RSU Rīgā un Liepājas filiālē turpinās ziemas uzņemšana "Māszinību" programmā

Līdz 18. janvārim Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) Rīgā un Liepājas filiālē turpinās ziemas uzņemšana bakalaura studiju programmā “Māszinības” no valsts budžeta finansētās studiju vietās.  

Reflektanti var reģistrēties elektroniskās pieteikšanās sistēmā: Ziemas uzņemšana (rsu.lv)

Studiju ilgums ir 4 gadi un tās noslēdzot tiek iegūts profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un vispārējās aprūpes māsas profesionālā kvalifikācija. Māszinību un dzemdību aprūpes katedras vadītājs Kristaps Circenis uzsver, ka pēdējo gadu laikā saskaramies ar pieaugošu vajadzību pēc veselības aprūpes pakalpojumiem, daļu no tiem nodrošina māsas un tuvākajā nākotnē māsu veiktā darba nozīme un īpatsvars tikai pieaugs.

Kā zināms, Latvijā māsu veselības aprūpes sistēmā trūkst. Lai tuvinātos ES vidējam līmenim absolventu skaits būtu jādubulto -  vismaz 900 absolventu gadā turpmāko 10 gadu laikā. Latvijā absolventu skaits palielināsies 2026. gadā, kad augstskolu absolvēs 2023. gadā studijās uzņemtās māsas, jo būtiski palielināts budžeta vietu skaits. Papildus 2026.gadā augstskolu bakalaura programmu absolvēs māsas, kas būs mācījušās pēc jaunā profesijas koncepta un iegūs vispārējās aprūpes māsas kvalifikāciju.

Šajā studiju gadā kopumā augstskolās “Māszinību” programmā ir par 296 valsts budžeta vietām vairāk, nodrošinot iespēju lielākam studentu skaitam apgūt māsas profesiju. 2023.gadā papildus piešķirtais valsts budžeta finansējums ļauj uzņemt kopumā 718 studējošos “Māszinību” programmā.

Praktizējošo māsu skaits Latvijā uzrāda nelielu pieauguma tendenci. Vidēji ap 80% māsu katru gadu pēc studiju pabeigšanas uzsāk darbu māsas profesijā, pozitīvi vērtējams, ka lielākā daļa jeb 74% māsu strādā slimnīcās.

Straujāka māsu sagatavošana un ienākšana veselības nozares darba tirgū veicinās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos -  aprūpe kļūst pieejamāka, uz pacientu orientētāka, savlaicīgāka un kvalitatīvāka, kā arī ārstniecības iestādēs uzlabosies personāla plānošanas process.

 

 

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē