Veselības ministrs apmeklē ārstniecības iestādes Madonā un Ērgļos

Turpinot apmeklēt ārstniecības iestādes Latvijas reģionos, veselības ministrs Hosams Abu Meri ceturtdien, 15. februārī, apmeklēja Madonu un Ērgļus. Ministrs tikās ar Madonas slimnīcas vadību un ārstiem, apmeklēja vairākas ģimenes ārstu prakses, kā arī Ērgļu sociālās aprūpes centru un Ērgļu slimnīcu.

Madonas slimnīcā ministrs apskatīja nodaļas, stacionāra vadība iepazīstināja ar sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, tikās ar personālu, kā arī vietējās pašvaldības pārstāvjiem. Madonas slimnīcā ir 90 gultas vietas un tā nodrošina ambulatoro un stacionāro palīdzību dažādos medicīniskajos profilos.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri informēja par aktualitātēm, tajā skaitā par slimnīcu tīkla attīstības plānu un priekšlikumiem, kuru mērķis ir savlaicīga un kvalitatīva veselības aprūpe iedzīvotājiem un efektīvi plānoti pieejamie cilvēkresursi, infrastruktūra un veselības nozarei atvēlētais valsts budžeta finansējums.

Madonas slimnīcas vadība uzsvēra, ka līdzīgi kā citviet reģionos viens no lielākajiem izaicinājumiem ir grūtības ar speciālistu piesaisti. Veselības ministrs Hosams Abu Meri atzina:  “Šobrīd visā Eiropā cilvēkresursu trūkums ir ļoti aktuāla problēma. Lai kļūtu par kvalificētu speciālistu medicīnā, nepieciešami gadi un, pabeidzot studijas, jaunie speciālisti skatās, kur ir labākas darba iespējas. Ir jādomā, kā Latvijas medicīnas darba vidi padarīt pievilcīgu, lai mūsu pašu lieliski izskolotie speciālisti gribētu palikt Latvijā, gan lielpilsētās, gan reģionos. Jau šobrīd strādājam pie slimnīcu tīkla stiprināšanas un tas būs kopdarbs ar pašvaldībām, ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ar reģionālajām slimnīcām. Stiprinot slimnīcu tīklu un attīstot metodiskos centrus, tiks radītas plašākas iespējas specializēties un mērķtiecīgi piesaistīt jaunos speciālistus.”

Madonas slimnīca

Tāpat vizītes laikā veselības ministrs Hosams Abu Meri apmeklēja Initas Galējas un Sigitas Petrovskas ģimenes ārsta prakses. Madonas novadā kopumā praktizē ap 20 ģimenes ārstu. Primārā veselības aprūpe un tās stiprināšana ir viena no veselības ministra prioritātēm. Veselības ministrijai ir vairāki atbalsta veidi īpaši jaunajiem ģimenes ārstiem ārpus Rīgas, lai motivētu ārstus strādāt reģionos.

Madonas apmeklējums
Madonā veselības ministrs apmeklēja vairākas ģimenes ārstu prakses
Madonas ģimenes ārsti

Veselības ministrs apmeklēja arī Ērgļu slimnīcu, kas iedzīvotājiem nodrošina ambulatoros pakalpojumus. Savukārt Ērgļu sociālās aprūpes centrā uzturas un dzīvo pensijas vecuma cilvēki un pieaugušie ar invaliditāti.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē