Veselības inspekcija atgādina ūdens piegādātājiem par jaunajām prasībām dzeramā ūdens kvalitātei un monitoringam

Inspekcija atgādina, ka no 2024. gada visiem ūdens piegādātājiem pašiem jāveic pilns dzeramā ūdens monitorings, iekļaujot tajā mikrobioloģiskos, ķīmiskos un tā saucamos kontrolrādītājus. Dzeramajā ūdenī papildus jau esošajiem rādītājiem būs jānosaka jauni rādītāji: bisfenols A, hlorāti, hlorīti, halogēnetiķskābes, mikrocistīns, PFAS, urāns u.c.

Ja iepriekš lielāko daļu ūdens drošumu un kvalitāti raksturojošo rādītāju noteica Veselības inspekcija, tad no nākamā gada visu dzeramā ūdens monitoringu jāveic ūdens piegādātājam pašam, saskaņojot to ar Veselības inspekciju un iesniedzot veikto analīžu rezultātus. Veselības inspekcija savukārt veiks dzeramā ūdens kvalitātes datu apkopošanu visas valsts līmenī, kā arī ziņos tos Eiropas Komisijai.

Cita starpā Inspekcija vērš ūdens piegādātāju uzmanību par ūdens apgādes sistēmas riska novērtējumu, kas jāveic līdz 2029.gada 12.janvārim. Ja līdz šim dzeramā ūdens piegādātāji un Veselības inspekcija ūdens kvalitāti pārbaudīja ūdensvada krāna galā, kur to saņem patērētāji, tad turpmāk būs nepieciešams izvērtēt dzeramā ūdens kvalitātes riskus un plānot to pārvaldību visā ūdens piegādes ķēdē no sateces baseina un ūdens ieguves vietas, tā apstrādes un uzglabāšanas posmos, kā arī ūdens sadales tīklos līdz patērētāja krāna galam.

Jauno prasību ieviešana ilgtermiņā nodrošinās kvalitatīvu dzeramo ūdeni, pasargās cilvēku veselību no dažādiem dzeramā ūdens piesārņojuma riskiem, nodrošinās pilnīgāku informāciju sabiedrībai par dzeramo ūdeni.

Izmaiņas skar pašvaldības un aptuveni 400 ūdens piegādātājus, kas kopumā apkalpo vairāk nekā 1300 Latvijas centralizētās ūdensapgādes sistēmas. Tāpat jaunās prasības ir saistošas ārstniecības un sociālās aprūpes iestāžu ēku īpašniekiem vai to pārvaldītājiem un apsaimniekotājiem.

Par jaunajām dzeramā ūdens noteikumu prasībām, kas kardināli maina atbildības sadalījumu par dzeramā ūdens monitoringa izpildi Veselības inspekcija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociāciju informēja ūdens piegādātājus un pašvaldības seminārā šī gada 15. novembrī.

Kā zināms Ministru kabinets 26.09.2023. pieņēma jaunus noteikumus Nr.547 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, ar kuriem tiek pārņemtas prasības, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2020/2184 (2020. gada 16. decembris) par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija). Līdz ar to spēku zaudē līdzšinējie Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumi Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē