Spēkā stājas jaunas prasības zāļu izplatīšanai citas valsts tirgum paredzētā iepakojumā un zāļu piegādei uz mājām, kuras jāievēro līdz 2020. gada 31. decembrim

Šodien, 2020. gada 10. jūnijā, spēkā stājas grozījumi Ministru kabineta noteikumos, nosakot prasības, kas jāievēro, ja Latvijā reģistrēto un Zāļu reģistrā iekļauto zāļu īslaicīgas pieejamības pārtraukuma gadījumā tiek izplatītas zāles citai Eiropas Ekonomikas zonas valstij paredzētā marķējumā, bet ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, un prasības zāļu piegādei pacientam uz mājām: • Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 364 “Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 57 “Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē