Stājas spēkā jauni noteikumi par in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm

Zāļu valsts aģentūra informē, ka š.g. 13. oktobrī stājas spēkā Ministru kabineta 2023. gada 10. oktobra noteikumi Nr. 582 “In vitro* diagnostikas medicīnisko ierīču noteikumi”. Jaunie noteikumi par in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm ir pieņemti, lai īstenotu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/746 par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm (turpmāk – Regula 2017/746) normām izrietošās saistības. Nozīmīgākie jauninājumi, ko nosaka minētie noteikumi par in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm: Būtiskās prasības in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē