Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis piedalīsies OECD augsta līmeņa politikas veidotāju sanāksmēs

Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis 22. un 23.janvārī piedalīsies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Augsta līmeņa politikas forumā “Uz cilvēku vērstu veselības inovāciju nākotne” un OECD veselības ministru sanāksmē “Labāka politika veselības sistēmu noturībai”, kas risināsies Parīzē.

Daudzas ilgtermiņa globālās tendences mūsdienās, tostarp klimata pārmaiņas, digitalizācija, sabiedrības novecošana un pieaugošā nevienlīdzība ietekmē veselības aprūpes sistēmas. Jauni rīki un tehnoloģijas, piemēram, mākslīgais intelekts un genoma medicīna, varētu palīdzēt risināt šīs problēmas. Forumā tiks diskutēts par to, kā ir iespējams izmantot inovācijas, lai atbalstītu taisnīgākas, uz cilvēkiem vērstas veselības aprūpes sistēmas; kādas ir iespējas un izaicinājumi, iekļaujot jaunus instrumentus veselības aprūpes sistēmas pārvaldībā un klīniskās prakses uzlabošanā; kā šīs norises var uzlabot pacientu un praktizējošo ārstu pieredzi; kā politikas vidi un mērīšanas rīkus var pielāgot, lai veicinātu vairāk uz cilvēku vērstu aprūpi. Forumā piedalīsies vairāk kā 300 dalībnieki, kas pārstāv valsts pārvaldes institūcijas, veselības aprūpes profesionālās asociācijas un nevalstiskās organizācijas.

Savukārt ministru sanāksmē galvenā uzmanība tiks pievērsta Covid-19 pandēmijas mācībstundām un uzdevumiem, kas veicami, lai nākotnē stiprinātu veselība sistēmu noturību. Galvenie izaicinājumi, ko radīja pandēmija, bija veselības sistēmu nesagatavotība, veselības aprūpes darbaspēka nepietiekamība un veselības sistēmu nepietiekams finansējums. Lai uzlabotu veselības sistēmu gatavību nākotnes satricinājumiem, nepieciešamas reformas politikā. Bez jau minētajām darbaspēka un finansējuma problēmām jāievieš efektīva datu un tehnoloģiju izmantošana, jāstiprina starptautiskā sadarbība, jānodrošina piegādes ķēžu noturība un jāveicina sabiedrības uzticība valsts pārvaldei. Ministri dalīsies ar savu valstu pieredzi un piedāvās risinājumus minētajām problēmām. Parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis sanāksmes sesijās informēs par Latvijas pieredzi, īpaši pievēršoties veselības aprūpes darbaspēka problēmu risināšanai. Sanāksmē tiks pieņemta ministru deklarācija, kas atspoguļos galvenos politikas uzdevumus veselības sistēmu noturības uzlabošanā un noteiks OECD nākotnes darba virzienus veselības jomā.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē