Sabiedriska apspriede par platformas izveidi visām klīnisko pētījumu veikšanā iesaistītajām pusēm

Zāļu valsts aģentūra informē, ka šī gada 3. februārī Eiropas Zāļu aģentūra, Eiropas zāļu aģentūru vadītāji (HMA) un Eiropas Komisija (EK) uzsāka sabiedrisko apspriedi par zāļu klīniskos pētījumos iesaistīto pušu platformas izveidi, lai uzlabotu pētījumu norisi Eiropas Savienībā (ES). Šī platforma tiek veidota iniciatīvas “Klīnisko pētījumu paātrināšana ES (ACT EU)” ietvaros. Veiksmīgai klīnisko pētījumu norisei nepieciešama daudzu iesaistīto pušu sadarbība. Vienotas platformas izveide veicinās mijiedarbību starp iesaistītajām pusēm ES mērogā, kopēju izpratni un saskaņotu rīcību, lai uzlabotu...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē