Veselības inspekcija turpina izvērtēt J.Ņikiforenko profesionālo darbību un aicina atsaukties cietušos

Veselības inspekcija šobrīd turpina izskatīt tās rīcībā esošās lietas (par diviem 2021.gada decembrī saņemtajiem iesniegumiem) par ārsta imunologa Jevgēņija Ņikiforenko darbībām.

Tā sakarā Inspekcija aicina atsaukties personas, kas ārstniecības laikā saskārušās ar  J. Ņikiforenko darbībām, kurās apšauba medicīnisku pamatotību. Tostarp Inspekcija aicina personas, kurām Inspekcija ir sniegusi atbildi līdz 2011.gadam, iesniegt visus lietas materiālus atkārotai izskatīšanai, sūtot pa pastu uz Klijānu ielu 7, LV- 1012 vai uz e pastu vi@vi.gov.lv

Par saņemtajām sūdzībām Inspekcija gatavo atzinumus un lietas materiālus nodos Prokuratūrai, kas atkārtoti izskata krimināllietu par J.Ņikiforenko darbībām. Tostarp Inspekcija lūgs Prokuratūrai noteikt aizliegumu J.Ņikiforenko pildīt ārstniecības personas darba pienākumus uz krimināllietas izskatīšanas laiku, līdz tiks noskaidroti visi apstākļi. Tāpat Inspekcija ierosinās administratīvā pārkāpuma procesus lietās, kurās nav iestājies noilgums administratīvās atbildības piemērošanai. Arī par administratīvo pārkāpumu lietas izskatīšanas rezultātiem Inspekcijas informēs prokuratūru.

Inspekcijā ir uzsākta arī dienesta pārbaude par iestādes publisko komunikāciju, par to, kādā kārtībā plašsaziņas līdzekļi  pieprasīja informāciju J.Ņikiforenko lietā un kādu informāciju Inspekcijas darbinieki sniedza.

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē