Vēstule veselības aprūpes speciālistam “Metalyse® (tenecteplase) 8000 vienību (40 mg) un 10 000 vienību (50 mg) pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai: pagaidu piegādes pārtraukums”

Zāļu valsts aģentūrā saskaņota reģistrācijas apliecības īpašnieka Boehringer Ingelheim International GmbH (Vācija) vēstule veselības aprūpes speciālistam “Metalyse® (tenecteplase) 8000 vienību (40 mg) un 10 000 vienību (50 mg) pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai: pagaidu piegādes pārtraukums”; Vēstules tiecamauditorija.

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē