Vēstule veselības aprūpes speciālistam ''Integrilin (eptifibatīds): Integrilin ražošanas pārtraukšana''

Zāļu valsts aģentūrā saskaņota reģistrācijas apliecības īpašnieka GlaxoSmithKline (Ireland) Limited (Īrija) vēstule veselības aprūpes speciālistam “Integrilin (eptifibatīds): Integrilin ražošanas pārtraukšana”; Vēstules tiecamauditorija.

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē