Vēstule veselības aprūpes speciālistam “Defitelio (defibrotīds): nelietot vēnookluzīvās aknu slimības (VOD) profilaksei pēc asinsrades cilmes šūnu transplantācijas (HSCT)”

Vēstule veselības aprūpes speciālistam “Defitelio (defibrotīds): nelietot vēnookluzīvās aknu slimības (VOD) profilaksei pēc asinsrades cilmes šūnu transplantācijas (HSCT)”

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē