Tiek uzsākts tematiskais plānojums veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstībai Hipokrāta ielas teritorijā

Paziņojums par tematiskā plānojuma “Veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstība Hipokrāta ielas teritorijā” izstrādes uzsākšanu

Veselības ministrija paziņo, ka 2023. gada 4. decembrī ir izdots rīkojums Nr.01-01.1/182 “Par tematiskā plānojuma “Veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstība Hipokrāta ielas teritorijā” izstrādes uzsākšanu” (turpmāk – tematiskais plānojums).

Tematiskā plānojuma izstrādes mērķis – nodrošināt plānveidīgu un ilgtspējīgu rīcību Latvijas lielākās slimnīcas “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” ilgtermiņa attīstības plānu īstenošanai, nodrošinot valstij vitāli svarīgas nozares – ārstniecības – attīstību, vienlaikus nosakot valsts un pašvaldības prioritātes teritorijas attīstībai.

Atbilstoši slimnīcas ilgtermiņa attīstības mērķiem, nodrošinot ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu teritorijas un citu resursu izmantošanu, kā arī iedzīvotājiem skaidru un saprotamu nekustamo īpašumu attīstību, ir nepieciešams izstrādāt plānošanas dokumentu, kas sniegtu nosacījumus teritorijām, kas nepieciešamas valsts funkciju nodrošināšanai.

Ministrija ir deleģējusi slimnīcai veikt tematiskā plānojuma “Veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstība Hipokrāta ielas teritorijā” darba uzdevuma izstrādi, veikt iepirkuma procedūru plānojuma izstrādei un koordinēt, tajā skaitā iesaistot Rīgas valstspilsētas pašvaldību, tematiskā plānojuma izstrādi.

Priekšlikumus un ieteikumus tematiskā plānojuma izstrādei, adresētus Rīgas Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai, var iesniegt:

  • rakstveidā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai iesniedzot personīgi Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038,
  • elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi aslimnica@aslimnica.lv.

Ieinteresētās personas ar jautājumiem var vērsties pie Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Infrastruktūras attīstības nodaļas vadītājas Laines Madelānes-Sekundo, e-pasts: laine.sekundo@aslimnica.lv.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē