Veselības ministrija izveidojusi izglītojošas filmas jauniešiem un pieaugušajiem par seksuālo un reproduktīvo veselību

Veselības ministrija (VM) kopā ar ekspertiem izstrādājusi izglītojošas filmas jauniešiem un pieaugušajiem, kurās ar praktisku dzīves situāciju izspēli un humora dzirksti tiek skaidrotas izplatītas situācijas un mīti, ar kuriem jaunieši un pieaugušie var saskarties seksuālās un reproduktīvās veselības jomā. Izglītojošās filmas ir tapušas informatīvās kampaņas “CIK BRĪVI TU RUNĀ SEKSA VALODĀ? PAR VEIKLU VALODU!” ietvaros.

Informatīvās kampaņas “CIK BRĪVI TU RUNĀ SEKSA VALODĀ? PAR VEIKLU VALODU!” aktualitāti pamato pētījumu centra “SKDS” 2022. gada izskaņā veiktās aptaujas dati – puse aptaujāto iedzīvotāju, kuriem ģimenē ir 10–18 gadus veci bērni, ar viņiem par seksuālo un reproduktīvo veselību nav runājuši, bet vēl 41% iedzīvotāju ģimenē par šīm tēmām nerunā vispār. Vienlaikus 64% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka Latvijā par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem netiek runāts pietiekami daudz.

Sabiedrības zināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem raksturo nepilngadīgo grūtnieču un mākslīgi veikto abortu skaits. Latvija joprojām ir to Eiropas Savienības valstu vidū, kurām ir salīdzinoši liels nepilngadīgo grūtnieču īpatsvars, abortu skaits, kā arī lielākais HIV saslimšanu skaits, kas norāda uz agrīnu dzimumattiecību uzsākšanu un nepietiekošām zināšanām seksuālās un reproduktīvās veselības jomā (drošu kontracepcijas metožu izvēli), kā arī zināšanām par drošu un atbildīgu savstarpējo attiecību veidošanu.

Izglītojošo filmu mērķis ir veicināt jauniešu, viņu vecāku un pieaugušo zināšanas un izpratni par seksuālo un reproduktīvo veselību, tajā skaitā kontracepcijas nozīmi un seksuāli transmisīvo slimību (STI) riskiem, kā arī viegli saprotamā veidā skaidrot nepieciešamību par savstarpējām attiecībām un seksu sarunāties cieņpilni, godīgi un atklāti.

Spēja paust savas domas un jūtas par tik intīmu, bet vienlaikus neatņemamu un fundamentālu cilvēka identitātes aspektu kā seksualitāte un savstarpējās attiecības, ir ne tikai atslēga uz veselīgu sabiedrību, bet arī uz laimīgāku dzīvi ikvienam – tikai ar valodas palīdzību mēs varam izprast sevi un citus, pozitīvi veidojot savu dzīves kvalitāti. Turklāt tas ir vienlīdz aktuāli gan pusaudžiem, gan pieaugušajiem,” filmu aktualitāti skaidro kampaņai piesaistītā eksperte, Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļas vadītāja asociētā profesore Ieva Stokenberga. 

Izglītojošās filmas un citi kampaņas materiāli bez maksas ir pieejami vietnē www.seksavaloda.lv un VM Youtube kontā.

Izglītojoša filma pieaugušajiem, šeit un izglītojoša filma jauniešiem, šeit. Kā papildmateriāls jauniešu filmai ir buklets jauniešiem par STI un kontracepcijas nozīmi. Buklets pieejams šeit.

VM kopā ar jomas ekspertiem aicina jauniešus un pieaugušos noskatīties šīs filmas un apspriest tajās atspoguļotās dzīves situācijas. Izglītojošajām filmām tiks pievienots surdotulkojums, kā arī tā tiks pielāgota cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Papildus izglītojošām filmām kampaņas ietvaros līdz maija beigām visā Latvijā 8.-12. klašu jauniešiem tiek organizētas nodarbības, kuru saturu ir izstrādājuši jomas speciālisti, aptverot gan teorētiskos, gan praktiskos elementus. Lai nodrošinātu kontracepcijas pieejamību, ir sagatavoti arī 30 tūkstoši prezervatīvu ar kampaņas simboliku, kas tiks izdalīti mērķauditorijai klātienes nodarbību ietvaros, kā arī sabiedriskajām organizācijām, kuras nodarbojas ar jauniešu izglītošanu seksuālās un reproduktīvās veselības jomā. Tāpat plānotas arī tiešsaistes lekcijas vecākiem, kuru laikā eksperti skaidros jautājumus par komunikāciju ar bērniem par dažādiem seksuālās un reproduktīvas veselības aspektiem.

Kampaņa tiek realizēta Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē