/20/1507/003"

Zāļu valsts aģentūrā saskaņota reģistrācijas apliecības īpašnieka Moderna Biotech Spain, S.L. (Spānija) vēstule veselības aprūpes speciālistam "Spikevax (elasomeran), kas iepriekš bija pazīstama kā Moderna COVID-19 vakcīna – atjaunināts uzglabāšanas laiks. Eiropas reģistrācijas apliecības numuri: EU/1/20/1507/001, EU/1/20/1507/002, EU/1/20/1507/003".

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē