Veselības nozares Stratēģisko padomi iepazīstina ar slimnīcu tīkla stiprināšanas plānu

Veselības ministrija 5. aprīlī Veselības nozares Stratēģisko padomi* iepazīstināja ar slimnīcu tīkla stiprināšanas plānu. Slimnīcu tīkla stiprināšanas plānā tiek turpināts darbs pie slimnīcu tīkla sakārtošanas ar mērķi nodrošināt pacientiem augstas kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumus, īpaši nosakot ārstniecības kvalitātes kritērijus, nepieciešamos cilvēkresursus, kā arī efektivizējot resursu izmantošanu.

Šobrīd slimnīcas, kas sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus diennakts stacionārā, ir sadalītas piecos līmeņos un specializētajās ārstniecības iestādēs. Piektā un augstākā līmeņa slimnīcas ir klīniskās universitātes slimnīcas, savukārt pirmā līmeņa slimnīcas nodrošina divus ārstēšanas profilus - terapiju un hronisko pacientu aprūpi. Slimnīcas līmenis nosaka to, kādu ārstēšanu un izmeklējumus pacientiem ārstniecības iestāde sniedz.

Veselības ministre Līga Meņģelsone uzsvēra, ka veselības aprūpes sistēmas centrā ir pacients, kuram ir vajadzīga droša un kvalitatīva veselības aprūpe. Slimnīcu tīkla sakārtošanas galvenie principi ir integrēta veselības aprūpe, efektīvs veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīkls un izmērāma veselības aprūpes kvalitāte.

Slimnīcu skaits Latvijā netiks mazināts, bet tiks izvērtēts, kādus pakalpojumus un kādus ārstniecības profilus slimnīca turpmāk nodrošinās, skaidroja Veselības aprūpes departamenta vadītāja Sanita Janka. Turpmākās aktivitātes būs prasību un kvalitātes kritēriju noteikšana, slimnīcu sadarbības izveidošana un metodiskās vadības institūcijas izveide. Tiks vērtēts personāla nodrošinājums, izmeklējumu skaits un materiāltehniskais nodrošinājums slimnīcās.

Veselības ministrija gatavos ziņojumu par slimnīcu tīkla sakārtošanu, ko iesniegs valdībā. Saglabājot esošo slimnīcu tīklu, bet, pārskatot slimnīcu iespējas nodrošināt veselības aprūpi noteiktā kvalitātes līmenī, ir iespēja virzīties uz tādu veselības aprūpes vidi un modeli, kur pacients var saņemt vajadzīgo ārstniecību un aprūpi un kur pretī ir speciālisti un vajadzīgā infrastruktūra. Plānojot veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinājumu pacientiem, svarīgi būs veicināt sadarbību starp slimnīcām, kā arī starp slimnīcām un ambulatorajām ārstniecības iestādēm.

Veselības nozares Stratēģiskā padome tika arī informēta par 2024. gada valsts budžeta izstrādi un laika grafiku, kā arī veselības nozares finansējuma modeļiem.

*Veselības ministrijas veselības nozares stratēģiskā padome izveidota kā konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir iesaistīt  veselības nozares biedrības, asociācijas, valsts un pašvaldību institūcijas veselības politikas veidošanā un īstenošanā. 

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē