Vēstule veselības aprūpes speciālistam “Simulect iepakojumu piegāde, kas satur tikai baziliksimaba pulveri flakonā bez ampulas ar ūdeni injekcijām”

Zāļu valsts aģentūrā saskaņota reģistrācijas apliecības īpašnieka Novartis Europharm Limited (Īrija) vēstule veselības aprūpes speciālistam “Simulect iepakojumu piegāde, kas satur tikai baziliksimaba pulveri flakonā bez ampulas ar ūdeni injekcijām”; Vēstules tiecamauditorija.

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē