Vēstule veselības aprūpes speciālistam ''Leqvio (inclisiran) 284 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē: svarīga informācija par lietošanas norādījumiem pirms injekcijas”

Zāļu valsts aģentūrā saskaņota reģistrācijas apliecības īpašnieka Novartis Europharm Limited (Īrija) vēstule veselības aprūpes speciālistam ''Leqvio (inclisiran) 284 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē: svarīga informācija par lietošanas norādījumiem pirms injekcijas”; Vēstules tiecamauditorija.

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē