Veic precizējumus epidemioloģiskās drošības prasībās Covid-19 ierobežošanai

Šodien, 12.oktobrī, Ministru kabineta sēdē veikti precizējumi Ministru kabineta noteikumos*, kas nosaka epidemioloģiskās drošības prasības Covid-19 ierobežošanai. Noteikumi paredz datu apmaiņas iespējas starp Nacionālo veselības dienestu un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, kā arī precizē normas par vakcinācijas atlikšanu un Covid-19 testa veikšanu pirms veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas.

Noteikumi paredz, ka sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam, kurš saņem dotāciju no pašvaldību līdzekļiem, ir tiesības nodot Nacionālajam veselības dienestam datus par pilngadīgām personām, kuras saņem braukšanas maksas atvieglojumus. Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības šos datus salīdzināt ar tā rīcībā esošo informāciju par personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, un precizētos datus nodot atpakaļ sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam. Šāda kārtība ir nepieciešama, lai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, varētu lemt par atlaižu piemērošanu konkrētām cilvēku grupām, vadoties no epidemioloģiskajiem riskiem.

Tāpat grozījumi paredz, ka vienkāršākās situācijās lēmumu par vakcinācijas atlikšanu medicīnisku iemeslu dēļ pieņem kompetents klīniskās universitātes slimnīcas speciālists, bet nepieciešamības gadījumā sarežģītāku gadījumu izskatīšanai var tikt sasaukts speciālistu konsīlijs.

Tehniski precizējumi veikti arī attiecībā uz personām, kuras nav vakcinētas pret Covid-19 vai to pārslimojušas un kurām apmeklējot ārstniecības iestādes būtu nepieciešams veikt Covid-19 testu. Precizējums paredz, ka testēšana veicama tad, ja tas paredzēts Slimību profilakses un kontroles centra noteiktajā algoritmā. Tādējādi novērstas interpretācijas iespējas attiecībā uz personu testēšanu pirms ambulatoro pakalpojumu saņemšanas.*

*Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai "

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē