Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi par Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu apriti

Informējam, ka 2019. gada 5. novembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2019. gada 29. oktobra noteikumi Nr. 505 "Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu aprirtes kārtība", kuri nosaka Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu aprites kārtību un kārtību, kādā Zāļu valsts aģentūrai sniedzama informācija par darījumiem ar neklasificētām vielām. Šo noteikumu mērķis ir regulēt neklasificēto vielu apriti Latvijā, lai mazinātu iespējas neklasificētās vielas izmantot narkotiku izgatavošanai. Latvijā kontrolējamās neklasificētās vielas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Regulas...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē