Vēstule veselības aprūpes speciālistam ''Jauni pasākumi saistībā ar iespējamu nervu sistēmas attīstības traucējumu risku bērniem, kuru tēvi trīs mēnešu laikā pirms šo bērnu ieņemšanas saņēmuši valproātus saturošas zāles''

Eiropas Zāļu aģentūrā un Zāļu valsts aģentūrā saskaņota vēstule veselības aprūpes speciālistam ''Jauni pasākumi saistībā ar iespējamu nervu sistēmas attīstības traucējumu risku bērniem, kuru tēvi trīs mēnešu laikā pirms šo bērnu ieņemšanas saņēmuši valproātus saturošas zāles''; Vēstules tiecamauditorija.

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē