Veselības ministrs Hosams Abu Meri ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku pārrunā sadarbību sabiedrības veselības uzlabošanā

Šodien, 21. decembrī, veselības ministrs Hosams Abu Meri tikās ar Latvijas Bankas (LB) prezidentu Mārtiņu Kazāku, lai pārrunātu ekonomikas jautājumus un sadarbības iespējas, kas veicinātu sabiedrības veselības uzlabošanos.

Rēķinoties ar ekonomikas un demogrāfijas izaicinājumiem un citiem būtiskiem ietekmes faktoriem, redzams, ka veselības aprūpē nepieciešamai strukturāli uzlabojumi. Ilgstošs  finansējuma trūkums nozarē ir tikai viena no problēmām. Otrs, ne mazāk būtisks jautājumu loks saistīts ar jau piešķirto līdzekļu izlietošanas efektivitāti un caurskatāmību. Finansējuma palielināšana veselības aprūpē ir ļoti būtiska, bet, aktīvāk jāveic strukturālas pārmaiņas, lai sasniegtu izvirzītos veselības pakalpojumu pieejamības mērķus.

Latvijas Bankas un Veselības ministrijas pārstāvji bija vienisprātis, ka daudz lielāks fokuss jāliek uz profilaksi un sabiedrības veselības veicināšanu, jo bažas rada iedzīvotāju sagaidāmais veselīgā mūža ilgums - gadi, kas raksturo iedzīvotāju dzīves posmu, kad tie var produktīvi iesaistīties darba tirgū un sniegt būtisku pienesumu tautsaimniecībai un sabiedrībai. Latvijā šis rādītājs ir viens no sliktākajiem Eiropas Savienības dalībvalstu vidū, būtiski mazinot tautsaimniecības veiktspēju.

"Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka, palielinot nozares finansējumu pakāpeniski, nelielā apjomā, tas neatbilst iedzīvotāju un ārstniecības personāla gaidām par uzlabojumiem nozarē kopumā. Redzam, ka jau arī pie nākama gada finansējuma pieauguma iespēju robežās veiktās izmaiņas pakalpojumos, tarifos un palielinātais mediķu atalgojums nedod pietiekamu ieguvumu izdzīvotājiem - pacientiem. Daudz aktīvāk jādomā par finansējuma izmantošanas lietderības un efektivitātes kontroles mehānismiem un mērķtiecīgu profilakses pasākumu ieviešanu," norādīja veselības ministrs Hosams Abu Meri, piebilstot, ka iedzīvotāju veselībai ir būtiska loma valsts tautsaimniecības un ekonomikas attīstībā.

Jau 2016. gadā LB apkopotie dati atspoguļoja datus par nepietiekamu veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem, kas būtiski kavēja un joprojām kavē Latvijas tautsaimniecības attīstību, pasliktinot Latvijas cilvēkkapitāla rādītājus. Tādēļ tikšanās izskaņā ministrija un LB vienojās par abpusēju sadarbību, sekmējot veselības lomu cilvēkkapitāla pieejamībā un Latvijas ekonomiskā izaugsmē par iespējamu veselības nozares transformāciju un uz pacienta vērstas veselības aprūpes nodrošināšanu.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē