Veselības ministrs un Tiesībsargs vienojas par pacientu tiesību aizsardzības stiprināšanu

Šodien, 6.oktobrī, veselības ministrs Hosams Abu Meri tikās ar Latvijas Republikas Tiesībsargu Juri Jansonu, lai pārrunātu pacientu tiesību aizsardzības stiprināšanas jautājumus.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri un Tiesībsargs Juris Jansons bija vienisprātis,  ka Latvijā ir nepieciešams tāds pacientu tiesību aizsardzības speciālists, pie kurā gan pacients, gan viņa likumiskie pārstāvji vai arī ārstniecības personas var vērsties gadījumos, par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem vai arī ētikas normām neatbilstošu rīcību pacientu tiesību jomā.

Pacientu tiesību aizsardzības speciālista pamatdarbība būtu konsultatīva atbalsta sniegšana pacientu tiesību aizsardzības jautājumos pacientiem un ārstniecības personām, izglītojošo pasākumu, pētniecības nodrošināšana pacientu tiesību aizsardzības jomā un ieteikumu sniegšana definēto problēmjautājumu risināšanai un nepieciešamo procedūru uzlabošanai ārstniecības iestādē.

Kopīga izpratne sarunā bija arī par to, ka lielā daļā situāciju pacientu un ārstniecības iestāžu konfliktu pamatā ir komunikācijas jautājumi, un tie ir risināmi galvenokārt iestādes līmenī. Tādēļ slimnīcās būtu jābūt darbiniekam, pie kura vērsties pacientam, lai saņemtu atbalstu un risinājumu savas problēmas risināšanai, ka būtu jāstiprina arī Veselības inspekcijas kapacitāte gan iedzīvotāju sūdzību izskatīšanā, gan arī pacienta tiesību skaidrošanā ārstniecības procesā.

Jau šobrīd pakāpeniski slimnīcās tiek ieviestas pacientu aptaujas, lai uzklausītu pacientu pieredzi slimnīcās un veiktu uzlabojumus. Tādēļ būtiski pacientiem pēc ārstēšanās procesa pabeigšanas paust savu viedokli, jo īpaši norādot uz pilnveidojamām lietām un procesiem.

Tikšanās laikā tika pārrunāti arī jautājumi par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību kā vienu no pamatā cilvēka tiesībām. Tiesībsargs Juris Jansons uzsvēra, ka pieejama un kvalitatīva veselības aprūpe, izglītību un sociālā aizsardzība ir valsts drošības jautājums.  Tāpat tika pārrunāti jautājumi par vardarbības mazināšanu sabiedrībā un vides pieejamību ārstniecības iestādēs iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē