Veselības ministrija aicina vecākus uz informatīvu un izglītojošu tiešsaistes lekciju “Manam bērnam būs sekss”

13. aprīlī notiks informatīva un izglītojoša tiešsaistes lekcija vecākiem “Manam bērnam būs sekss”. Lekcija izstrādāta Veselības ministrijas (VM) sabiedrības informēšanas kampaņas par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu “Cik brīvi Tu runā seksa valodā? Par veiklu valodu!” ietvaros. Lekcijas saturs veidots 15-18 gadīgu jauniešu vecākiem un sniegs gan nepieciešamās zināšanas, gan iedrošinājumu sarunāties ar savu bērnu par seksu, tādējādi palīdzot jauniešiem veidot cieņpilnas un atbildīgas attiecības, kā arī izpratni, kas ir seksuālās un reproduktīvās veselības riski un kā no tiem izsargāties. Vecāki tiek aicināti izvēlēties piemērotāko lekcijas norises datumu aprīlī, maijā vai jūnijā un reģistrēties, jo lekcija būs pieejama ierobežotam dalībnieku skaitam slēgtā Zoom grupā.

Informatīvās kampaņas “CIK BRĪVI TU RUNĀ SEKSA VALODĀ? PAR VEIKLU VALODU!” ietvaros veiktajā pētījumu centra “SKDS” 2022. gada aptaujā tika noskaidrots, ka puse aptaujāto iedzīvotāju, kuriem ģimenē ir 10-18 gadus veci bērni, ar viņiem par seksuālo un reproduktīvo veselību nav runājuši, bet vēl 41% iedzīvotāju ģimenē par šīm tēmām nerunā vispār.

Vairums vecāku Latvijā piekrīt, ka jauniešiem seksuālā izglītošana ir vajadzīga. Mācīšanās no pieredzes nav pietiekama, jo tā nes līdzi arī veselības riskus. Sarunas starp jauniešiem un vecākiem palīdz apzināties savas vērtības, māca izturēties ar atbildību un savstarpējo cieņu. Pētījumu secinājumi liecina, ka seksuālā izglītošana vai nu neietekmē vai gluži otrādi – palielina laiku līdz pirmajai seksuālajai pieredzei. Tātad jaunieši, ar kuriem būsim runājuši par attiecību veidošanu, seksu, atbildības uzņemšanos un izsargāšanos, drīzāk atliks seksuālās dzīves uzsākšanu uz vēlāku laiku un biežāk izmantos kontracepcijas līdzekļus, kad viņiem būs sekss,” skaidro kampaņai piesaistītā eksperte, lekcijas autore un vadītāja, Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļas vadītāja asociētā profesore Ieva Stokenberga. Viņa ir pētījusi, kas veido seksualitāti un kas ietekmē jauniešu seksuālo uzvedību.

Viņai piekrīt sabiedrības veselības speciāliste, piesaistītā kampaņas eksperte Rita Kubuliņa, kura vairākus gadus ir vadījusi izglītojošas nodarbības jauniešiem skolās par seksuālo un reproduktīvo veselību. Vecākiem šķiet, ka viņi ir jau pietiekami runājuši ar savu jaunieti par seksu, bet jauniešiem tikmēr ir sajūta, ka tas ir bijis par maz. Jauniešiem ir ļoti svarīgi, ka viņi var aprunāties par romantikas, attiecību un seksa tēmu ar saviem vecākiem tieši tāpat kā par jebkuru citu tēmu. Viņiem tā ir pilnīgi jauna, neziņas un nedrošības pilna pasaule, kur ir svarīgs arī tieši vecāku padoms un saruna, kā arī kontracepcijas līdzekļu nodrošināšana. Jāmācās ir ne tikai jauniešiem, bet arī vecākiem, kopīgi meklējot atbildes uz jaunietim svarīgajiem jautājumiem. Problēmas sākas tad, kad jaunietis nevar atrast atbalstu ģimenē un situāciju risina tikai saviem spēkiem, atbilstoši savām zināšanām un pieredzei,” atzīst R.Kubuliņa.

I.Stokenberga arī norāda, ka gan Eiropā, gan arī Latvijā vidēji 16-18 gadi ir vecums, kad jaunieši iegūst pirmo seksuālo pieredzi. Tāpēc lekcijā aicināti piedalīties gan 15-18  gadus vecu jauniešu vecāki, gan jebkuri vecāki, kuri meklē profesionāļa padomu.

Interaktīva lekcija paredzēta divās daļās – 1,5 stunda tiks veltīta visiem svarīgākajiem aspektiem, kas vecākiem būtu jāzina sarunu veidošanai par seksu, bet pēc tam 1,5 h tiks veltīta diskusijai, situāciju analīzei un vecāku rīcības modelēšanai. Abās sadaļās lektore I.Stokenberga ir paredzējusi vecākiem iespējas uzdot jautājumus, tāpēc dalībnieku skaits katrā nodarbībā ir 20-30 personas.

Šobrīd ir iespējams reģistrēties nodarbībai, kas notiks 13. aprīlī no pl. 18.00-21:00.

Reģistrēšanās: https://ej.uz/ycyg

Citi nodarbību datumi: 28. aprīlis, 15.00-18.00; 13. maijs, 11.00-14.00; 31. maijs, 18.00-21.00;

15. jūnijs 18.00-21.00. Reģistrācija pārējām lekcijām tiks uzsākta ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms plānotā lekcijas datuma. Par reģistrācijas uzsākšanu tiks ziņots VM sociālo mediju kontos Facebook un Twitter.

Kampaņa tiek realizēta Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.

VM ES socfonds
Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē