RSU pārdos vienu no ēkām un ieguldīs infrastruktūras projektos

Valdība otrdien, 20. februārī, atbalstīja Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) ieceri pārdot ēku Palasta ielā 3, Rīgā, un iegūtos finanšu līdzekļus ieguldīt šobrīd īstenotajos infrastruktūras projektos.

Rīcību ar nekustamajiem īpašumiem nosaka RSU nekustamo īpašumu attīstības plāns 2023.-2028. gadam, kura mērķis ir modernizēt studiju programmas, palielināt pētniecisko kapacitāti, sekmēt tautsaimniecībai nozīmīgu tehnoloģiju izstrādi, veidot mūsdienīgām daudzdisciplinārām studijām un komandu zinātnei nepieciešamo infrastruktūru vienotā akadēmiskajā centrā.

Nekustamo īpašumu Palasta ielā 3 valsts bez atlīdzības augstskolai nodeva 2016. gadā, taču tas nav piemērots studiju un zinātniskā darba efektīvam nodrošinājumam. Augstskola šobrīd īsteno vairākus nozīmīgus infrastruktūras projektus un iegūtais finansējums no ēkas pārdošanas tiks ieguldīts vienā no tiem. Tajā skaitā šobrīd notiek projektēšana RSU Sporta bāzes pārbūvei, kas ļaus attīstīt esošos RSU sporta un rehabilitācijas studiju virzienus un būs svarīga Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijas reorganizācijas kontekstā. Savukārt Studiju centra jaunbūve plānota centrālās ēkas Dzirciema ielas 16 tiešā tuvumā, kurā iekārtotu mācību telpas, datorklases, kā arī telpas RSU struktūrvienībām.

Rīgas Stradiņa universitātei ir plašs studiju programmu piedāvājums veselības aprūpē un sociālo zinātņu jomā, pētnieciskā bāze, kā arī starptautiska atpazīstamība. Tajā studē vairāk nekā 10 tūkstoši studentu, tajā skaitā liela daļa ārvalstu studentu. Augstskola ir Veselības ministrijas pārraudzībā esoša izglītības un zinātnes institūcija.

 

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē