Vēstule veselības aprūpes speciālistam ''Deksmedetomidīns: paaugstināts mirstības risks intensīvās terapijas nodaļās (ITN) pacientiem ≤65 gadu vecumā''

Zāļu valsts aģentūrā saskaņota deksmedetomidīnu saturošu zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieku Orion Corporation, Accord Healthcare S.L.U., Kalceks, A/S, PharmIdea, SIA vēstule veselības aprūpes speciālistam ''Deksmedetomidīns: paaugstināts mirstības risks intensīvās terapijas nodaļās (ITN) pacientiem ≤65 gadu vecumā''; Vēstules tiecamauditorija.

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē