Semināra prezentācijas par pilotprojektu VHP+

Atskats uz Zāļu valsts aģentūras rīkoto semināru klīnisko pētījumu sponsoriem un klīnisko pētījumu līgumorganizācijām par pilotprojektu VHP+. Šī projekta ietvaros klīnisko pētījumu pieteikumus, kuri tiek izskatīti Brīvprātīgā harmonizācijas procedūrā (VHP) kopā ar citām Eiropas valstīm, izskatīs Neatkarīgās ētikas komitejas vienlaicīgi ar Zāļu valsts aģentūras ekspertiem vienotā koordinētā procesā. Semināra prezentācijas: VHP Plus: KP pieteikumu vienota izvērtēšana sadarbībā ar ĒK Klīnisko pētījumu izvērtēšana VHP+ Ceļā uz ES Regulas Nr. 536/2014 (CTR) ieviešanu

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē