Vēstule veselības aprūpes speciālistam "Lemtrada (alemtuzumabs) - ierobežota indikācija, papildu kontrindikācijas un riska mazināšanas pasākumi"

1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota vēstule veselības aprūpes speciālistam 2. Vēstules tiecamauditorija

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē