Vēstule veselības aprūpes speciālistam "Methotrexatum - ieteikumi, lai izvairītos no potenciāli letālām dozēšanas kļūdām, lietojot metotreksātu autoimūnu slimību gadījumā"

1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota vēstule veselības aprūpes speciālistam 2. Vēstules tiecamauditorija

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē