Sabiedriskai apspriedei nodoti grozījumi Farmācijas likumā

Sabiedriskai apspriedei līdz šī gada 11. maijam nodoti grozījumi Farmācijas likumā (turpmāk - Likumprojekts).

Likumprojekts izstrādāts, lai:
1) novērstu konstatētās problēmas normatīvajos aktos un paplašinātu Farmācijas likumā (turpmāk – Likumā) noteiktos deleģējumus Ministru kabinetam, attiecinot tos arī uz materiālajām normām, kā arī precizētu Likuma normas;
2) nodrošinātu efektīvu, racionālu ārstniecības līdzekļu (zāļu un medicīnas ierīču) izplatīšanu kuģu apgādei;
3) zāļu klīnisko pētījumu jomā precizētu Likuma normas saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa (EK) regulas Nr. 536/2014 par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajām pārbaudēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/20/EK tiešo piemērošanu.

Sabiedriskā apspriede Likumprojektam paredzēta attālināti šī gada 12. maijā no plkst. 11:00-14:30. 

Priekšlikumu iesniegšanai par Likumprojektu un pieteikšanos dalībai sabiedriskajai apspriedei, aicinām izmantot TAP portālu tapportals.mk.gov.lv. Pieteikšanās dalībai sabiedriskajā apspriedē TAP portālā līdz 5. maijam. 

Pieteikties sanāksmei var arī uz e-pasta adresi: inguna.maca@vm.gov.lv vai kristine.kalnina@vm.gov.lv līdz 10. maijam.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē