Stājas spēkā normatīvie akti par kārtību, kādā Latvijā kontrolējamās II un III saraksta narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursorus izmanto rūpniecībā

Informējam, ka 2020.gada 7.februārī stājas spēkā Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumi Nr.74 "Kārtība, kādā Latvijā kontrolējamās II un III saraksts narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursorus izmanto rūpniecībā", kuri nosaka kārtību, kādā Latvijas komersanti savā komercdarbībā rūpnieciskiem mērķiem (izņemot izmantošanu farmaceitiskiem mērķiem) var izmantot šobrīd Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu II un III sarakstā iekļautās vielas vai šo vielu atvasinājumus, izomērus, struktūranalogus, aktīvos metabolītus, esterus, ēterus un sāļus (ieskaitot izomēru,...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē