Vēstule veselības aprūpes speciālistam “Cetrotide (Cetroreliksa acetāts): informācija par īslaicīgu piegādes pārtraukumu”

Zāļu valsts aģentūrā saskaņota reģistrācijas apliecības īpašnieka vēstule veselības aprūpes speciālistam “Cetrotide (Cetroreliksa acetāts): informācija par īslaicīgu piegādes pārtraukumu”; Vēstules tiecamauditorija.

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē