Sākas publiskā apspriešana par Eiropas zāļu aģentūru sadarbības tīkla vienoto stratēģiju līdz 2025. gadam

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) un Zāļu aģentūru vadītāji (HMA) ir izstrādājuši vienotu stratēģiju nākamajiem pieciem gadiem, un no 2020. gada 6. jūlija tā tiek sniegta publiskai apspriešanai divu mēnešu garumā. Stratēģijas melnrakstā izklāstīts, kā Eiropas zāļu aģentūru sadarbības tīkls turpinās nodrošināt drošu un efektīvu zāļu piegādi atbilstoši pacientu vajadzībām, ņemot vērā izaicinājumus, kas saistīti ar arvien straujāko zinātnes, medicīnas un digitālo tehnoloģiju attīstību, globalizāciju, kā arī jauniem draudiem sabiedrības veselībai, piemēram, Covid-19 pandēmiju. Eiropas zāļu aģentūru...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē